Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

22 kwietnia 2024

Dyrektywa work life balance i tzw. rodzicielska wprowadziły zmiany w Kodeksie pracy w celu zachowania równowagi między życiem prywatnym, a pracą zawodową. Jednym z efektów jej wdrożenia jest wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej. Komu przysługuje wspomniane uprawnienie i jak z niego korzystać?

Zgodnie z art. 148(1) par 1 k.p. jest to zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.

Pracownik nabywa prawo do zwolnienia od pracy z powodu wystąpienia zdarzeń niemożliwych do przewidzenia, którym nie można było zapobiec.

Więcej zob. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Jak skorzystać ze zwolnienia od pracy?

Zwolnienie do pracy z powodu działania siły wyższej przysługuje pracownikowi w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym. W celu skorzystania pracownik powinien złożyć wniosek o udzielenie zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej najpóźniej w dniu, w którym zamierza skorzystać ze zwolnienia.

Uwaga! O sposobie wykorzystania w dniach lub godzinach zwolnienia pracownik decyduje w pierwszym złożonym wniosku w danym roku kalendarzowym.

W przypadku pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar zwolnienia ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Więcej na temat zasad udzielania zwolnienia do pracy znajdziesz w nagraniu z konferencji: Siła wyższa i urlop opiekuńczy - jak udzielać nowych zwolnień od pracy i jak rozliczać.

Czy zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej jest odpłatne? 

Za czas przebywania na zwolnieniu od pracy z powodu działania siły wyższej pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę w wysokości połowy wynagrodzenia. Wysokość obliczana jest tak jak w przypadku wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

Więcej na temat ustalania wynagrodzenia za czas urlopu znajdziesz w poradniku: Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - poradnik na przykładach. 

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej jest nowym odpłatnym uprawnieniem pracowniczym związanym z wdrożeniem m.in. dyrektywy work life balance. W celu poznania pozostałych zmian zachęcam do przeczytania komentarza praktycznego J. Jaskulskiej "Work life balance - uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem".

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Wiktoria Malesa

Dział Zarządzania Produktami