Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w pozwoleniach zintegrowanych - projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych

13 grudnia 2023

Rada UE i Europarlament porozumiały się wstępnie co do projektu zmian w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych. Nowe przepisy obejmą swoim zakresem więcej instalacji. Oznacza to, że niektóre podmioty w Polsce będą musiały uzyskać po raz pierwszy pozwolenie zintegrowane, inne - kolejne pozwolenie na nową instalację.

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych i polskie akty wdrażające

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych reguluje zanieczyszczenia, takie jak tlenek azotu, amoniak, rtęć, metan i dwutlenek węgla, pochodzące z instalacji przemysłowych i dużych gospodarstw prowadzących intensywną hodowlę zwierząt. Wielkoskalowe instalacje przemysłowe i gospodarstwa muszą działać zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym, wydawanym przez władze krajowe, stosując jako standard najlepsze dostępne techniki (BAT). W Polsce pozwolenia zintegrowane są regulowane ustawą - Prawo o ochronie środowiska oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27.08.2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Pozwolenia zintegrowane - co to takiego?

Pozwolenie zintegrowane to dokument wydawany w formie decyzji administracyjnej, swego rodzaju licencja określająca zasady korzystania ze środowiska przez daną instalację/instalacje. Uzyskanie go jest konieczne w przypadku instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Pozwolenie zintegrowane jest wydawane dla instalacji, a nie dla zakładu/innego podmiotu. Oznacza to, że dla danego zakładu może być wydanych więcej niż jedno pozwolenie zintegrowane. Z drugiej strony, jednym pozwoleniem zintegrowanym można objąć więcej niż jedną instalację, jeżeli są one na terenie jednego zakładu

Pozwolenia zintegrowane - zmiany wynikające z projektu nowelizacji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych

Zgodnie z projektem nowelizacji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych rozszerzony zostaje zakres instalacji, które będą wymagać pozwolenia zintegrowanego:

  • nowe prawo obejmie więcej dużych, intensywnych gospodarstw hodowlanych niż dotychczas. Będą to:
    • gospodarstwa posiadające ponad 350 DJP trzody chlewnej. Wyłączone są jednak gospodarstwa hodujące trzodę chlewną "w sposób ekstensywny lub ekologiczny i na wolnym powietrzu przez znaczną część roku";
    • gospodarstwa prowadzące hodowlę drobiu o wielkości powyżej 300 DJP w przypadku gospodarstw posiadających kury nioski oraz o wielkości powyżej 280 DJP w przypadku gospodarstw posiadających brojlery;
    • gospodarstwa hodujące zarówno świnie, jak i drób (limit w ich przypadku wyniesie 380 DJP).

Dla polskich hodowców bydła szczególne znaczenie ma to, że z zakresu projektu wykluczone zostały natomiast gospodarstwa prowadzące hodowlę tych zwierząt gospodarskich;

  • zmiany włączą w zakres obowiązku uzyskania pozwoleń zintegrowanych przemysł wydobywczy, ale głównie w zakresie wydobycia i przetwarzania nieenergetycznych rud metalonośnych produkowanych na skalę przemysłową, takich jak żelazo, miedź, cynk i ołów, cyna, nikiel i platyna. Zakres ten może zostać rozszerzony również na minerały przemysłowe (np. sól, siarka, magnezyt, kaolin, diatomit). Z całą pewnością więc nowelizacja dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych dotknie lub może dotknąć niektóre zakłady wydobywcze w Polsce. Spośród wskazanych rud i minerałów w naszym kraju wydobywa się bowiem: miedź, sól, a także siarkę.
  • do regulacji włączono także duże instalacje produkujące baterie, co niewątpliwie będzie miało znaczenie dla producentów baterii w naszym kraju, który przecież jest potęgą na europejskim rynku tego rodzaju produktów.

O zmianach w pozwoleniach zintegrowanych w LEX Prawo Europejskie

W programie LEX Prawo Europejskie udostępniliśmy właśnie nowy komentarz praktyczny pt.:

Zmiany w dyrektywie o emisjach przemysłowych [projekt UE],

w którym można zapoznać się szerzej nie tylko z zasygnalizowanymi wyżej zmianami w pozwoleniach zintegrowanych, ale również innymi nowymi rozwiązaniami przewidzianymi w projekcie nowelizacji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych.

Komentarz praktyczny do projektu zmian dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych łatwo znaleźć, wpisując w wyszukiwarkę LEX Search słowa "emisje przemysłowe".

Zmiany w pozwoleniach zintegrowanych - projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych

Po kliknięciu na hasło otworzy się lista wynikowa z dokumentami i publikacjami powiązanymi z tym hasłem.

Zmiany w pozwoleniach zintegrowanych - projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych – fot. 1

Wybierając w lewym panelu okna z listą dokumentów kategorię "Komentarze i publikacje", otrzymamy kolejną - zawężoną - listę wynikową, na której na pierwszym miejscu widnieje poszukiwany komentarz.

Zmiany w pozwoleniach zintegrowanych - projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych – fot. 2

 

Jeśli chcesz zapoznać się z najważniejszymi zmianami w unijnym prawie, które regularnie omawiamy w LEX Prawo Europejskie, zamów już dziś bezpłatny, dwutygodniowy dostęp testowy do naszego programu.

Oddasz krew? Będziesz miał dwa dni wolnego od pracy

Rafał Bujalski

Senior Product Manager

LEX Prawo Europejskie