Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiana formy opodatkowania na 2024 rok

26 stycznia 2024

Początek roku dla przedsiębiorców wiąże się z koniecznością wyboru metody opodatkowania na dany rok. Zgodnie z przepisami, taką decyzję należy podjąć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął pierwszy przychód. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą zdecydować w jakiej formie będą opodatkowywać swoje dochody osiągane w 2024 roku w terminie do 20 lutego 2024 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT dochody uzyskane przez przedsiębiorców opodatkowane są na zasadach ogólnych (tj. skala podatkowa) chyba, że podatnik złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze innej formy opodatkowania.

Zmiana formy opodatkowania możliwa do 20 lutego

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania na 19% podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca pierwszy w roku podatkowym przychód osiągnął w styczniu, czas na zmianę formy opodatkowania ma wyłącznie do dnia 20 lutego roku podatkowego.

Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania na 2024 rok do dnia 20 lutego 2024 r.

W przypadku przedsiębiorców chcących zmienić formę opodatkowania z karty podatkowej na inną, muszą oni złożyć oświadczenie o zmianie tej formy opodatkowania najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Koniec karty podatkowej od 1 stycznia 2022 r.

W ramach tzw. Polskiego Ładu ustawodawca zdecydował się na likwidację możliwości wyboru opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 roku nikt nowy nie będzie mógł wybrać karty podatkowej jako formy opodatkowania. Możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie tych przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2021 r. byli opodatkowani kartą podatkową i zamierzają kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Warto zauważyć, że przedsiębiorca, który z jakichkolwiek przyczyn, zaprzestanie stosowania opodatkowania kartą podatkową, np. utraci warunki do objęcia kartą podatkową, nie będzie mógł powrócić do stosowania tej formy opodatkowania. Ustawodawca niweluje bowiem możliwość wyboru karty podatkowej jako formy opodatkowania całkowicie.

Gdzie złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania?

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania przedsiębiorca może złożyć zarówno bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym, jak również za pośrednictwem CEIDG.

Podział majątku wspólnego małżonków

Tomasz Kręski

Product Manager

Księgowość i Podatki