Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Od 1 kwietnia 2024 r. nowe kategorie ryzyka i stopy procentowe składki wypadkowej

11 kwietnia 2024

Z początkiem kwietnia 2024 r. zmalała stopa procentowa składki wypadkowej dla 32 grup działalności a dla jednej wzrosła.

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do 31 marca następnego roku kalendarzowego. 1 kwietnia 2024 r. rozpoczął się więc nowy rok składkowy, który będzie trwał do końca marca 2025 r.

Ponadto, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki wypadkowej weryfikowane są co trzy lata. Od 1 kwietnia 2024 r. rozpoczął się nowy 3-letni cykl. W związku z tym wydane zostało rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, które weszło w życie 1 kwietnia 2024 r. Rozporządzenie to zmieniło kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dla 33 grup działalności (dla 32 grup oznacza to spadek a dla jednej wzrost składki wypadkowej).

Sposób ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych podmiotów zależy od liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, wpisu do rejestru REGON oraz złożenia informacji ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe.

Więcej informacji nt. sposobu ustalania liczby ubezpieczonych oraz zasad ustalania składki wypadkowej: Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe

1. Płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia poniżej 10 ubezpieczonych lub nie podlegali wpisowi do rejestru REGON 

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia poniżej 10 ubezpieczonych lub nie podlega wpisowi do rejestru REGON, wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. W roku składkowym trwającym od 1 kwietnia 2024 r. najwyższa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności wynosi 3,33%. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla omawianej grupy płatników nadal więc wynosi 1,67%.

2. Płatnicy, którzy w okresie ostatnich trzech lat zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób i za te lata złożyli dane na druku ZUS IWA 

Płatnicy, którzy w latach 2021, 2022 i 2023 zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średniomiesięcznie co najmniej dziesięć osób i za te lata złożyli dane o wypadkowości na druku ZUS IWA, otrzymali obliczoną przez ZUS na podstawie zawartych w ZUS IWA danych indywidualną wysokość składki wypadkowej dla każdego takiego płatnika.

3. Płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, ale w okresie ostatnich trzech lat nie składali ZUS IWA 

Płatników tych w roku składkowym, który rozpoczął się 1 kwietnia 2024 r., obowiązuje stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe właściwa dla grupy działalności, do której należą. Przynależność płatnika do grupy działalności ustala się na podstawie jego rodzaju przeważającej działalności zakodowanej według Polskiej Klasyfikacji Działalności w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia poprzedniego roku.

Sprawdź grupę działalności i odpowiadającą jej stopę procentową składki wypadkowej: Klasyfikacja PKD

Podział majątku wspólnego małżonków

Izabela Baranowska

Senior Product Manager 

Działu Kadry i HR

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy