Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Prawniczy słownik angielsko-polski uzupełniony o pojęcia prawa i postępowania karnego

30 listopada 2020

Problemem, z którym stykają się wszyscy czytający orzeczenia sądów europejskich jest to, że występują one w większości oryginalnie w języku obcym. Wyjściem naprzeciw temu problemowi jest dostępny w programach LEX aktualizowany regularnie angielsko-polski słownik prawniczy. Udostępnione właśnie listopadowe wydanie słownika wzbogaciliśmy m.in. o hasła z zakresu prawa i postępowania karnego, zapobiegania i ścigania przestępstw, metod działania policji oraz kryminalistyki.

Charakter słownika

Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich, gdyż taki właściwie tytuł nosi ten słownik, zawiera, jak wskazuje jego nazwa, terminologię stosowaną w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W chwili obecnej liczy sobie 13 464 samodzielnych haseł.

Nowe wydanie słownika

Opublikowane w bieżącym miesiącu kolejne wydanie słownika zostało uzupełnione o ponad 100 nowych haseł z zakresu w szczególności prawa i postępowania karnego, zapobiegania i ścigania przestępstw, metod działania policji oraz kryminalistyki. Ponadto około 200 już istniejących haseł zostało wydatnie rozwiniętych o podhasła i zdania kontekstowe, w tym zawierające terminy z zakresu tej tematyki.

A oto linki do przykładowych nowych haseł w słowniku w programie:

Jak korzystać ze słownika w programie?

Słownik można znaleźć w programie na kilka sposobów.

Aby odnaleźć konkretne hasło, najłatwiej jest skorzystać z okna wyszukiwania pełnotekstowego na ekranie powitalnym. W tym celu w okno to należy wpisać poszukiwany wyraz w języku angielskim. Już wpisanie kilku pierwszych liter wyrazu powoduje wyświetlenie się listy podpowiedzi haseł słownikowych. Im więcej liter danego wyrazu lub wyrazów wchodzących w skład danego pojęcia, tym wynik wyszukiwania będzie bardziej precyzyjny.

Po drugie, słownik jest on dostępny jako klasyczna lista haseł słownikowych ułożona w kolejności alfabetycznej. Aby skorzystać z tego sposobu przeszukiwania, należy na ekranie powitalnym w lewym panelu kliknąć w odnośnik "ZASOBY". Po wyświetleniu się okna zasobów pojawi się po tej samej stronie ekranu rozwijana lista kategorii dokumentów, spośród których należy wybrać kategorię "WZORY I NARZĘDZIA" i następnie w ramach tej kategorii - podkategorię "SŁOWNIKI". Uzyskaną w ten sposób listę haseł słownikowych można zawęzić do haseł poszczególnych słowników, w tym do omawianego Angielsko-polskiego słownika orz  ecznictwa sądów europejskich, wybierając w filtrze nazwę tego słownika.

Bardzo przydatnym sposobem pracy ze słownikiem jest funkcjonalność umożliwiająca Użytkownikowi szybki podgląd tłumaczenia wyrazu lub wyrażenia podczas czytania anglojęzycznego tekstu orzeczenia jednego z ww. sądów. W tym celu Użytkownik, który ma otwarty tekst takiego orzeczenia, może po dwukrotnym kliknięciu wyrazu w tekście lub zaznaczeniu blokiem fragmentu tekstu kliknąć na ikonę "abc" z globusem, co powoduje wyświetlenie się treści hasła lub haseł zawierających w sobie wybrany wyraz.

Prawniczy słownik angielsko-polski uzupełniony o pojęcia prawa i postępowania karnego
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.