Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Węgry wygrywają spór o podatek handlowy. A co z Polską?

12 marca 2020

O węgierskich wyrokach w sprawie sieci hipermarketów Tesco  (C-323/18) Dostęp po zalogowaniu  i firmy telekomunikacyjnej Vodafone  (C-75/18) Dostęp po zalogowaniu można już od czwartku, 5 marca, przeczytać w omówieniu dr hab. Justyny Łacny, dostępnym w programie LEX Prawo Europejskie. Ekspert nie przesądza na ich podstawie o wyniku rozstrzygnięcia w polskiej sprawie, ale podkreśla, że tezy węgierskich orzeczeń mogą wyznaczyć tok rozumowania, który przyjmie TSUE oceniając polskie przepisy ustanawiające podatek w sektorze handlu detalicznego.

Polski podatek handlowy a niedozwolona pomoc publiczna

O samym podatku handlowym i sporze Polski z Komisją piszą w programie również inni autorzy. Zdaniem dr. hab. Jakuba Kociubińskiego, polską ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej można było stosować już po  wyroku Dostęp po zalogowaniu Sądu UE z maja 2019 r., korzystnym dla Polski (2 miesiące później Komisja Europejska odwołała się od tego wyroku, rozstrzygnięcie jest spodziewane jeszcze w tym roku). Zdaniem eksperta, decyzja Komisji uznająca polski podatek handlowy za niedozwoloną pomoc publiczną była obarczona fundamentalnym błędem polegającym na uznaniu progresji podatkowej za okoliczność przesądzającą o powstaniu selektywnej korzyści jako warunku istnienia pomocy. Przyjęcie tej argumentacji, jak podkreśla dr hab. J. Kociubiński, prowadzić musiałoby do absurdalnej konkluzji, że każdy system podatkowy dopuszczający jakąkolwiek modulację stanowiłby pomoc publiczną dla wszystkich, którzy nie są objęci najwyższą stawką. Autor uważa, że wyrok Sądu UE był oczywisty i przewidywalny z perspektywy interpretacji kryteriów występowania pomocy publicznej, nie zawierał też nowych elementów, ani nie dokonywał zmiany istniejącego dorobku (więcej zobacz:  "Podatek handlowy a pomoc publiczna. Glosa..." Dostęp po zalogowaniu . W podobnym tonie wyraża się dr Łukasz Stępkowski. Zdaniem eksperta, Sąd UE słusznie uznał decyzje Komisji za błędne, przede wszystkim dlatego, że nieprawidłowo określiła ona system odniesienia dla zakwestionowanego środka pomocowego i starała się używać "hipotetycznych" środków referencyjnych do oceny zróżnicowania przedsiębiorstw (więcej zobacz:  "Podatek od sprzedaży detalicznej. Glosa..." Dostęp po zalogowaniu

Polski podatek handlowy a system VAT

Ostrożniej do skutków wyroku Sądu UE odnosi się natomiast dr Adam Bartosiewicz. Zdaniem autora wygrana Polski przed Sądem UE nie oznacza automatycznie zgodności polskiej ustawy o podatku handlowym z prawem unijnym, pozostają bowiem jeszcze inne (poza pomocą publiczną) obszary potencjalnej niezgodności. Ekspert uważa, że takim obszarem może być podatek VAT. Jak można przeczytać w artykule Podatek od sprzedaży detalicznej. Czy na pewno można już grać fanfary? Dostęp po zalogowaniu , podatek od sprzedaży detalicznej, w związku z kwotą wolną i progresją podatkową, co do zasady powoduje zagrożenie dla funkcjonowania wspólnego systemu VAT, zakłócając warunki konkurencji na poziomie krajowym. Co za tym idzie, jak pisze autor, istnieje ryzyko niezgodności komentowanego podatku  z art.401 Dostęp po zalogowaniudyrektywy VAT.

Warto w tym miejscu podkreślić, że do potencjalnej niezgodności podatku handlowego z dyrektywą VAT odniósł się TSUE w jednym z wtorkowych węgierskich orzeczeń. Jak pisze w swoim omówieniu, dr hab. Justyna Łacny, Trybunał uznał, że węgierski progresywny podatek od obrotu przedsiębiorstw telekomunikacyjnych nie spełnia dwóch spośród czterech zasadniczych cech VAT, a zatem nie można go traktować na równi z VAT. A zatem dyrektywa VAT nie stanowi przeszkody w jego wprowadzeniu.

 

Węgry wygrywają spór o podatek handlowy. A co z Polską?
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.

W programie LEX Prawo Europejskie znajdziesz również:
Komentarze ekspertów:
Szkolenie online:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy