Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Dyrektywa o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), czyli nowe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie ESG

29 grudnia 2022

16 grudnia 2022 r. to ważna data z punktu widzenia rozwoju standardów ESG w UE. Tego dnia opublikowana została dyrektywa o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Dyrektywa zmienia w sposób istotny zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązków przedsiębiorstw w zakresie raportowania ESG.

Idea ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) zakłada, że firmy powinny troszczyć się nie tylko o swój interes ekonomiczny, ale także wpływać pozytywnie na obszary związane z ochroną środowiska naturalnego (E), odpowiedzialnością społeczną (S) i ładem korporacyjnym (G). Wymienione czynniki to kluczowe kryteria, które zgodnie z coraz bardziej nasilającymi się trendami widocznymi zarówno w działaniach prawodawczych zwłaszcza na poziomie Unii Europejskiej, jak i presji wywieranej przez inwestorów, kredytodawców, ale także coraz bardziej świadomych pracowników i konsumentów zmuszają firmy do zmiany sposobu myślenia i działania w kierunku odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju.

Działania legislacyjne Unii Europejskiej w zakresie ESG

Przed opublikowaniem dyrektywy CSRD Unia stworzyła kilka ważnych regulacji odnoszących się do zrównoważonego rozwoju i stanowiących podstawę dla funkcjonowania przedsiębiorstw w zakresie ESG. Są to zwłaszcza:

  • dyrektywa 2014/95 zmieniająca dyrektywę 2013/34 w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, która nakłada na niektóre przedsiębiorstwa obok sprawozdawczości finansowej obowiązek raportowania niefinansowego,
  • rozporządzenie 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, która zobowiązuje uczestników rynku finansowego i doradców finansowych do informowania, w jaki sposób uwzględniają w swoich decyzjach inwestycyjnych czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze, oraz

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz: Eko-obowiązki informacyjne podmiotów finansowych

  • rozporządzenie 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zwane także taksonomią, które wprowadza system klasyfikacji działalności uznawanej za zrównoważoną ("zieloną") przeznaczone przede wszystkim dla inwestorów, przedsiębiorstw i instytucji finansowych do celów określenia wpływu ich działalności gospodarczej na otoczenie.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz: Taksonomia, czyli UE zdecyduje, które inwestycje są eko

W fazie projektowej jest też kolejna regulacja dotycząca ESG - dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, która nałoży na określone przedsiębiorstwa obowiązek należytej staranności w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ich działalności dla poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych, przewiduje powołanie odpowiednich krajowych organów nadzorczych czuwających nad przestrzeganiem przez zobowiązane firmy obowiązków związanych z należytą starannością oraz wprowadzi kary finansowe.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz: UE chce wprowadzić zasady ESG w niektórych firmach

Dyrektywa CSRD

Nowa dyrektywa zwiększa radykalnie ilość przedsiębiorstw w Unii Europejskiej zobowiązanych do raportowania w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i poszanowania praw człowieka oraz zmienia zakres raportowania wynikający z dotychczas obowiązujących regulacji. Warto podkreślić, że obowiązki wynikające z nowych przepisów nie będą dotyczyć od razu wszystkich podmiotów objętych dyrektywą, lecz będą wdrażane stopniowo. Przykładowo, średnie i małe jednostki będą zobowiązane przedłożyć pierwsze informacje na podstawie CSRD dopiero za rok obrotowy rozpoczynający się w 2026 r.

O nowej dyrektywie piszemy w LEX Prawo Europejskie. Z udostępnionego właśnie w programie komentarza praktycznego pt. "CSRD, czyli nowe zasady sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej" dowiesz się m.in.:

  • kto będzie musiał raportować?
  • jakie będą obowiązki sprawozdawcze?
  • na czym będzie polegać jednolity standard raportowania?
Dyrektywa o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), czyli nowe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie ESG
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

 
Zobacz również:
Polecamy między innymi
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy