Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zarządzanie ryzykiem i plany działalności w ramach kontroli zarządczej - wzory i wyjaśnienia

02 listopada 2023

Zarządzanie ryzykiem i plany działalności to dwa ważne zagadnienia z zakresu kontroli zarządczej. Pracownicy samorządowi odpowiedzialni w swoich jednostkach za te obszary poszukują informacji eksperckich oraz przykładów dokumentów, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia tych procesów.

 

Praktyczne dokumenty przygotowane przez specjalistów

Serwis LEX Administracja został wzbogacony o liczne autorskie materiały poświęcone właśnie zarządzaniu ryzykiem oraz tworzeniu planów działalności. Są to dokumenty kierowane do różnych jednostek samorządowych, zarówno na I, jak i na II poziomie kontroli zarządczej.

Wszystkie te dokumenty łączy zwłaszcza jedno określenie - PRAKTYKA. Zostały one bowiem przygotowane przez praktyków kontroli zarządczej, zawierają cenne wskazówki do bezpośredniego wykorzystania czy szablony, które z łatwością można zaimplementować w jednostkach samorządu realizujących ustawową kontrolę zarządczą.

 

Autorskie wyjaśnienia

W pierwszej kolejności warto wskazać na komentarze praktyczne poświęcone tworzeniu planu działalności w różnych samorządowych jednostkach organizacyjnych i co ważne - z daleko idącym uwzględnieniem specyfiki tych jednostek. Tytułem przykładu można polecić tekst pt. Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych – tworzenie planów działalności, a analogiczne komentarze praktyczne są kierowane do jednostek pomocy społecznej oraz centrów usług wspólnych.

Podobnie jest w przypadku treści dotyczących zarządzania ryzykiem. Przykładem niech będzie tekst pt. Zarządzanie ryzykiem w jednostce pomocy społecznej, a dalsze komentarze praktyczne dotyczą tych samych zagadnień, lecz w jednostce oświatowej oraz w Centrum Usług Wspólnych.

 

Wzory rejestrów ryzyka i regulaminu kontroli zarządczej

Największa część nowych wzorów w LEX Administracja poświęcona jest zarządzaniu ryzykiem. Są to zarówno dokumenty dedykowane wyspecjalizowanym jednostkom organizacyjnym, jak na przykład Rejestr ryzyka - centrum usług wspólnych, jednak dominująca część wzorów jest poświęcona rejestrom ryzyk w konkretnych obszarach tematycznych, które są właściwe dla jednostek samorządu terytorialnego. I tu przykładowo można wskazać na Rejestr ryzyka w obszarze finanse czy Rejestr ryzyka w obszarze zasoby ludzkie.

Powyższe dokumenty umożliwiają wdrożenie wspomnianych wcześniej komentarzy praktycznych, gdyż są z nimi zbieżne treściowo. Wzory - jako dokumenty gotowe do bezpośredniego zastosowania w jednostce - są tym samym przedłużeniem autorskich wyjaśnień.

Na koniec nie wolno pominąć wzorów przeznaczonych dla gmin i powiatów, które umożliwią łatwe wprowadzenie regulaminu kontroli zarządczej w JST. Jest to Zarządzenie wójta w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy (Miasta) i w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz analogiczne zarządzenie starosty skierowane do jednostek powiatu.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Bartosz Starczewski

Senior Product Manager