Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak przygotować regulamin udzielania zamówień bagatelnych - BEZPŁATNY WEBINAR

13 października 2020

Na gruncie nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych, zamówienia bagatelne to zamówienia klasyczne, których wartość bez podatku VAT, dotycząca jednorazowego zakupu, mieści się w przedziale od 50.000 do 130.000 złotych. Mimo braku ustawowego obowiązku, zamawiający powinni wprowadzić regulamin udzielania takich zamówień w swoich jednostkach.

Przepisy nowego Prawa zamówień publicznych wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r. Od tej daty zamówienia bagatelne będą definiowane ustawowo jak wyżej, w odróżnieniu od stanu obecnego - gdy przez zamówienia bagatelne rynek rozumie zamówienia poniżej progu 30.000 euro. Różnicą jest też to, że do zdefiniowanych w ustawie zamówień bagatelnych będą mieć zastosowanie niektóre przepisy nowego PZP.

Regulamin zamówień bagatelnych w nowej wersji od 1 stycznia 2021 r.

Niezależnie od zmiany podejścia do zamówień bagatelnych, każdy regulamin udzielania takich zamówień powinien zawierać w sobie kilka niezbędnych elementów, powinien posiadać strukturę, a przede wszystkim powinien pomagać zamawiającym w procesie udzielania zamówień. Regulamin powinien także stanowić narzędzie do sprawnego i zgodnego z przepisami oraz naczelnymi zasadami zamówień publicznych wydatkowania środków publicznych.

Aby ułatwić zamawiającym stworzenie takiego regulaminu, zapraszam na szkolenie online pt. "Nowe PZP - jak przygotować regulamin udzielania zamówień bagatelnych", które odbędzie się 28 października o godz. 12:00.

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNE SZKOLENIE JUŻ DZIŚ!

Pytania o regulamin zamówień bagatelnych

Podczas szkolenia, ekspert udzieli odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

  • w oparciu o jakie zasady budować regulamin udzielania zamówień bagatelnych,
  • jak szacować wartość zamówień bagatelnych i co oznacza pojęcie „zakup jednorazowy”,
  • jakie progi wprowadzać w ramach regulaminu udzielania zamówień,
  • jakie wprowadzić tryby udzielania zamówień i jak zróżnicować je w zależności od wartości zamówienia,
  • jakie zastosowanie w procesie udzielania zamówień bagatelnych mają przepisy kodeksu cywilnego

Szkolenie poprowadzi mec. Paweł Sendrowski, radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej, specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej.

Jak przygotować regulamin udzielania zamówień bagatelnych - BEZPŁATNY WEBINAR
Anna Stańczuk

redaktor naczelna działu Administracja Publiczna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.