Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Uwaga na nowe informacje w świadectwie pracy!

02 czerwca 2023

Od 23 maja 2023 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. Pracodawcy powinni zwrócić uwagę na nowe informacje, które należy uwzględniać w tym dokumencie. Chodzi m.in. o okazjonalną pracę zdalną. Jakie jeszcze informacje powinny znaleźć się w świadectwie pracy?

Nowa treść świadectwa pracy została określona w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11.05.2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

 

Nowe uprawnienia pracownicze

Zmiana treści świadectwa pracy ma związek z wprowadzeniem do Kodeksu pracy nowych uprawnień pracowniczych:

 

- zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej - zwolnienie to przysługuje w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. Zwolnienie przysługuje w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym.

Zobacz w LEX Kadry:

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej - komentarz praktyczny

Wniosek o udzielenie zwolnienia z powodu działania siły wyższej - wzór dokumentu

 

- urlopu opiekuńczego - urlop ten przysługuje w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga tej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlop opiekuńczy przysługuje w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.

Zobacz w LEX Kadry:

Urlop opiekuńczy - komentarz praktyczny

Wniosek o urlop opiekuńczy - wzór dokumentu

 

- okazjonalnej pracy zdalnej - praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Zobacz w LEX Kadry:

Praca zdalna okazjonalna - procedura

Wniosek pracownika o okazjonalną pracę zdalną - wzór dokumentu

 

Zmiany w świadectwie pracy

Wszystkie te uprawnienia przysługują pracownikom w roku kalendarzowym w określonym wymiarze, dlatego informacja o korzystaniu z nich musi znaleźć się w świadectwie pracy. W przypadku ustania stosunku pracy i podjęcia przez pracownika nowego zatrudnienia, nowy pracodawca musi mieć informację w jakim wymiarze pracownik korzystał z powyższych uprawnień u poprzedniego pracodawcy. W związku z tym dotychczasowy pracodawca wystawiając świadectwo pracy powinien dodać informację o powyższych uprawnieniach odpowiednio w ust. 6 pkt 1, 3 i 10 świadectwa pracy.

Zobacz w LEX Kadry:

Zmiany w świadectwie pracy od 23 maja 2023 r. - komentarz praktyczny

Świadectwo pracy - wzór dokumentu

 

Podział majątku wspólnego małżonków

 

Izabela Baranowska

senior product manager działu Kadry i HR