Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wyższy odpis na ZFŚS

27 lipca 2023

W dniu 7 lipca Sejm przyjął ustawę, która podwyższa od 1 lipca 2023 r. wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kto tworzy ZFŚS?

Co do zasady, ZFŚS tworzą pracodawcy:

  1. zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  2. zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników - na wniosek zakładowej organizacji związkowej,
  3. a obligatoryjnie bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników - pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Odpis na ZFŚS od 1 lipca 2023 r. 

Pracodawcy tworzący ZFŚS są obowiązani do przekazania na rachunek Funduszu równowartości dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy w terminie do 30 września (z tym, że 75% odpisów musieli odprowadzić w terminie do 31 maja tego roku).

Ustawa przyjęta przez Sejm 7 lipca stanowi, że odpis na ZFŚS w dotychczasowej wysokości (ustalony na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., tj. 4434,58 zł) pracodawcy będą odprowadzać za okres do 30 czerwca 2023 r.

Natomiast od 1 lipca 2023 r. odpis na ZFŚS będzie ustalany na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. - czyli będzie liczony od kwoty 5104,90 zł.

Zgodnie z ustawą zmieniającą, pracodawcy będą zobowiązani do odprowadzenia odpisów do 30 września z uwzględnieniem podwyższenia odpisu od 1 lipca br.

Sprawdź ile dokładnie wyniosą odpisy na poszczególne grupy pracowników: Wzrośnie odpis na ZFŚS

Ustawa podwyższająca odpis na ZFŚS od 1 lipca weszła w życie 11 sierpnia 2023 r.

Podział majątku wspólnego małżonków

 Izabela Baranowska

Senior Product Manager Kadry i HR

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy