Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Etapy tworzenia aktów prawa miejscowego przez JST

22 marca 2023

Akty prawa miejscowego to źródła prawa, które na obszarze terytorium wyznaczonego granicami danej jednostki samorządu terytorialnego regulują określone kwestie. Z reguły przyjmują formę uchwał lub zarządzeń. Tworzenie takiego aktu wymaga przestrzegania zasad i procedur, które mają na celu zapewnienie jego poprawności i zgodności z przepisami.

 

Dlaczego prawo miejscowe jest potrzebne?

Prawo miejscowe pozwala na uregulowanie kwestii, które dotyczą konkretnej społeczności lub regionu. Niektóre zagadnienia są bowiem zbyt złożone, aby mogły być unormowane przez ogólne przepisy, dlatego konieczne jest przyjęcie specjalnych uregulowań, które uwzględniają specyficzne potrzeby i sytuacje danego miejsca lub społeczności. Prawo miejscowe pozwala na dostosowanie przepisów do lokalnych warunków, kultury i tradycji. Ponadto, prawo miejscowe pozwala na większą kontrolę mieszkańców nad swoim otoczeniem i podejmowanymi decyzjami.

 

Proces tworzenia aktów prawa miejscowego

Proces tworzenia aktów prawa miejscowego wymaga przeprowadzenia kilku etapów, takich jak inicjatywa, przygotowanie projektu, niekiedy konsultacje społeczne, przyjęcie aktu oraz jego publikacja. Ważne jest, aby każdy z etapów był przeprowadzony w sposób dokładny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, aby w efekcie akt prawa miejscowego był wydany poprawnie i spełniał swoje funkcje.

Sama procedura tworzenia prawa miejscowego jest wieloetapowa i dość skomplikowana, co więcej może wykazywać różnice w poszczególnych jednostkach samorządu. Gdzie zatem poszukiwać informacji o sposobie tworzenia prawa na danym terenie?

 

Tworzenie aktów prawa miejscowego w praktyce

Podstawowym źródłem wiedzy o tworzeniu prawa miejscowego są ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym oraz województwa, a także statuty jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli szukasz bardziej szczegółowych i praktycznych informacji na temat tworzenia aktów prawa miejscowego, polecamy szkolenia prowadzone przez doświadczonych praktyków dostępne w programach LEX Administracja i LEX Urząd. Znajduje się tu m. .in. nagranie ze szkolenia pt. Etapy tworzenia aktów prawa miejscowego przez JST - krok po kroku, które poprowadziła Pani Mecenas Joanna Martyniuk-Placha - radca prawny, wieloletni praktyk, ekspert z zakresu prawa administracyjnego i samorządowego.

Szkolenie poświęcone jest takim zagadnieniom, jak:

  • do kogo należy inicjatywa uchwałodawcza i jakie są tego konsekwencje
  • kto odpowiada za przygotowanie projektu uchwały
  • co powinien zawierać projekt uchwały i czy stosuje się do niego zasady techniki prawodawczej
  • jak wygląda obieg dokumentów w tym konsultacje, opiniowanie i uzgodnienia
  • jakie ustawodawca przewidział rodzaje głosowań i większości
  • jakie uniwersalne wzorce i dobre praktyki wdrożyć w jednostce.
Podział majątku wspólnego małżonków

Inga Kwidzińska

Młodsza redaktorka

Zobacz również:
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy