Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Skargi, wnioski i petycje - jak sobie z nimi radzić w urzędach JST

25 stycznia 2021

Do jednostek samorządu terytorialnego każdego dnia wpływają dziesiątki pism: skarg, wniosków oraz petycji. Obowiązkiem samorządowców jest ich prawidłowa kwalifikacja, przekazanie, czy zwłaszcza - udzielenie odpowiedzi. Dowiedz się w jaki sposób robić to prawidłowo i uniknąć najczęstszych błędów. W LEX znajdziesz kompleksowe omówienie tych zagadnień.

Urzędy codziennie borykają się z wątpliwościami, które dotyczą kierowanych przez mieszkańców pism. Niejednoznaczna treść, niejasne zatytułowanie czy skierowanie do nieodpowiedniego organu wymagają kompleksowej wiedzy na temat stosowania przepisów w praktyce. Mateusz Karciarz - ekspert w zakresie prawa administracyjnego - wskazuje na co należy zwrócić uwagę przy pracy z wnioskami, skargami i petycjami.

Przyjmowanie pism

Specyfika składanych przez mieszkańców pism sprawia, że różnią się one możliwym sposobem wniesienia. Należy mieć to na uwadze w przypadku ewentualnych braków lub nieprawidłowej formy złożenia skargi, wniosku lub petycji.

Skargi i wnioski

Można wnieść je pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Osoba przyjmująca zgłoszenie w przypadku wniesienia ustnego sporządza protokół, który musi zawierać datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Petycje

Składa się je w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W pierwszym wypadku powinna być ona podpisana przez podmiot ją wnoszący, w drugim - może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać adres e-mail wnoszącego.

Procedura rozpatrywania

Niezależnie od tego jaki rodzaj pisma zostanie wniesiony przez mieszkańca, procedura jego rozpatrywania zawsze wygląda w taki sam sposób.

Czynności przygotowawcze, czynności decydujące i czynności polegające na udzieleniu odpowiedzi są kolejnymi krokami w procedurze rozpatrywania pisma

Kwalifikacja pisma

Kwalifikacja pisma jest pierwszym krokiem do rozpoznania z jakim postępowaniem mamy do czynienia. Mając na względzie zasadę ograniczonego formalizmu, pamiętaj by nie sugerować się nadanym przez wnoszącego tytułem! By prawidłowo rozpoznać rodzaj pisma należy kierować się jego treścią. Zawarty w niej przedmiot ostatecznie decyduje o tym czy jest to wniosek, skarga czy petycja.

  • Wniosek zawsze jest propozycją udoskonalenia,
  • Skarga zawsze jest przejawem niezadowolenia
  • Petycja nie jest wnioskiem ani skargą i zwykle zawiera żądanie określonego działania.

Czym jeszcze charakteryzuje się wniosek, skarga i petycja? Sprawdź, czy wiesz wszystko o tym, jakie specyficzne elementy zawiera każde z nich.

Kompleksowa wiedza o wnioskach, skargach i petycjach

Praktyka rozpatrywania pism może sprawiać problemy nawet doświadczonym samorządowcom. Wszechobecne wątpliwości i rozterki w codziennej pracy staną się jednak prostsze dzięki serii szkoleń prowadzonych przez Mateusza Karciarza - specjalisty w zakresie prawa administracyjnego, zwłaszcza dotyczącego samorządów, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Szkolenia dotyczące postępowania wnioskowego, postępowania skargowego i petycji pozwolą ci na pełne zrozumienie specyfiki każdego z pism, co ułatwi pracę i uczyni ją bardziej efektywną.

Szukasz kolejnych materiałów? W LEX znajdziesz wszystko, co niezbędne do prawidłowego prowadzenia postępowań związanych z wnoszonymi pismami. Sprawdź dostępne komentarze praktyczne dotyczące skarg i wniosków.

Skargi, wnioski i petycje - jak sobie z nimi radzić w urzędach JST – fot. 1
Małgorzata Milewicz

młodszy redaktor administracja publiczna