Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Będą nowe przestępstwa przeciwko środowisku

21 grudnia 2023

Rozszerzenie definicji przestępstwa przeciwko środowisku oraz zharmonizowanie poziomu kar dla osób fizycznych i prawnych to dwa główne cele projektu nowej unijnej dyrektywy. W sprawie projektu porozumiały się już wstępnie Rada UE i Europarlament. Oznacza to, że kształt regulacji nie ulegnie już zasadniczo zmianie.

Najważniejsze zmiany, które niesie za sobą projekt dyrektywy o przestępstwach przeciwko środowisku zostały omówione w komentarzu praktycznym, który można znaleźć w programie LEX Prawo Europejskie.

Nowe przestępstwa przeciwko środowisku

Proponowana dyrektywa do 9 przestępstw przeciwko środowisku przewidzianych obecnie w dotychczasowej regulacji w tym zakresie - dyrektywie 2008/99 - dodaje 9 kolejnych. Po wejściu w życie projektu dyrektywy nowe przestępstwa unijne będą oczywiście musiały zostać implementowane do porządków prawnych wszystkich państw członkowskich, w tym Polski. Nowo dodane przestępstwa to m.in.:

 • nielegalny handel drewnem, który jest główną przyczyną wylesiania w niektórych rejonach świata,
 • nielegalny recykling części statków powodujących zanieczyszczenie czy
 • poważne naruszenia przepisów dotyczących chemikaliów.

Zaostrzenie kar

Nowa regulacja dokonuje harmonizacji w całej UE wysokości kar za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku w stosunku do osób fizycznych i po raz pierwszy - do osób prawnych.

Wobec osób fizycznych, które popełniły jedno z wymienionych w projekcie przestępstw przeciwko środowisku, przewiduje się następujące kary:

 • w przypadku przestępstw umyślnych skutkujących śmiercią osoby – maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności powinien wynosić co najmniej 10 lat,
 • w przypadku przestępstw kwalifikowanych o katastrofalnych skutkach – maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności powinien wynosić co najmniej 8 lat,
 • w przypadku przestępstw będących skutkiem co najmniej rażącego niedbalstwa skutkujących śmiercią osoby – maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności powinien wynosić co najmniej 5 lat.

Wobec osób prawnych, które dopuściły się przestępstwa przeciwko środowisku, o którym mowa w projekcie dyrektywy, przewiduje się następujące kary:

 • w przypadku najpoważniejszych przestępstw – maksymalna grzywna powinna wynosić co najmniej 5% całkowitego światowego obrotu uzyskanego przez osobę prawną lub alternatywnie 40 mln EUR,
 • w przypadku wszystkich pozostałych przestępstw – maksymalna grzywna powinna wynosić co najmniej 3% całkowitego światowego obrotu uzyskanego przez osobę prawną lub alternatywnie 24 mln EUR.

Projekt dyrektywy wprowadza także możliwość podjęcia dodatkowych środków przez sprawcę przestępstwa przeciwko środowisku, w tym:

 • nałożenie obowiązku przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego,
 • zobowiązanie sprawcy do rekompensaty kosztów związanych ze szkodą dla środowiska,
 • pozbawienie dostępu do finansowania publicznego lub
 • cofnięcie zezwoleń i upoważnień.

Jak w programie LEX Prawo Europejskie znaleźć komentarz praktyczny do projektu dyrektywy o przestępstwach przeciwko środowisku?

Możesz to zrobić na przykład wpisując w wyszukiwarkę LEX Search słowa "przestępstwa przeciwko środowisku". Wyszukiwarka podpowie w takim przypadku otwarcie hasła: "Przestępstwa przeciwko środowisku" (przy okazji, już wpisanie niepełnych trzech wyrazów wywoła taki efekt):

Będą nowe przestępstwa przeciwko środowisku

Po kliknięciu na to hasło (przy okazji, jest ono faktycznie podhasłem szerszego hasła "Karne prawo > Przestępstwa z części szczególnej kodeksu karnego") otworzy się lista wynikowa z dokumentami i publikacjami powiązanymi z tym hasłem.

Będą nowe przestępstwa przeciwko środowisku – fot. 1

Wybierając w lewym panelu okna z listą dokumentów kategorię "Komentarze i publikacje", otrzymamy kolejną - zawężoną - listę wynikową, na której na pierwszym miejscu widnieje poszukiwany komentarz.

Będą nowe przestępstwa przeciwko środowisku – fot. 2

 

Jeśli chcesz sprawdzić o jakich jeszcze ważnych unijnych projektach aktów prawnych piszemy w LEX Prawo Europejskie, zamów już dziś bezpłatny, dwutygodniowy dostęp testowy do naszego programu.

 

Będą nowe przestępstwa przeciwko środowisku – fot. 3

Rafał Bujalski

Senior Product Manager

LEX Prawo Europejskie