Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników podczas upałów?

18 czerwca 2024

Słoneczna pogoda i wysokie, letnie temperatury są powodem do radości dla każdego urlopowicza. Innego zdania mogą być pracownicy świadczący pracę. Upały powodują dyskomfort, co z kolei odbija się na efektywności i zwiększa ryzyko wystąpienia wypadków. Dlatego w tym okresie pracodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić podwładnym bezpieczne warunki pracy.

Podstawowe obowiązki pracodawcy

Zgodnie z  art. 207 Kodeksu pracy na pracodawcy ciąży obowiązek zorganizowania pracy w sposób gwarantujący jej bezpieczne i higieniczne warunki. W tym celu należy zadbać o odpowiednią temperaturę na stanowiskach pracy, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami.

Dodatkowo pracodawca musi dostarczyć pracownikom napoje chłodzące w ilości zaspokajającej ich potrzeby fizjologiczne. Jest to szczególnie ważne, kiedy pod wpływem warunków atmosferycznych temperatura w pomieszczenia przekracza 28°C oraz 25°C przy pracach na otwartej przestrzeni.

Przepisy w zasadzie nie przewidują innych szczególnych obowiązków pracodawcy związanych z wykonywaniem przez pracowników pracy w warunkach podwyższonej temperatury powietrza. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie może z własnej inicjatywy podjąć działań, aby ułatwić podwładnym pracę podczas upałów.

Letnia odzież ochronna i robocza

Praca w gorące letnie dni jest szczególnie trudna dla osób, które ze względu na zagrożenia w miejscu pracy stosują środki ochrony indywidualnej. Do ŚOI zaliczane jest nie tylko takie wyposażenie, jak m.in. ochronne hełmy, rękawice, okulary i osłony, ale również maski i kombinezony przeciwpyłowe i inne, fartuchy ochronne, kurtki, czapki, itp. Stosowanie specjalnej odzieży jest konieczne nawet podczas wysokich temperatur spowodowanych warunkami atmosferycznymi. "Dzięki środkom ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej, możliwe jest wykonywanie wielu prac niebezpiecznych dla życia i zdrowia, bądź w warunkach występowania szkodliwych czynników, co często się łączy" - wskazuje Pan Maciej Ambroziewicz, specjalista z zakresu bhp, autor komentarza praktycznego "Letnia odzież ochronna i robocza - jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników w upały".

Niestety stosowanie ŚOI wykonanych z nieodpowiedniego materiału może obniżać poziom wydajności pracy. Ograniczona zdolność do odprowadzania potu, czy zbyt mała elastyczność użytych materiałów często prowadzi do zwiększenia poziomu obciążenia fizycznego pracowników. Dlatego Maciej Ambroziewicz sugeruje, aby tam, gdzie to możliwe, przy zakupie wybierać odzież wykonaną z naturalnych materiałów, zamiast sztucznych. Dotyczy to zarówno koszulek, spodni i kombinezonów, jak i obuwia, które powinno być wyposażone w perforację i wkładki termiczne.

Letnie obowiązki pracodawcy pod kontrolą PIP 

Mimo tego, iż sezon letni jest okresem urlopowym - należy spodziewać się kontroli inspektorów PIP, którzy analizują nie tylko zapewnienie właściwych warunków pracy podczas żniw w gospodarstwach rolnych, ale również u pracodawców w miastach - niezależnie od branż, czy liczby zatrudnionych pracowników. Podczas szkolenia "Letnie obowiązki pracodawcy pod kontrolą PIP" zostały omówione kluczowe obowiązki pracodawców w porze letniej w kontekście możliwej kontroli inspektora, jak również przebieg procesu kontroli, która zostanie przeprowadzona w ramach kontroli planowej, jak również w wyniku wniesienia skargi pracowniczej.

Latem zwiększa się ryzyko wypadków

Panujący latem skwar nie tylko obniża efektywność pracy i wywołuje uczucie dyskomfortu, ale także może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia w postaci osłabienia organizmu, omdlenia, a nawet tzw. udaru słonecznego. Tradycyjnie w sezonie letnim w zakresie wypadków zdaje się dominować branża budowlana. Oczywiście nie można wykluczyć w tym czasie wypadków przy pracach sezonowych - w rolnictwie jak również z udziałem młodocianych, którzy w okresie wakacyjnym zatrudniani są przy pracach lekkich. W poradniku "Badanie przez PIP wypadków w okresie letnim" były pracownik merytoryczny PIP Sebastian Kryczka omawia m. in. procedurę powypadkową realizowaną przez inspektora PIP z uwzględnieniem specyfiki pory letniej z uwzględnieniem wybranych rzeczywistych zdarzeń, do których doszło w miesiącach letnich w ubiegłych latach.

Z kolei trzeba mieć też na uwadze, że dekoncentracja pracowników zwiększa ryzyko występowania wypadków. Często zdarzają się one również podczas chętniej organizowanych latem wyjazdów integracyjnych, a ich kwalifikacja nastręcza trudności. W ostatnich latach Polska zmaga się też z plagą kleszczy, których ugryzienie może zostać uznane za wypadek przy pracy, o ile spełnione zostaną warunki, o których wspomina Maciej Ambroziewicz w odpowiedzi na pytanie "Czy ukąszenie przez kleszcza może być uznane za wypadek przy pracy?", dostępnej w LEX BHP.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Maria Kubacka

Product Manager

LEX BHP