Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

W 2024 r. wyższa płaca minimalna i kwoty wolne od potrąceń

15 grudnia 2023

W 2024 r. płaca minimalna wzrośnie dwa razy: od 1 stycznia i od 1 lipca. Kwoty wolne od potrąceń również, ponieważ ich wysokość zależy od wysokości wynagrodzenia minimalnego. 

Płaca minimalna wzrośnie dwa razy 

Wynagrodzenie minimalne wzrośnie w 2024 r. dwa razy. Pierwszy raz od 1 stycznia 2024 r. i będzie wynosiło 4242 zł. Druga podwyżka nastąpi od 1 lipca 2024 r. - płaca minimalna wzrośnie wtedy do 4300 zł.

Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893).

Płaca minimalna w górę? To kwota wolna od potrąceń również 

Wysokość kwot wolnych od potrąceń, które pracodawca ma obowiązek zachować dokonując różnego rodzaju potrąceń z wynagrodzenia za pracę, zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od rodzaju potrącenia oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym okresie, ale nie tylko. Ważnymi czynnikami mającymi wpływ na wysokość kwoty wolnej od potrąceń są również parametry składkowo-podatkowe stosowane do danego pracownika. Dlatego proces ustalenia wysokości tej kwoty jest tak skomplikowany.

Zgodnie z Kodeksem pracy z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na PIT oraz wpłat na PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

 1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
 2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
 4. pieniężne kary porządkowe.

Potrącenia mogą być dokonywane w określonych granicach:

 1. w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;
 2. w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.

Kodeks pracy stawia przy tym kolejną ważną granicę - musi zostać zachowana kwota wolna od potrąceń w wysokości:

 1. minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek ZUS, zaliczki na PIT oraz wpłat na PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 2. 75% minimalnego wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
 3. 90% minimalnego wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu pieniężnych kar porządkowych;
 4. 100% minimalnego wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu za zgodą pracownika należności na rzecz pracodawcy;
 5. 80% minimalnego wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu za zgodą pracownika należności innych niż na rzecz pracodawcy.

Ponieważ w 2024 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia zmieni się dwa razy (od 1 stycznia oraz od 1 lipca), również wysokość kwot wolnych od potrąceń zmieni się dwukrotnie.

Sprawdź w LEX Kadry:

Kwoty wolne od potrąceń w 2024 r.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Izabela Baranowska

Senior Product Manager

Działu Kadry i HR

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy