Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ryczałt od najmu prywatnego

12 lipca 2023

Od 1 stycznia 2023 r. jedyną dopuszczalną formą opodatkowania najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów.

Tylko do końca 2022 r. podatnicy mieli wybór w odniesieniu do opodatkowania najmu prywatnego. Jeśli podatnik posiadał mieszkanie, które wynajmował, mógł wybrać albo opodatkowanie na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej) albo w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Polski Ład zlikwidował jednak możliwość wyboru formy opodatkowania najmu prywatnego. Od 1 stycznia 2023 r. osoby fizyczne są obowiązane do rozliczenia najmu prywatnego jedynie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Co istotne, zasada ta obowiązuje nie tylko w odniesieniu do wynajmu mieszkań, ale w ogóle najmu prywatnego.

Ryczałt, w przeciwieństwie do skali podatkowej, jest liczony od przychodu, a nie od dochodu. Oznacza to, że nie ma możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów. Wiąże się to z brakiem prawa do pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszty mediów, koszty napraw, remontów, wyposażenia lokali oraz wszelkich opłat.

Stawki ryczałtu od najmu prywatnego

Art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wskazuje dwie stawki podatkowe dla najmu prywatnego. Stawki ryczałtu od najmu prywatnego wynoszą 8,5% i 12,5%. Ich zastosowanie zależy od wysokości rocznych przychodów z najmu. Odpowiednią stawkę ryczałtu stosuje się według zasady:

  • 8,5% przychodu do kwoty 100.000 zł roczne oraz
  • 12,5% przychodu od nadwyżki ponad 100.000 zł rocznie.

Wyższy limit stosowania podwyższonej stawki ryczałtu do osiąganych przez małżonków przychodów z najmu prywatnego

Z dniem 1 lipca 2023 r. limit stosowania podwyższonej stawki ryczałtu dla przychodów z najmu prywatnego przewidziany dla małżonków został podwyższony do 200.000 zł (do 30 czerwca 2023 r. limit ten wynosił 100.000 zł). Wyższy limit będzie stosowany do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r., a więc będzie obowiązywał małżonków za cały rok 2023.

Terminy rozliczenia ryczałtu i wpłaty podatku

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy, płacący ryczałt od najmu, są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego. Po spełnieniu pewnych warunków, ryczałt można również rozliczać kwartalnie. Płaci się go wtedy do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatek wpłaca się na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Opodatkowanie ryczałtem najmu prywatnego oznacza również konieczność składania rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-28.

Podział majątku wspólnego małżonków

 

Tomasz Kręski

Product Manager

Księgowość i Podatki