Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wyrok TSUE w sprawie SN sprzeczny z prawem UE?

20 września 2019

Od głośnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Sądu Najwyższego (C-619/18) minęły już 3 miesiące. Póki co nie doczekał się on gruntownej analizy przez nasze środowisko prawnicze. Czy winne temu są wakacje? A może wszystko jest już jasne i nie ma potrzeby jego omawiania i oceny?

Wyrok TSUE w sprawie SN sprzeczny z prawem UE?

Treść wyroku

Przypomnijmy, że Trybunał Sprawiedliwości UE obradujący w składzie wielkiej izby uznał przepisy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów tego sądu za sprzeczne z prawem Unii, a konkretnie z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej. W kontekście tego przepisu Trybunał argumentował, że zastosowanie przepisów przewidujących obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego do urzędujących sędziów tego sądu narusza zasadę nieusuwalności sędziów nierozerwalnie związaną z ich niezawisłością.

Prof. Gontarski: wyrok TSUE w sprawie SN sprzeczny z prawem UE

Analizy wyroku podjął się prof. Waldemar Gontarski w swojej najnowszej glosie zatytułowanej "Błędnie przetłumaczony wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie sędziów portugalskich jako podstawa prawna wyroku w sprawie polskiego Sądu Najwyższego". Komentarz został właśnie udostępniony w programie LEX Prawo Europejskie.

Autor wykonał iście benedyktyńską pracę - swoją wykładnię wyroku oparł o lekturę wszystkich dwudziestu trzech urzędowych wersji językowych orzeczenia. Zdaniem autora, dopiero zapoznanie się z wszystkimi urzędowymi wersjami językowymi samego wyroku oraz opinii rzecznika generalnego pozwoliło mu uchwycić istotę rozstrzygnięcia Trybunału z Luksemburga. Jak podkreśla autor, rzecz jest o tyle skomplikowana, że językiem postępowania przed Trybunałem był j. polski, zaś językiem oryginału opinii rzecznika generalnego – j. angielski. Po pokonaniu barier językowych można dojść do wniosku, jak czytamy w glosie, że wyrok TSUE w sprawie SN jest contra legem, tzn. można go uznać za sprzeczny z unijnym prawem traktatowym.

Jeśli jesteś zainteresowany najważniejszymi wyrokami TSUE dotyczącymi takich dziedzin jak: zamówienia publiczne, ochrona środowiska, pomoc państwa, fundusze UE, prawo autorskie czy obywatelstwo UE przeczytaj również: 

Najważniejsze i najbardziej praktyczne wyroki TSUE >>

Rafał Bujalski
product manager LEX Prawo Europejskie

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.