Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Przepisy AML - raport z postępu prac nad unijnym pakietem legislacyjnym

15 grudnia 2022

Posuwają się do przodu prace legislacyjne nad unijnym pakietem przepisów dotyczących prania pieniędzy (AML). Na początku grudnia Rada UE uzgodniła swoje stanowisko w sprawie dwóch z czterech projektów wchodzących w skład pakietu, których teksty będą teraz przedmiotem negocjacji z Parlamentem Europejskim. Redakcja LEX Prawo Europejskie śledzi na bieżąco postępy w procesie legislacyjnym.

Pakiet składa się z projektów czterech aktów prawnych:

  • rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (AMLR)
  • dyrektywy w sprawie mechanizmów, które powinny zostać wprowadzone przez Państwa Członkowskie dla przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (AMLD6)
  • rozporządzenia ustanawiającego Organ ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA) oraz
  • rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów (TFR).

Uzgodnione na początku grudnia stanowisko Rady dotyczy dwóch pierwszych projektów, czyli projektów tzw. rozporządzenia AMLR i tzw. dyrektywy AMLD6. Do obu projektów Rada UE wprowadziła poprawki w stosunku do pierwotnych ich wersji zaproponowanych przez Komisję Europejską. O przedmiotowych zmianach wprowadzonych przez Radę UE piszemy w LEX Prawo Europejskie we właśnie dodanym do programu komentarzu praktycznym. Oprócz wskazania zmian komentarz praktyczny zawiera linki do komentarzy praktycznych analizujących poprzednie wersje przedmiotowych projektów oraz aktualne i poprzednie wersje dwóch pozostałych projektów. Dzięki temu Użytkownik może zapoznać się z całym dotychczasowym procesem legislacyjnym odnoszącym się do proponowanego pakietu zmian w przepisach dotyczących prania pieniędzy.

Przepisy AML - raport z postępu prac nad unijnym pakietem legislacyjnym
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Zobacz również:
Polecamy między innymi
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy