Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Bezpieczeństwo pracowników w dobie koronawirusa

30 marca 2020

Koronawirus rozprzestrzenia się w Polsce i na świecie. Część zakładów pracy została zmuszona do zawieszenia działalność, część wdrażyła pracę zdalną. Jednak co w sytuacji, kiedy firma musi utrzymać ciągłość pracy, ale jej charakter nie pozwala na odesłanie pracowników do domów? Jak zapewnić im bezpieczeństwo przed nieznanym dotąd zagrożeniem, jakim jest koronawirus SARS-CoV-2?


Podstawowy obowiązek pracodawcy
Artykuł 207 § 2 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Oznacza to, że pracodawca powinien podejmować określone działania zmierzające do ochrony pracowników przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.


Stosowanie masek ochronnych
W mediach bardzo często widzimy zdjęcia ludzi w maseczkach ochronnych, co odbiorców przekazu skłania do ich stosowania. Pojawiają się przy tym różne informacje odnośnie do skuteczności maseczek jako zabezpieczenia przed koronawirusem. Eksperci uważają, że można rozważyć wyposażenie personelu w maski ochronne, ale powinny to być maski z odpowiednimi filtrami. Dodatkowo pracownicy powinni zostać poinstruowani o prawidłowym ich stosowaniu. Nieodpowiednie użytkowanie oraz nieprzestrzeganie rygorystycznych zasad epidemiologii nie tylko nie da żadnej ochrony, ale może być nawet zagrożeniem dla użytkownika maseczki. Warto też zauważyć, że stosowanie masek ochronnych przez osoby zdrowe jest odradzane przez ekspertów z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zalecenia wskazują, że maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

 

Prawidłowe użytkowanie jednorazowych rękawiczek
Badania naukowe sugerują, że wirus może utrzymywać się na różnych powierzchniach od kilku godzin do nawet 3 dni. Dlatego wiele firm zabezpiecza swoich pracowników wyposażając ich w jednorazowe rękawice ochronne. Jest to szczególnie ważne, jeśli przykładowo pracownicy mają kontakt z pieniędzmi, czy dokumentami przekazywanymi "z ręki do ręki". Rękawice mogą być dość skutecznym środkiem ochrony indywidualnej, o ile faktycznie będą użytkowane jako jednorazowe. Oznacza to, że po ich zdjęciu pracownik nie może ich założyć ponownie. Bardzo ważne jest również, aby pracownik nie dotykał twarzy rękami w rękawiczkach, o czym należy go poinstruować.


Środki ochrony zbiorowej
Pracodawcy mogą również zastosować środki ochrony zbiorowej, które są już wdrażane w niektórych miejscach. Coraz częściej w punktach handlowych czy urzędach mamy do czynienia z oddzieleniem pracowników od konsumentów / interesantów. Stanowiska pracy bywają wygrodzone poprzez osłony ze zwykłej folii lub przegrody ze szkła akrylowego. Eksperci wskazują, że takie rozwiązanie przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad higieny, jak chociażby częste mycie bądź dezynfekowanie rąk, może pomóc w ochronie pracownika przed zarażeniem wirusem. Bardzo ważne jest również podjęcie próby zachowania około 1-1,5 m odległości pomiędzy pracownikiem a klientem czy interesantem. Im bardziej bezpośredni kontakt zostanie ograniczony, tym zmniejsza się ryzyko ewentualnego zarażenia.


Prowadzenie szkoleń bhp podczas epidemii
Zgodnie z art. 2374 § 2 Kodeksu pracy, jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bhp na stanowiskach pracy. Na tej podstawie pracodawca powinien przekazać pracownikom niezbędną wiedzę w zakresie ochrony przed zagrożeniami. Obowiązek ten istnieje bez względu na to, czy pracownicy zatrudnieni są na terenie przedsiębiorstwa, czy zostali oddelegowani do pracy zdalnej w miejscu zamieszkania. W obecnej sytuacji należy jednak zaprzestać prowadzenia szkoleń czy wydawania instrukcji w tradycyjnej formie, np. w większych grupach w salach konferencyjnych. Pracodawcy mogą i powinni instruować swoich pracowników poprzez:

  • organizowanie szkoleń on-line,
  • wdrożenie formy samokształcenia w formie e-learningu,
  • przesyłania instrukcji za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • udostępnianie plakatów informacyjnych w ogólnodostępnych miejscach.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Adriana Surwiło

Product Manager 

LEX BHP