Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Już jest: pierwsza w Polsce glosa do frankowego wyroku TSUE w sprawie Szcześniak!

20 lipca 2023

Tego wyroku nie trzeba specjalnie przedstawiać. W czerwcu br. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał przełomowe rozstrzygnięcie w sporze między polskimi frankowiczami a bankami. W wyroku w sprawie C-520/21 dotyczącym Arkadiusza Szcześniaka - prezesa stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, TSUE orzekł na korzyść kredytobiorców między innymi, że banki nie mogą dochodzić względem nich roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, gdy umowa dotycząca kredytu frankowego została unieważniona.

W programie LEX Prawo Europejskie udostępniliśmy właśnie glosę do tego orzeczenia:

Glosa jest warta podkreślenia z co najmniej kilku powodów:

Zacznijmy od tego, że mamy w tym przypadku do czynienia z pierwszą w Polsce glosą do tego wyroku. Warto przypomnieć, że przez glosę rozumiemy nie zwykłe omówienie orzeczenia, lecz naukową jego analizę. W przypadku przedmiotowej glosy, należy podkreślić jej dogłębność i wnikliwość opracowania, rezultatem czego jest chociażby jej wyjątkowa obszerność.

Po drugie, warto zwrócić uwagę na autorkę tekstu. Dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska to uznana ekspertka z zakresu prawa konsumenckiego UE, uczestniczka prac wielu ważnych gremiów i instytucji zarówno w Polsce jak i za granicą (np. Ministerstwa Sprawiedliwości, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Instytutu Prawa). Jest również autorką opublikowanej w kwietniu w programie LEX Prawo Europejskie glosy do opinii rzecznika generalnego w tej samej sprawie, w której niezwykle trafnie przewidziała sposób rozstrzygnięcia tej sprawy w czerwcowym wyroku TSUE, w oparciu zwłaszcza o analizę dotychczasowego orzecznictwa tego Trybunału. Poprzednia glosa cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem naszych Użytkowników, o czym świadczy fakt, że znajduje się wciąż na pierwszym miejscu najczęściej czytanych tego rodzaju publikacji w naszym programie.

Po trzecie, glosa zawiera odpowiedzi na wiele ważnych praktycznych pytań, które dotyczą np.:

  • ewentualnej możliwości żądania przez banki waloryzacji kredytu,
  • zakresu obowiązków informacyjnych sądu frankowego wobec konsumenta i sposobu ich realizacji,
  • tego, co TSUE rozumie przez przyznanie konsumentowi możliwości dochodzenia przez niego od banku roszczeń dodatkowych wykraczających poza zwrot miesięcznych rat i kosztów zapłaconych z tytułu wykonania umowy, ewentualnie powiększonych o odsetki ustawowe za zwłokę, a także czy i jakie praktyczne skutki niesie za sobą ten fakt w kontekście polskich frankowiczów.

 Podział majątku wspólnego małżonków

Rafał Bujalski

Senior Product Manager

LEX Prawo Europejskie