Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Turyści i podróżujący z większymi prawami

13 grudnia 2023

Prawa turystów i pasażerów, w tym będących osobami niepełnosprawnymi, mają ulec wzmocnieniu. Komisja Europejska zaproponowała właśnie kilka nowych regulacji w tym zakresie. O najważniejszych zmianach można przeczytać w programie LEX Prawo Europejskie.

Zmiany polegać będą na:

 • nowelizacji dyrektywy w sprawie imprez turystycznych,
 • nowelizacji rozporządzeń w sprawie praw pasażerów,
 • przyjęciu nowego rozporządzenia w sprawie praw pasażerów w odniesieniu do podróży multimodalnych
 • nowelizacji rozporządzenia delegowanego w sprawie ogólnounijnych usług informacji o podróżach multimodalnych
 • przyjęciu dyrektywy o europejskiej karcie osoby z niepełnosprawnością i europejskiej karcie parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami

Projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie imprez turystycznych

W ostatnich dniach listopada ukazał się na stronach internetowych UE projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie imprez turystycznych (dyrektywy turystycznej). Projekt między innymi wzmacnia prawa turystów związane z zakupem imprez turystycznych. Po pierwsze, wprowadza maksymalną wysokość zaliczek płaconych przez turystów. Po drugie, zapewnia lepszą skuteczność prawa turysty do zwrot kosztów odwołanej usługi turystycznej w terminie 14 dni. Po trzecie, reguluje prawo turysty do bonów na wypadek odwołania imprezy turystycznej: turysta będzie mógł (ale nie będzie musiał) przyjąć bon do wykorzystania na przyszłą imprezę turystyczną, lub będzie mógł domagać się zwrotu kosztów w ciągu 14 dni.

Projekt jest we wstępnej fazie legislacyjnej, więc może oczywiście ulec zmianom.

Projektem powinny być zainteresowane następujące podmioty:

 • firmy z branży turystycznej
 • Polska Izba Turystyki oraz inne organizacje zrzeszające organizatorów turystyki/agentów turystycznych
 • kancelarie prawne reprezentujące ww. podmioty lub ich klientów jako oponentów w sporze prawnym (przy okazji wpisując w google słowa: kancelaria prawo turystyczne można znaleźć w internecie sporo takich podmiotów),
 • urzędy marszałkowskie.

Więcej na ten temat projektu - zob. TUTAJ.

Projekt nowelizacji rozporządzeń w sprawie praw pasażerów

Nowelizacją mają zostać również objęte rozporządzenia w sprawie praw pasażerów wszystkich środków transportu, czyli:

 • rozporządzenie nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów,
 • rozporządzenie nr 1107/2006 w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą,
 • rozporządzenie nr 1177/2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową,
 • rozporządzenie nr 181/2011 dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz
 • rozporządzenie nr 2021/782 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Projekt Komisji, który, podobnie jak projekt dyrektywy turystycznej, rozpoczął dopiero swoją ścieżkę legislacyjną, wprowadza dla wszystkich pasażerów formularze zwrotu kosztów i odszkodowań (co ma ułatwić samodzielne dochodzenie praw przez podróżnych i potencjalnie "odbierze chleb" kancelariom prawnym).

Projekt przewiduje również szczególne zmiany w odniesieniu do najbardziej chyba znanej regulacji z wyżej wymienionych - rozporządzenia nr 261/2004 dotyczącego praw pasażerów lotów. Wobec pasażerów lotów zobowiązuje on linie lotnicze do przekazania podróżnym kompletu informacji dotyczących podróży, nawet jeśli dokonali oni rezerwacji lotu przez pośredników.

Projekt nowelizacji rozporządzeń w sprawie praw pasażerów w sposób naturalny dotyczy następujących podmiotów:

 • przewoźników,
 • pasażerów oraz
 • kancelarii prawnych reprezentujących obie grupy ww. podmiotów.

Więcej na ten temat projektu - zob. TUTAJ.

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie praw pasażerów w odniesieniu do podróży multimodalnych

Dzięki proponowanemu rozporządzeniu w sprawie praw pasażerów w odniesieniu do podróży multimodalnych po raz pierwszy dojdzie do przyznania praw pasażerom, którzy podróżują różnymi rodzajami transportu, takimi jak autobusy, pociągi i samoloty.

Projekt rozporządzenia w sprawie praw pasażerów w odniesieniu do podróży multimodalnych przewiduje, że pasażerowie uzyskają lepszą ochronę podczas podróży w ramach jednego biletu obejmującego całą podróż: w razie problemów będą oni mogli odzyskać pieniądze lub otrzymają inną pomoc, np. zaoferowane im zostanie inne połączenie.

W przypadku zakupu oddzielnych biletów na różne rodzaje transportu w ramach jednej opłaty, pasażerowie, którzy w wyniku opóźnienia utracą połączenie, będą mogli uzyskać zwrot opłaty od sprzedawcy lub operatora, od którego kupili te łączone bilety, jeżeli nie zostali poinformowani, że bilety są odrębne. W takim przypadku powinni również dodatkowo otrzymać 75 proc. ceny biletu.

Więcej na ten temat projektu - zob. TUTAJ.

Nowelizacja rozporządzenia delegowanego w sprawie ogólnounijnych usług informacji o podróżach multimodalnych

Polepszeniu sytuacji pasażerów służy także projekt nowelizacji rozporządzenia delegowanego w sprawie ogólnounijnych usług informacji o podróżach multimodalnych. Nowe przepisy mają ułatwić pasażerom znalezienie informacji o różnych rodzajach transportu w czasie rzeczywistym oraz zapewnić w czasie rzeczywistym dostęp do zaktualizowanych danych podczas podróży, na przykład na temat opóźnień czy odwołań. Podróżujący będą mogli również skorzystać z informacji, które nie były dotychczas udostępniane, dotyczące np. możliwości zabrania do pociągu rowerów.

Więcej na ten temat projektu - zob. TUTAJ.

Europejska karta osoby z niepełnosprawnością i europejska karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami

Jedną z regulacji, która ma ułatwić osobom z niepełnosprawnościami podróżowanie w Unii, jest dyrektywa o europejskiej karcie osoby z niepełnosprawnością i europejskiej karcie parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami, co do której Rada UE uzgodniła swoje stanowisko negocjacyjne (podejście ogólne), otwierając w ten sposób sobie drogę do rozmów na temat tej regulacji z Parlamentem Europejskim.

Dyrektywa o europejskiej karcie osoby z niepełnosprawnością i europejskiej karcie parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami ma w szczególności zagwarantować osobom z niepełnosprawnościami podczas krótkich podróży w całej UE równego dostępu do specjalnych warunków lub preferencyjnego traktowania np. niższych lub zerowych opłat za bilety wstępu, priorytetowego dostępu, pomocy i zarezerwowanych miejsc parkingowych. Regulacja ma ułatwić udział takich osób w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych, dostęp do obiektów sportowych i plażowych oraz korzystanie z usług transportowych.

Komentarze praktyczne (omówienia) do projektów aktów prawa UE w LEX Prawo Europejskie

W przypadku komentarzy praktycznych (omówień) do projektów aktów prawnych warto zwrócić uwagę na pewną cechę tych publikacji. Oto, w tego rodzaju omówieniach, oprócz analizy treści proponowanej regulacji, można znaleźć dodatkowe informacje dotyczące projektu. Są one zawarte w tabeli pod wstępem do komentarza. Dotyczą one:

 • stanu prawnego publikacji, przy czym oprócz podanej daty stanu prawnego, prezentowana jest również informacja o etapie projektu uwzględnionym w treści komentarza,
 • tytułu projektu,
 • numeru projektu, potrzebnego chociażby do pełnego podawania źródła przy powoływaniu się na projekt lub jego cytowaniu,
 • linku do podstawowych formalnych informacji o projekcie umieszczonych na stronie Eur-lex - oficjalnej bazy prawa UE,
 • linku do tekstu / tekstów z konkretnego etapu projektu umieszczonych na stronie Eur-lex, których treść została uwzględniona w komentarzu,
 • linku do informacji na stronie Eur-lex o aktualnym przebieg prac legislacyjnych nad projektem.

Turyści i podróżujący z większymi prawami

Jeśli chcesz zapoznać się z tym lub innymi projektami aktów prawnych UE omówionymi w LEX Prawo Europejskie, zamów już dziś bezpłatny, dwutygodniowy dostęp testowy do naszego programu.

Oddasz krew? Będziesz miał dwa dni wolnego od pracy

Rafał Bujalski

Senior Product Manager

LEX Prawo Europejskie