Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ile wynosi składka zdrowotna w 2024 r.?

22 stycznia 2024

Już wiadomo ile wynosi w 2024 r. składka zdrowotna przedsiębiorcy na ryczałcie, według skali, na karcie podatkowej i podatku liniowym. Ostatnią niewiadomą była składka przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak w poniedziałek (22 stycznia) GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce za IV kwartał 2023 r., na podstawie którego ustala się wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców na ryczałcie.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne co do zasady wynosi 9% podstawy wymiaru. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy opodatkowani wyłącznie podatkiem liniowym - w ich przypadku składka zdrowotna wynosi 4,9% podstawy wymiaru. Minimalna podstawa wymiaru jest jednak różna dla różnych grup przedsiębiorców (form opodatkowania).

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych według skali podatkowej

W ich przypadku miesięczna wysokość składki zdrowotnej nie może być niższa niż kwota ustalona jako 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego (rok składkowy - od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego).

Przedsiębiorcy na podatku liniowym

Składka zdrowotna stanowi 4,9% podstawy wymiaru, jednak miesięczna wysokość składki nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego (rok składkowy - od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego).

Przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową

Podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

W ich przypadku podstawą do ustalenia wysokości składki zdrowotnej jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce za IV kwartał roku poprzedniego.

Składka zdrowotna przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

  • w przypadku przychodów od 0,00 zł do 60 000 zł - wynosi 9% od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce za IV kwartał 2023 r.,
  • w przypadku przychodów od 60 000 zł do 300 000 zł - wynosi 9% od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce za IV kwartał 2023 r.,
  • w przypadku przychodów powyżej 300 000 zł - wynosi 9% od 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce za IV kwartał 2023 r.

W dniu 22 stycznia 2024 r. GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2023 r. Wyniosło ono 7767,85 zł.

Sprawdź ile wynosi składka zdrowotna dla poszczególnych grup przedsiębiorców.

Podział majątku wspólnego małżonków

 

Izabela Baranowska

Senior Product Manager

Dział Kadry i HR

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy