Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rola pełnomocnika w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

31 lipca 2020

Tarcza 4.0 wprowadziła do polskiego porządku prawnego uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Ma ono pomóc przedsiębiorcom odczuwającym negatywne skutki związane z epidemią koronawirusa. W uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 dużą rolę odgrywać mogą także adwokaci czy radcowie prawni.

Jak zauważa mec. Grzegorz Kamieński w komentarzu praktycznym dostępnym w LEX - Rola pełnomocnika w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym tarcza 4.0 wprowadza nowy typ postępowania restrukturyzacyjnego – uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu. Zgodnie z założeniami ma być ono szybsze niż tradycyjne postępowanie o zatwierdzenie układu, a wiele czynności ma odbywać się bez udziału sądu. Doradztwo w tym zakresie może być szansą dla wielu kancelarii prawnych.

Pełnomocnik jako nadzorca układu

Do otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu konieczne jest podpisanie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z osobą, która pełni funkcję nadzorcy układu. Nadzorcą może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego wydawaną na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 15.06.2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, albo spółka handlowa, której wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję. Tym samym nadzorcą układu może być także adwokat, radca prawy czy też osoba, która ukończyła studia prawnicze, o ile posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Pełnomocnik jako doradca przedsiębiorcy

Pełnomocnik, a więc także adwokat czy radca prawny, może świadczyć usługi doradcze dla przedsiębiorców w zakresie restrukturyzacji czy też upadłości przedsiębiorstwa. Po pierwsze, wskazać należy na doradztwo w zakresie wyboru właściwego środka prawnego, przewidzianego w przepisach Prawa restrukturyzacyjnego lub Prawa upadłościowego lub też w regulacjach antykryzysowych. Ponadto, w ramach działań antykryzysowych uchwalono cztery ustawy, które w sumie liczyły kilkaset stron przepisów i które dotykały wielu dziedzin życia społecznego. Obowiązujące przepisy w zakresie Tarczy antykryzysowej zostały stworzone w sposób pozostawiający wiele do życzenia, zarówno pod kątem samej legislacji, jak i zakresu wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COViD-19. Tym samym wielu przedsiębiorców, aby skorzystać z jak najlepszych rozwiązań dla swoich firm, będzie musiało posiłkować się doradztwem prawnym w tym zakresie. Warto także dodać, że obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzeniu układu w MSiG może być dokonane po przygotowaniu przez dłużnika propozycji układowych oraz spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i przekazaniu ich nadzorcy układu. Działania te z pewnością wymagają wiedzy prawniczej i doradztwa w tym zakresie.

Rola pełnomocnika w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna

W LEX znajdują się komentarze praktyczne oraz szkolenia online na temat uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego:
Polecamy m.in.:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy