Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Pełnomocnictwo w elektronicznym przetargu

24 maja 2019

Pełnomocnictwo do podpisania oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu prowadzonym drogą elektroniczną, powinno być złożone przez wykonawcę w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Równorzędna z taką formą pełnomocnictwa jest jego kopia w formie pisemnej, poświadczona elektronicznie przez notariusza. Na ten moment dotyczy to postępowań o wartości równej lub powyżej progów unijnych, które zostały wszczęte od 18 października 2018 r.

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.