Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Na co zwrócić uwagę przy okazjonalnej pracy zdalnej

09 maja 2023

Praca zdalna jest z nami już od 7 kwietnia 2023 r. Należy pamiętać, iż jednym z jej rodzajów jest okazjonalna praca zdalna przysługująca każdemu pracownikowi. Na co należy zwrócić uwagę przy okazjonalnej pracy zdalnej? Czym różni się od "zwykłej" pracy zdalnej?

Czym różni się okazjonalna praca zdalna od zwykłej pracy zdalnej?

Okazjonalna praca zdalna stanowi jeden z rodzajów pracy zdalnej. Przysługuje ona każdemu pracownikowi w wymiarze 24 dni w roku kalendarzowym. Udzielana jest na podstawie przepisów kodeksu pracy, a więc nie potrzeba wdrożenia regulaminu. Pracownik w celu skorzystania z okazjonalnej pracy zdalnej powinien złożyć wniosek

Zobacz procedurę wprowadzania pracy zdalnej, w tym okazjonalnej pracy zdalnej, którą opracowała Małgorzata Skibińska. 

Zobacz w Lex Kadry: Lex News: Okazjonalna Praca Zdalna 

Czy okazjonalną pracę zdalną przeliczamy na godziny?

Okazjonalnej pracy zdalnej nie przeliczamy na godziny. W związku z powyższym na liczbę dni nie ma wpływu wymiar etatu, system czasu pracy, jak również liczba godzin zaplanowanych dla poszczególnego dnia. Możliwość realizacji pracy we wspomnianej formie może zostać wyłączona ze względu na rodzaj pracy.

Jak kształtuje się kwestia kosztów?

Odmiennie niż w przypadku zwykłej pracy zdalnej świadczenie pracy w ramach okazjonalnej pracy zdalnej nie wymaga od pracodawcy wypłacania pracownikowi ekwiwalentu czy też ryczałtu z tytułu korzystania z prywatnego sprzętu, internetu a także prądu.

Więcej o kosztach pracy zdalnej zobacz w Lex Kadry. 

Pamiętaj o BHP i ochronie danych osobowych

Ustawodawca nie zwolnił pracodawcy od spełnienia obowiązków BHP w przypadku pracy zdalnej. Przede wszystkim dopuszczenie pracownika do okazjonalnej pracy zdalnej uzależnione jest od złożenia przez pracownika oświadczenia, w którym potwierdza, że w miejscu wskazanym przez pracownika oraz uzgodnionym z pracodawcą zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Zobacz w Lex Kadry: Wzór oświadczenia o warunkach świadczenia pracy zdalnej 

Zobacz w Lex Kadry: Informacja o zasadach BHP w trakcie pracy zdalnej

Zgodnie z art. 67(26) § 1 kodeksu pracy pracodawca na potrzeby wykonywania pracy zdalnej określa procedurę ochrony danych osobowych. Natomiast pracownik wnioskujący o wykonywanie pracy zdalnej zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami o ochronie danych osobowych, a także do ich przestrzegania.

Kontrola wykonywania pracy zdalnej

Pracodawca ma prawo do przeprowadzania kontroli wykonywania pracy zdalnej, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony informacji. Kontrolę przeprowadza się w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej oraz w godzinach pracy pracownika.

Zobacz w Lex Kadry: Kontrola pracy zdalnej

Wprowadzenie przez ustawodawcę pracy zdalnej spowodowało wiele praktycznych problemów zastosowania nowych przepisów. Warto zaznajomić się z przygotowaną analizą - Praca zdalna 2023, w ramach której zebrane zostały najważniejsze publikacje, a także odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Podział majątku wspólnego małżonków

Wiktoria Malesa

Młodszy redaktor