Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jakie wnioski wynikają z wyroku TSUE w sprawie Provident?

22 grudnia 2023

Listopadowy wyrok TSUE w sprawie Provident wywołał w Polsce duże zainteresowanie. Skupiło się ono jednak głównie na dość powierzchownych wnioskach dotyczących rażąco nadmiernych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Tymczasem głębsza analiza orzeczenia rodzi inne, równie ciekawe konkluzje.

Tego rodzaju naukową analizę przeprowadziła w LEX Prawo Europejskie dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska, która w glosie pt.:

Trzy pytania na tle abuzywności,

omówiła i dokonała oceny toku rozumowania Trybunału unijnego i jego wniosków interpretacyjnych dotyczących następujących trzech kwestii zawartych w przedmiotowym wyroku:

  • interesu prawnego konsumenta, czyli zagadnienia budzącego od dawna daleko idące wątpliwości w orzecznictwie sądów polskich,
  • zastosowania w wyroku przez TSUE testu blue pencil oraz
  • badania abuzywości postanowień umownych dotyczących pozaodsetkowych kosztów kredytu.

Autorka glosy

Warto kilka słów uwagi poświęcić autorce glosy. Dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska to uznana ekspertka z zakresu prawa konsumenckiego UE, uczestniczka prac wielu ważnych gremiów i instytucji zarówno w Polsce jak i za granicą, oraz autorka licznych publikacji dotyczących prawa prywatnego i konsumenckiego, w tym dostępnych w programach LEX glos do wyroków Trybunału Sprawiedliwości. O jakości tych glos świadczy m.in. to, że należą one do najczęściej czytanych tego rodzaju publikacji w naszym programie.

Jak w programie LEX Prawo Europejskie znaleźć glosę do wyroku w sprawie Provident?

Nic prostszego. Wystarczy w wyszukiwarkę LEX Search wpisać sygnaturę ("C-321/22") lub nazwę sprawy ("Provident") i uzupełnić ją słowem "glosa". Po kliknięciu w "Szukaj" otworzy się lista wynikowa z dokumentami i publikacjami zawierającymi ten wyraz. Na samej górze listy znajduje się omawiana glosa.

Wpisywanie w wyszukiwarkę LEX Search: C-321/22 glosa

Glosy w LEX Prawo Europejskie

W programie LEX Prawo Europejskie można znaleźć ponad 2.100 glos do orzeczeń sądów europejskich (Trybunału Sprawiedliwości, Sądu UE - dawniej Sądu Pierwszej Instancji i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) oraz sądów polskich dotyczących najważniejszych zagadnień z zakresu prawa europejskiego. Warto podkreślić, że glosy to naukowe pogłębione komentarze do wybranych najistotniejszych orzeczeń tych sądów, a ich autorami są często uznani eksperci z dorobkiem teoretycznym i praktycznym w danej dziedzinie prawa.

Jeśli chciałbyś dotrzeć i przeglądnąć zbiór glos zawartych w LEX Prawo Europejskie, najlepiej zrobić to korzystając z Pulpitu europejskiego. Aby tego dokonaćć, konieczne jest najpierw przełączenie się z Pulpitu domyślnego na Pulpit europejski. W tym celu należy na Ekranie powitalnym programu w prawej górnej jego części kliknąć na ikonę MÓJ PULPIT i z rozwijanego menu wybrać opcję PULPIT EUROPEJSKI.

Wybór pulpitu europejskiego w LEX

Na Pulpicie europejskim polskich pytań prejudycjalnych należy odnaleźć panel zatytułowany "ANALIZA ORZECZNICTWA". Jest on usytuowany w trzecim rzędzie od góry, od lewej strony. Lista z wszystkimi glosami (i omówieniami orzeczeń) uruchomi się po kliknięciu w pierwszy link w tym panelu:

wyszukiwanie na pulpicie glos i omówień orzeczeń

Aby ograniczyć listę publikacji wyłącznie do glos należy w lewym panelu wybrać podkategorię "Glosy":

Instrukcja do ograniczenia listy wynikowej w LEX wyłącznie do glos

Kliknięcie w tę kategorię otworzy listę wszystkich glos dostępnych w LEX Prawo Europejski w kolejności ich dodania do programu - od najświeższych po najstarsze:

Lista wynikowa glos z zaznaczeniem ilości: 2106 oraz tytułu najnowszej glosy

Jeśli chcesz sprawdzić, do jakich orzeczeń sądów europejskich można znaleźć w programie glosy, oraz zapoznać się z ich treścią, zamów już dziś bezpłatny, dwutygodniowy dostęp testowy do LEX Prawo Europejskie.

 

Faza przygotowawcza procesu w praktyce czyli słów kilka jak dobrze sporządzić plan rozprawy?

Rafał Bujalski

Senior Product Manager

LEX Prawo Europejskie