Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym po reformie k.p.c.

28 stycznia 2020

Reforma postępowania nie ominęła również wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym. Rolą przedmiotowego postępowania jest usprawnianie postępowania sądowego oraz odciążanie wymiaru sprawiedliwości od konieczności czasochłonnego rozpoznawania spraw. Co do zasady, sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych.

Jak wskazuje Paweł Wiśniewski w "Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym", postępowanie nakazowe może być przeprowadzone w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zwykłym, ale także w:

  • sprawach z zakresu prawa pracy,        
  • sprawach gospodarczych oraz      
  • podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.
Bezpłatna prezentacja

Nie masz jeszcze LEX-a?
Wybierz produkt najlepszy dla siebie 
Poznaj możliwości programów LEX oraz pomocne narzędzia i rozwiązania!

 

 

 

 

 

Zamów prezentację

Gdzie składać pozew?

Pozew z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym wnosi się do sądu właściwego rzeczowo na ogólnych zasadach.

W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy, właściwy jest więc sąd rejonowy, a gdy wartość przedmiotu sporu przekracza siedemdziesiąt pięć tysięcy, właściwy jest sąd okręgowy.

Co, gdy do pozwu nie dołączy się wymaganych dokumentów?

Jeżeli nie dołączono oryginału weksla lub czeku, przewodniczący wzywa powoda do ich złożenia do akt pod rygorem zwrotu pozwu.

Niedołączenie do pozwu innych dokumentów wymienionych w art. 485 k.p.c. skutkuje jedynie niewydaniem przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

 

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym po reformie k.p.c.
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.