Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe unijne ramy prawne dla baterii

22 grudnia 2023

Nowe rozporządzenie w sprawie baterii rewolucjonizuje rynek tych produktów. Od producentów, importerów i dystrybutorów baterii będzie wymagało poważnych zmian w etykietowaniu, zarządzaniu wycofaniem z eksploatacji i należytej staranności w łańcuchu dostaw. Nowe zasady zaczną działać stopniowo od 18 lutego 2024 r.

W programie LEX Prawo Europejskie udostępniliśmy właśnie analizę (komentarz praktyczny) do tej regulacji.

Zakres i cel rozporządzenia w sprawie baterii i zużytych baterii

Jak zwracają uwagę autorzy publikacji - prawnicy Departamentu Energii i Infrastruktury kancelarii CMS Poland - Bartłomiej Głąbiński, Wojciech Szopiński oraz Angelika Szufel, zakres nowej regulacji jest szeroki, a wprowadzane zmiany znaczące i obszerne. Dobrze świadczy o tym objętość tekstu rozporządzenia w sprawie baterii i zużytych baterii: mieści się ono na 117 stronach i jest ponad 8 razy większe od swojego poprzednika - tzw. dyrektywy bateryjnej (14 stron).

Rozporządzenie w sprawie baterii i zużytych baterii będzie po raz pierwszy regulować cały cykl życia baterii - od produkcji po ponowne użycie i recykling. Celem nowej regulacji jest z jednej strony udział baterii w dekarbonizacji i przechodzeniu UE na bezemisyjne środki transportu, z drugiej maksymalne wykorzystanie w zużytych bateriach wielu cennych zasobów, tak aby ponownie wykorzystać te surowce krytyczne zamiast polegać na dostawach z państw trzecich.

Zakres rozporządzenia w sprawie baterii i zużytych baterii dotyczy szeregu kwestii istotnych dla rynku baterii obecnie i w przyszłości. Znaczna część regulowanych w rozporządzeniu kwestii nie była dotąd przedmiotem regulacji na szczeblu unijnym lub regulacje te były szczątkowe. Najważniejsze zmiany, które wprowadzi unijne rozporządzenie bateryjne polegać będą na wprowadzeniu:

  • nowych obowiązków informacyjnych i dotyczących etykietowania,
  • bardziej restrykcyjnych zasad spełniania wymogów bezpieczeństwa
  • obowiązkowej zawartości materiałów z recyklingu na określonym poziomie.

Co do zasady, rozporządzenie w sprawie baterii i zużytych baterii obejmie wszystkie kategorie baterii wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku w UE, niezależnie od tego, czy zostały one wyprodukowane w Unii czy przywiezione. Oznacza to, że będzie mieć zastosowanie niezależnie od tego, czy dana bateria została wbudowana do urządzeń, lekkich środków transportu lub innych pojazdów lub w inny sposób dodana do produktów lub niezależnie od tego, czy bateria została wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku w UE osobno. Rozporządzenie stosuje się niezależnie od tego, czy bateria jest specjalnie zaprojektowana do danego produktu, czy jest do ogólnego użytku i niezależnie od tego, czy jest wbudowana w produkt, czy też jest dostarczana razem z produktem, w którym ma być używana, lub oddzielnie od niego.

Charakter prawny nowej regulacji w sprawie baterii i zużytych baterii

Autorzy komentarza praktycznego podkreślają charakter prawny nowej regulacji. Rozporządzenie w sprawie baterii i zużytych baterii, w przeciwieństwie do dyrektywy bateryjnej, jest bezpośrednio skuteczne. Oznacza to, że nie wymaga, poza koniecznością uregulowania przez państwa członkowskie kwestii obowiązków (np. obowiązek wyznaczenia właściwego organu odpowiedzialnego za wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia dotyczących gospodarowania zużytymi bateriami) i kar, implementacji, co w wysokim stopniu ujednolica prawo dotyczące baterii.

O czym jeszcze można przeczytać w komentarzu praktycznym do rozporządzenia w sprawie baterii i zużytych baterii?

Autorzy komentarza w swojej bardzo obszernej publikacji omawiają wiele istotnych wątków związanych ze zmianami wprowadzanymi przez rozporządzenie w sprawie baterii i zużytych baterii. W szczególności odnoszą się do:

  • wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa,
  • wymogów w zakresie etykietowania i znakowania oraz wymogów informacyjnych
  • obowiązków podmiotów gospodarczych w zakresie należytej staranności
  • cyfrowego paszportu baterii oraz
  • oceny perspektyw dla unijnego rynku baterii.

Jak w programie LEX Prawo Europejskie znaleźć komentarz praktyczny do rozporządzenia w sprawie baterii i zużytych baterii?

Nic prostszego. Wystarczy w wyszukiwarkę LEX Search wpisać słowo "baterie". Po kliknięciu w "Szukaj" otworzy się lista wynikowa z dokumentami i publikacjami zawierającymi ten wyraz. Na czwartej pozycji listy od góry znajduje się omawiany komentarz praktyczny:

Nowe unijne ramy prawne dla baterii

 

Jeśli chcesz sprawdzić o jakich jeszcze ważnych unijnych aktach prawnych piszemy w LEX Prawo Europejskie, zamów już dziś bezpłatny, dwutygodniowy dostęp testowy do naszego programu.

Nowe unijne ramy prawne dla baterii – fot. 1

Rafał Bujalski

Senior Product Manager

LEX Prawo Europejskie

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy