Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Od stycznia wzrosną składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców

11 grudnia 2023

Od stycznia wzrośnie wysokość składek odprowadzanych przez przedsiębiorców na ubezpieczenia społeczne.

Wyższy ZUS przedsiębiorców 

Projekt ustawy budżetowej na 2024 r. zakłada, że kwota prognozowanego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej będzie wynosiła 7824 zł. To od tej kwoty ustalana jest podstawa do ustalania składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia). Oznacza to, że dochód zadeklarowany jako podstawa wymiaru tych składek w 2024 r. nie może być niższy niż 4694,40 zł.

Najniższa składka na ubezpieczenie emerytalne (19,52% podstawy wymiaru) będzie więc wynosiła 916,35 zł. Składka na ubezpieczenie rentowe (8% podstawy wymiaru) - 375,55 zł, a najniższa składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy wymiaru) - 115,01 zł.

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od 1 stycznia 2024 r. nie może przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj. 19560 zł.

Mały ZUS też wzrośnie 

Ponadto wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego dwa razy (od 1 stycznia 2024 r. oraz od 1 lipca 2024 r.) wzrośnie również podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób rozpoczynających działalność gospodarczą (tzw. Mały ZUS). Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób od 1 stycznia 2024 r. będzie stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 1272,60 zł, a od 1 lipca 2024 r. - 1290 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w 2024 r. będzie wynosiło od 1 stycznia 4242 zł a od 1 lipca 4300 zł).

Zobacz w LEX Kadry: Mały ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność

Zobacz również:

Działalność nierejestrowana i niższe składki ZUS

 

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Izabela Baranowska

Senior Product Manager

Działu Kadry i HR

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy