Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ważne zmiany w zatrudnianiu obywateli Ukrainy

28 czerwca 2024

Z początkiem lipca 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Zmianie uległa kwestia zatrudniania obywateli Ukrainy, a dokładniej przepisy dotyczące powiadomienia przez portal praca.gov.pl.

Do 30 czerwca 2024 r. przybycie obywateli Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi uznawane było za legalne. Na mocy ww. ustawy termin ten został wydłużony do 30 września 2025 r. Każdy obywatel Ukrainy przebywający legalnie ma prawo do pracy w Polsce bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.

Więcej zob. Przedłużenie pomocy dla obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r. - co to oznacza dla pracodawców? 

Zawarcie umowy z obywatelem Ukrainy

Pracodawca chcący zatrudnić obywatela Ukrainy powinien podpisać z nim umowę o pracę w zrozumiałym dla niego języku. Następnie pracodawca obowiązany jest powiadomić o tym fakcie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - praca.gov.pl powiatowy urząd pracy. Zgodnie z nowelizacją, termin na powiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy uległ skróceniu z 14 do 7 dni od dnia podjęcia pracy.

 Zob. Wzory dokumentów w języku Ukraińskim przydatne dla pracodawcy 

Kiedy konieczne ponowne powiadomienie

Podmiot powierzający wykonywanie pracy, oprócz powiadomienia o zawarciu umowy, zobowiązany jest ponadto na mocy nowelizacji do ponownego powiadomienia, gdy:

  • zmienił się rodzaj umowy,
  • zmieniło się stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy,
  • zmniejszono wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy,
  • obniżono miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia określoną w powiadomieniu.

Wydłużenie przepisów o uznawaniu pobytu za legalny czy zmiana zasad powiadamiania przez podmiot powierzający pracę to tylko niektóre zmiany wprowadzone przez ustawę nowelizującą, które szerzej zostały omówione w nagraniu ze szkolenia.

Podział majątku wspólnego małżonków

Wiktoria Malesa

Młodszy Redaktor

Dział Zarządzania Produktami

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy