Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w prawie UE: od ochrony mediów po odpowiedzialność za produkty wadliwe

11 października 2022

We wrześniu na urzędowych unijnych stronach internetowych pojawiły się informacje o czterech projektach legislacyjnych, na które warto zwrócić uwagę. Ich tematyka jest bardzo urozmaicona. Obejmuje takie zagadnienia jak: obrót produktami wytwarzanymi z wykorzystaniem pracy przymusowej, ochrona pluralizmu i niezależności mediów oraz odpowiedzialność za produkty wadliwe i szkody spowodowane przez sztuczną inteligencję.

O aktach i projektach piszemy szczegółowo w programie LEX Prawo Europejskie.

UE zakaże produktów związanych z pracą przymusową

14 września Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie zakazu sprzedaży na unijnym rynku produktów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej. Oznacza to, że organy krajowe będą mogły podjąć decyzję o tym, że konkretny produkt tego rodzaju nie będzie sprzedawany w UE ani eksportowany z Unii. Firmy, z kolei, w przypadku, gdy produkt jest już na rynku, będą musiały wycofać go z rynku, ponosząc koszty jego utylizacji. W razie niezastosowania się do decyzji władz przedsiębiorstwom grozić będą kary przewidziane w prawie krajowym.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz TUTAJ.

KE chce chronić pluralizm i niezależność mediów w UE

Ochronę pluralizmu i niezależności mediów w Unii ma zapewnić europejski akt o wolności mediów, którego projekt został przyjęty przez Komisję Europejską 16 września. Proponowane przepisy obejmują między innymi zabezpieczenia przed ingerencją polityczną w decyzje redakcyjne i przed inwigilacją.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz TUTAJ.

Będą nowe przepisy o odpowiedzialności za produkty wadliwe...

Komisja Europejska chce unowocześnić obowiązujące przepisy dotyczące odpowiedzialności na zasadzie ryzyka producentów za produkty wadliwe, obejmując swoją regulacją szerszy niż dotychczas zakres produktów. Celem przedstawionego 28 września projektu dyrektywy jest z jednej strony zagwarantowanie ofiarom godziwej rekompensaty, gdy wadliwe produkty, w tym produkty cyfrowe i odtworzone, spowodują szkodę, a z drugiej strony zapewnienie przedsiębiorstwom pewności prawa, co pozwoli im inwestować w nowe i innowacyjne produkty.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz TUTAJ.

... i szkody spowodowane przez sztuczną inteligencję

Tego samego dnia KE zaproponowała harmonizację krajowych przepisów dotyczących odpowiedzialności za sztuczną inteligencję, dzięki czemu ofiary szkód spowodowanych przez sztuczną inteligencję będą mogły łatwiej uzyskać odszkodowanie. Chodzi o to, aby ofiary mogły korzystać z takich samych standardów ochrony w przypadku szkody spowodowanej przez produkty lub usługi związane ze sztuczną inteligencją, jakie obowiązywałyby w przypadku wystąpienia szkody w jakichkolwiek innych okolicznościach.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz TUTAJ.

Zmiany w prawie UE: od ochrony mediów po odpowiedzialność za produkty wadliwe
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie