Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Terminale kolejowe wciąż bez zwolnienia z podatku od nieruchomości

10 lipca 2024

Od 2022 r. istotnie zmieniło się zwolnienie dla infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia wyłączono praktycznie prywatne bocznice kolejowe. Zwolnienie zostało także rozszerzone o terminale towarowe stanowiące obiekty infrastruktury usługowej. Jednak, mimo że zwolnienie terminali towarowych z podatku od nieruchomości weszło w życie 1.01.2024 r., to nie można go stosować aż do zakończenia procesu notyfikacji, tak głosi interpretacja ogólna Ministra Finansów.

Przedsiębiorca straci na braku zwolnienia z podatku

Ministerstwo Finansów 8.05.2024 r. opublikowało objaśnienia podatkowe, które odnoszą się do tej sytuacji. Stwierdza się, że do czasu pozytywnego zakończenia postępowania notyfikacyjnego zwolnienie nie może być stosowane. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy posiadający terminale kolejowe nie powinni wykazywać ich jako zwolnionych z podatku od nieruchomości. Jest to konsekwencją braku zgody Komisji Europejskiej na stosowanie tego zwolnienia. Zwolnienie w tym zakresie nie może być stosowane do zakończenia procesu notyfikacji. Jak precyzuje ekspert MDDP p. Rafał Kran - nawet jeśli organ gminny nie podejmowałby kroków w celu objęcia ich opodatkowaniem (np. poprzez wszczęcie postępowania wymiarowego), to przedsiębiorca, który efektywnie korzysta ze zwolnienia naraża się na ryzyko konieczności zwrotu pomocy publicznej.

Ponadto, 17.06.2024 r. został opublikowany długo oczekiwany projekt zmian w podatku od nieruchomości, który dotyczy przede wszystkim ustalenia nowych definicji budowli i budynku, ale także kwestii wyłączenia stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej w zakresie gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład terminala towarowego.

Zastosowanie zwolnienia może skutkować sporem z fiskusem z finałem z sądzie

W związku z niezakończeniem postępowania notyfikacyjnego, doszło do sytuacji, w której wszedł w życie przepis naruszający regulacje unijne dotyczące zgłaszania środków pomocy, określone m.in. w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Stosowanie tego zwolnienia w stosunku do kolejowych terminali naraża zarządców lub operatorów terminali kolejowych na spór z organami podatkowymi. Jednak spór ten rozstrzygną dopiero sądy administracyjne. Ale pamiętać należy, że objaśnienia nie są jednak źródłem obowiązującego prawa, więc nadal w tym względzie nic nie jest jednoznacznie nakazane, ani zakazane przepisami prawa. Więcej na ten temat mówi p. Rafał Kran - ekspert w obszarze podatku od nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zwłaszcza w branży przemysłowej, kolejowej, OZE i nieruchomości komercyjnych. Pełnomocnik klienta w pierwszej polskiej sprawie z zakresu podatku od nieruchomości skierowanej do TSUE w Luksemburgu (zwolnienie dla infrastruktury kolejowej).

Zobacz: Kolejowe terminale towarowe wciąż bez zwolnienia z podatku

 

 Wznowienie postępowania cywilnego

Ewelina Majewska

Product Manager

Księgowość i Podatki w Administracji