Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Skutki podatkowe odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

26 maja 2023

1 lipca 2023 r. ma zostać odwołany stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązuje w Polsce od 16 marca 2022 r. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje zniesienie szczególnych rozwiązań związanych z tym stanem również na gruncie podatków.

Przypomnijmy, że stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem COVID-19 obowiązuje w Polsce od 16 marca 2022 r. Stan zagrożenia epidemicznego ma wpływ na terminy niektórych rozliczeń podatkowych. W dniu 2 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z którym z dniem 1 lipca 2023 r. stan zagrożenia epidemicznego ma zostać odwołany.

Powrót raportowania krajowych schematów podatkowych

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 31y  ustawy covidowej bieg terminów na raportowanie tzw. krajowych schematów podatkowych został zawieszony do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Zawieszenie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych będzie więc obowiązywało wyłącznie do końca lipca 2023 r.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza, że od 1 sierpnia 2023 r. raportowanie krajowych schematów podatkowych znów stanie się obowiązkowe.

Ponownie tylko 7 dni na zgłoszenie płatności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności należności powyżej 15 tys. zł, która wynika z faktury, na inny rachunek bankowy niż zamieszczony na tzw. białej liście podatników VAT, skutkuje sankcjami podatkowymi. Jedna z tych sankcji polega na wyłączeniu kwot takich płatności z podatkowych kosztów uzyskania przychodów. W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji podatkowych, konieczne jest zawiadomienie fiskusa o dokonanym przelewie.

Zgodnie z art. 15zzn ustawy covidowej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii termin do złożenia zawiadomienia ZAW-NR o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT został wydłużony do 14 dni.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje, że przywrócony zostanie standardowy termin złożenia zawiadomienia ZAW-NR, który wynosi 7 dni.

Ważność certyfikatów rezydencji

Zgodnie z art. 31ya ustawy covidowej w okresie epidemii i zagrożenia epidemicznego oraz dwa miesiące dłużej płatnik może posługiwać się posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza, że od 1 września 2023 r. płatnicy nie będą mogli uwzględniać certyfikatów rezydencji niezawierających okresu ich ważności po upływie 12 miesięcy od dnia ich wydania. Od 1 września 2023 r. płatnicy będą musieli stosować aktualne certyfikaty rezydencji.

Maksymalnie 3 miesiące na wydanie interpretacji indywidualnej

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wpłynie także na termin wydania interpretacji indywidualnej. Zgodnie z art. 31g ustawy covidowej termin wydania interpretacji indywidualnej został przedłużony z 3 do 6 miesięcy.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje, że termin wydania interpretacji indywidualnej zostanie przywrócony do standardowych 3 miesięcy.

Podział majątku wspólnego małżonków

 

 

Tomasz Kręski

Product manager Księgowość i Podatki