Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kredyty frankowe: co polskiej praktyce orzeczniczej przyniósł wyrok TSUE w sprawie C-140/22 (mBank)?

15 grudnia 2023

7 grudnia br. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w kolejnej polskiej sprawie frankowej. Jest to pierwsze z orzeczeń TSUE rozstrzygających wątpliwości co do zgodności kontrowersyjnej uchwały SN z 7.05.2021 r., III CZP 6/21, z dyrektywą 93/13. Analiza wyroku jest już dostępna w programie LEX Prawo Europejskie.

Jak można wyczytać w analizie wyroku w sprawie C-140/22, mBank, Trybunał unijny nie odniósł się bezpośrednio i wyczerpująco do wszystkich pytań prejudycjalnych polskiego sądu. Publikacja koncentruje się natomiast przede wszystkim na jednym zagadnieniu - znaczeniu oświadczenia konsumenta dla systemu ochrony wynikającej z dyrektywy 93/13.

W analizie omówiono bardziej szczegółowo następujące kwestie:

  • dlaczego w wyroku w sprawie C-140/22, mBank TSUE nie chciał odnieść się do szczegółowych wątpliwości przedstawionych przez polski sąd? W jaki sposób na takie podejście wpływają przyjęte przez unijny Trybunał założenia dotyczące współpracy między TSUE a sądami krajowymi?
  • jak w wyroku w sprawie C-140/22, mBank Trybunał unijny odniósł się do podstawowych założeń interpretacyjnych przyjętych przez Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 6/21?
  • jak na podstawie wyroku w sprawie C-140/22, mBank można dokonać rekonstrukcji skutków bezskuteczności abuzywnej na poziomie prawa polskiego?
  • w jaki sposób dokonana przez TSUE charakterystyka bezskuteczności abuzywnej wpływa pośrednio na odpowiedzi na pozostałe pytania przedstawione przez polski sąd, a zwłaszcza na kwestię liczenia odsetek za opóźnienie oraz kwestię przedawnienia roszczeń przedsiębiorcy i konsumenta.

Autor analizy

Z całą pewnością warto kilka słów uwagi poświęcić autorowi publikacji - drŁukaszowi Węgrzynowskiemu. To uznany ekspert "frankowy", który m.in. prowadzi szkolenia dotyczące tej problematyki oraz jest autorem wielu publikacji z zakresu tej tematyki. W programie LEX Prawo Europejskie znaleźć można przykładowo jego glosy, omówienia do orzeczeń, analizy (komentarze praktyczne) i artykuły z czasopism.

Jak odszukać publikację w programie LEX Prawo Europejskie?

W programie analizę wyroku w sprawie C-140/22 łatwo odszukać, wpisując w wyszukiwarkę LEX Search nazwę sprawy, czyli słowo "mBank".

Kredyty frankowe: co polskiej praktyce orzeczniczej przyniósł wyrok TSUE w sprawie C-140/22 (mBank)?

Po kliknięciu w przycisk "Szukaj" otworzy się lista wynikowa z dokumentami i publikacjami. Na samym jej szczycie jest prezentowana poszukiwana analiza:

Kredyty frankowe: co polskiej praktyce orzeczniczej przyniósł wyrok TSUE w sprawie C-140/22 (mBank)? – fot. 1

 

Jeśli chcesz zapoznać się z różnego rodzaju publikacjami dotyczącymi problematyki kredytów frankowych w świetle unijnego prawa, które regularnie pojawiają się w LEX Prawo Europejskie, zamów już dziś bezpłatny, dwutygodniowy dostęp testowy do naszego programu. W naszym programie znajdziesz m.in.:

  • omówienia najnowszych orzeczeń TSUE, pojawiające się zaraz po wydaniu orzeczenia, streszczające najważniejsze jego tezy oraz sygnalizujące jego ewentualny polski kontekst;
  • glosy do orzeczeń TSUE, stanowiące pogłębioną naukową analizę orzeczenia, w tym między innymi jego skutków dla obrotu prawnego w Polsce;
  • analizy (komentarze praktyczne) omawiające różne aspekty problematyki kredytów we frankach oraz
  • artykuły z czasopism.

Podział majątku wspólnego małżonków

Rafał Bujalski

Senior Product Manager

LEX Prawo Europejskie