Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ważny wyrok TSUE dotyczący zaświadczenia A1

15 marca 2023

Zaświadczenie A1 to dla osoby przemieszczającej się zawodowo na obszarze UE dokument kluczowy, określa bowiem ustawodawstwo państwa UE w zakresie zabezpieczenia społecznego, któremu ta osoba podlega. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał właśnie wyrok dotyczący mocy wiążącej tego zaświadczenia w przypadku jego tymczasowego wycofania. Chociaż stronami w sprawie nie były polskie podmioty, w postępowaniu wziął udział przedstawiciel polskiego rządu.

W programie LEX Prawo Europejskie dostępne jest omówienie tego orzeczenia, autorstwa SSR Tomasza Partyki. Jakie najważniejsze skutki wynikają z przedmiotowego wyroku, zdaniem naszego eksperta?

Ważność zaświadczenia A1

Kluczową kwestią w sprawie było pytanie o to, czy tymczasowe zawieszenie zaświadczenia A1 decyzją instytucji wydającej danego państwa UE pozbawia go wiążących skutków wobec instytucji i sądów innego kraju Unii? Zgodnie bowiem z unijnymi przepisami dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zaświadczenie A1 przestaje być wiążące tylko, gdy zostanie ono wycofane lub uznane za nieważne przez państwo członkowskie wydania. Tymczasem w sprawie dotyczącej oszustwa w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, objętej postępowaniami karnymi w Belgii, która trafiła przed TSUE, słowacki ZUS, nie mogąc wycofać zaświadczeń A1 ze względu na oczekiwanie na materiał dowodowy z Belgii, zawiesił je tymczasowo, decydując, że nie mają one mocy wiążącej.

Odpowiedź TSUE na tak postawione pytanie, była następująca: zaświadczenie A1, mimo że zostało tymczasowo zawieszone decyzją instytucji wydającej, nie jest pozbawione wiążących skutków w tym okresie tymczasowego zawieszenia, w związku z czym nadal wiąże instytucje i sądy państw członkowskich. Ponieważ jednak słowacki ZUS postanowił – z naruszeniem zasad – odroczyć ponowne zbadanie ważności zaświadczeń A1 do czasu zakończenia postępowania karnego toczącego się przed sądami belgijskimi, TSUE orzekł, że sąd belgijski może stwierdzić istnienie oszustwa i w konsekwencji odmówić uwzględnienia tych zaświadczeń, o ile przestrzegane są gwarancje związane z prawem do rzetelnego procesu sądowego.

Wydanie spółce licencji na transport drogowy w jednym państwie unijnym a posiadanie przez tę spółkę siedziby w tym państwie określającej system zabezpieczenia społecznego

W sprawie sporne było również to, czy kryteria służące określeniu siedziby przedsiębiorstwa przewozowego do celów uzyskania licencji wspólnotowej na transport drogowy różnią się od kryteriów stosowanych do określenia siedziby takiego przedsiębiorstwa z punktu widzenia przepisów o zabezpieczeniu społecznym. W wyroku TSUE stwierdził, że posiadanie przez spółkę licencji wspólnotowej na transport drogowy wydanej przez organy państwa członkowskiego nie stanowi niewzruszalnego dowodu na to, że siedziba tej spółki znajduje się w tym państwie członkowskim na potrzeby ustalenia właściwego ustawodawstwa krajowego z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Skutki wyroku TSUE dla Polski

Do sprawy w charakterze interwenienta przystąpił przedstawiciel polskiego rządu. Uczynił tak, chociaż w sprawie nie były zaangażowane polskie podmioty. To nie częsta sytuacja, która zdarza się wtedy, gdy polski reprezentant dostrzega w danej sprawie polski interes. O tym, z jakim polskim interesem mieliśmy tu do czynienia, i czy rozstrzygnięcie unijnego Trybunału okazało się zgodne ze stanowiskiem polskiego rządu, przeczytasz w omówieniu przedmiotowego wyroku w LEX Prawo Europejskie.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, jakie inne orzeczenia omówiliśmy w programie LEX Prawo Europejskie w ostatnim czasie, zajrzyj TUTAJ.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Rafał Bujalski

senior product manager LEX Prawo Europejskie