Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wakacje od składek ZUS - nowa ulga dla przedsiębiorców

25 czerwca 2024

W dniu 1 listopada 2024 r. wejdą w życie tzw. wakacje składkowe, czyli zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek przez płatnika na jego własne obowiązkowe ubezpieczenia przez jeden miesiąc w roku.

Wakacje składkowe to nowe zwolnienie przysługujące płatnikom na ich własne składki obowiązkowe tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, a także składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Z wspomnianego zwolnienia skorzystać można wyłącznie przez jeden miesiąc w roku kalendarzowym.

Kogo dotyczą wakacje składkowe?  

Z wakacji składkowych skorzystać może płatnik składek na jego własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za wskazany we wniosku jeden miesiąc kalendarzowy, jeżeli:

  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku miał zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż 10 ubezpieczonych (do liczby tej zalicza się sam przedsiębiorca);
  • w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnął przychodu z pozarolniczej działalności lub w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich kalendarzowych osiągnął roczny przychód nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro;
  • jako ubezpieczony w roku poprzedzającym oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku nie wykonywał pozarolniczej działalności na rzecz byłego pracodawcy;
  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczony podlegał ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Więcej w Wakacje od składek ZUS 

Co obejmują wakacje składkowe? 

Wakacje składkowe zwalniają przedsiębiorcę od składek na jego własne:

  • obowiązkowe ubezpieczenie: emerytalne, rentowe oraz wypadkowe,
  • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - jeżeli ubezpieczony podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w miesiącu złożenia wniosku i poprzedzającym,
  • na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Więcej zob. w nagraniu z szkolenia: Wakacje składkowe dla przedsiębiorców 

Jak skorzystać ze zwolnienia? 

W celu skorzystania z wakacji składkowych niezbędnym jest wypełnienie wniosku za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS. Płatnik powinien złożyć wniosek w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem.

 

Wznowienie postępowania cywilnego

Wiktoria Malesa

Młodszy Redaktor

Dział Zarządzania Produktami

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy