Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w PIT i ryczałcie od 1 lipca 2023 r.

02 czerwca 2023

W dniu 26 maja 2023 r. Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Oprócz zmian w podatku VAT nowelizacja wprowadza również zmiany w PIT i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Część z tych zmian wejdzie w życie już 1 lipca 2023 r., część zaś 1 stycznia 2024 r.

Zniesienie limitu dochodu jako warunku korzystania z ulgi na jedno dziecko niepełnosprawne

Od 1 lipca 2023 r. możliwość korzystania z ulgi na jedno dziecko niepełnosprawne nie będzie już ograniczona limitem dochodu podatnika lub podatnika i jego małżonka. Zmiana ta będzie miała zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r. A zatem ze zmiany tej podatnicy będą mogli skorzystać po raz pierwszy składając zeznanie PIT za 2023 r.

Obecnie warunkiem korzystania z ulgi na jedno dziecko niepełnosprawne jest, aby dochody podatnika nie przekraczały w roku podatkowym 56.000 zł lub aby dochody podatnika i jego małżonka nie przekraczały w roku podatkowym 112.000 zł.

Rozszerzenie możliwości korzystania z ulgi rehabilitacyjnej

Od 1 lipca 2023 r. z ulgi rehabilitacyjnej korzystać będą mogli podatnicy, na których otrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne zaliczane w stosunku do podatnika lub jego małżonka do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Pozwoli to korzystać z ulgi rehabilitacyjnej podatnikom utrzymujących osoby niepełnosprawne będące ich dziadkami lub wnukami. Zmiana ta będzie miała zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r. A zatem ze zmiany tej podatnicy będą mogli skorzystać po raz pierwszy składając zeznanie PIT za 2023 r.

Obecnie z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać osoby, na których otrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe.

Podwyższenie limitu stosowania podwyższonej stawki ryczałtu do osiąganych przez małżonków przychodów z najmu prywatnego

Z dniem 1 lipca 2023 r. limit stosowania podwyższonej stawki ryczałtu dla przychodów z najmu prywatnego przewidziany dla małżonków zostanie podwyższony do 200.000 zł (obecnie limit ten wynosi 100.000 zł). Nowy limit stosowany będzie już do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r., a więc podwyższony limit będzie obowiązywał małżonków za cały rok 2023.

Przesunięcie terminów rozpoczęcia przesyłania plików JPK w zakresie podatków dochodowych

Z dniem 1 lipca 2023 r. wejdą w życie przepisy opóźniające o rok rozpoczęcie wdrażania obowiązku regularnego przesyłania plików JPK przez podatników podatku dochodowego. A zatem podatnicy podatku dochodowego pliki JPK przesyłać będą obowiązani regularnie począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu:

  • 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podatkowych grup kapitałowych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których wartość przychodu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 50 mln euro,
  • 31 grudnia 2025 r. – w przypadku pozostałych (innych niż wskazanych w pkt 1) podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązanych do przesyłania plików JPK_VAT,
  • 31 grudnia 2026 r. – w przypadku pozostałych (tj. innych niż wskazani w pkt 1 i 2) podatników podatku dochodowego.

Zmiany podatkowe od 1 stycznia 2024 r.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o VAT przewiduje również zmiany w PIT, które wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. Do zmian tych należą:

- zmiany w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu udziałów w funduszach kapitałowych,

- określenie zasad opodatkowania przychodów z wykupu przez emitenta obligacji, od których są należne świadczenia okresowe,

- umożliwienie przedsiębiorcom korzystania z usługi Twój e-PIT.

Podział majątku wspólnego małżonków

Tomasz Kręski

Product manager Księgowość i Podatki

Czytaj w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy