Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowa procedura antyprzemocowa już obowiązuje

04 grudnia 2020

Od 30 listopada obowiązuje nowa procedura szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej. Zapewnia ona możliwość szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Na czym dokładnie polega?

Od 30.11.2020 r., poszerzony został katalog postępowań nieprocesowych o postępowanie nieprocesowe w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Jest to kolejna nowa regulacja w procedurze cywilnej.

Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy

Nowa procedura w kpc zawiera rozwiązania szczególne, które różnią to postępowanie od innych postępowań nieprocesowych, kładąc duży nacisk zwłaszcza na szybkość rozpoznania spraw do niego skierowanych. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. Sąd rozpoznaje sprawę w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Staje się ono wykonalne z chwilą ogłoszenia i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności.

Nowe uprawnienia dla Policji i Żandarmerii Wojskowej

Także od 30.11.2020 r. Policja (oraz Żandarmeria Wojskowa) dysponuje nowym środkiem reagowania na przemoc domową (i spowodowane nią zagrożenie), jakim jest nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Ma on zapewnić możliwość szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Jak pisze Michał Burtowy w komentarzu dostępnym w LEX - Nowa procedura szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej, procedurę stosowania nowych przepisów dotyczących wydania nakazu lub zakazu można podzielić na następujące po sobie etapy, z tym że czasem mogą one następować bezpośrednio po sobie (np. w razie interwencji podczas nieobecności sprawcy), a na niektórych stadiach procedury decyzja o wyborze sposobu postępowania będzie należała do funkcjonariuszy Policji; nie wszystkie etapy muszą też zaistnieć w każdym przypadku. Możemy więc wyróżnić:

 • powzięcie wiedzy przez Policję,
 • wydanie nakazu lub zakazu wskutek podjętych czynności,
 • alternatywnie podjęcie od razu po zgłoszeniu interwencji w mieszkaniu,
 • czynności związane z doręczeniem wydanego nakazu lub zakazu,
 • czynności opuszczenia mieszkania, które następują fakultatywnie,
 • pouczenia wobec ofiary lub ofiar przemocy,
 • fakultatywne zażalenie na wydanie nakazu lub zakazu,
 • czynności w okresie obowiązywania nakazu lub zakazu.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zaproszenie na szkolenie online

16 grudnia o godzinie 15.00 dr Olga Maria Piskowska, podczas szkolenia online, przedstawi nowe regulacje. Szkolenie adresowane jest do prawników prowadzących praktykę w zakresie spraw rodzinnych oraz spraw związanych z przemocą w rodzinie, a także innych organów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas szkolenia przedstawione zostaną nowe regulacje w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie.

Program szkolenia:

 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wstęp,
 • Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Sprawy o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbiżania się do mieszkania o jego bezpośredniego otoczenia - nowe postępowanie nieprocesowe w kpc
 • Zmiany w ustawie o Policji,
 • Konsekwencje zmian i ich potencjalny wpływ na praktykę organów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Nowa procedura antyprzemocowa już obowiązuje
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.