Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jeszcze więcej dokumentów w aktach osobowych

02 czerwca 2023

W tym roku kadrowi muszą być czujni. 17 maja 2023 r. weszła w życie kolejna, trzecia już, zmiana w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej. W efekcie do akt osobowych oraz ewidencji czasu pracy trafią nowe dokumenty.

Skąd te zmiany? 

Zmiany w dokumentacji pracowniczej są efektem kolejnych nowelizacji Kodeksu pracy, które weszły w życie w 2023 r.:

- 21 lutego - weszły w życie nowe zasady badania trzeźwości pracowników,

Zobacz w LEX Kadry: Badanie trzeźwości pracowników - nowe zasady

- 7 kwietnia - zaczęły obowiązywać nowe zasady pracy zdalnej,

Zobacz w LEX Kadry: Zasady pracy zdalnej

- 26 kwietnia - weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy , która wdrożyła rozwiązania dwóch dyrektówy unijnych: dyrektywy work-life balance  oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE.

Zobacz w LEX Kadry: Nowelizacja kodeksu pracy - wdrożenie dyrektyw UE

Nowe uprawnienia pracownicze 

Powyższe zmiany kodeksu pracy wprowadziły nowe uprawnienia pracownicze, m.in.:

- pracę zdalną,

- możliwość złożenia przez pracownika wniosku o zmianę rodzaju umowy na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy,

- prawo pracownika do złożenia wniosku o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę ,

- możliwość złożenia wniosku o elastyczną organizację pracy,

- możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej,

- możliwość skorzystania z urlopu opiekuńczego.

Po zmianach KP konieczne zmiany w dokumentacji pracowniczej 

Zmiany w Kodeksie pracy i nowe uprawnienia pracownicze stały się powodem wprowadzenia zmian w dokumentacji pracowniczej:

- 21 marca do akt osobowych została dodana zupełnie nowa część E obejmująca dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Rozszerzona została również część B akt osobowych.

- 7 kwietnia znowu zmieniła się część B akt osobowych - rozrosła się o dokumenty zwiazane z wykonywaniem pracy zdalnej.

Zobacz w LEX Kadry: Od 21 marca zmiany w aktach osobowych pracowników

- 17 maja - rozszerzono część B akt osobowych - tym razem o wnioski dotyczące nowych uprawnień pracowniczych: zmianę umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub bardziej przewidywalne warunki pracy, o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem i o elastyczną organizację pracy.

Ponadto szerszy jest katalog dokumentów, które przechowuje się w dokumentacji pracowniczej - ewidencji czasu pracy: chodzi m.in. o dokumenty związane z korzystaniem z urlopu opiekuńczego, zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej.

Zobacz w LEX Kadry: Zmiany w dokumentacji pracowniczej od 17 maja 2023 r.Podział majątku wspólnego małżonków

 

Izabela Baranowska

senior product manager działu Kadry i HR