Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: zamówienia publiczne

 • Nowe Prawo zamówień publicznych w postaci procedur Nowe Prawo zamówień publicznych w postaci procedur

  Nowe Prawo zamówień publicznych w postaci procedur

  Z dniem 1.01.2021 r. wejdzie w życie zupełnie nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych. Roczne vacatio legis to dość długi i niezbędny czas na przygotowanie się do zmian. Nowe procedury omawiają te przyszłe regulacje.
  06-10-2020
  Więcej 
 • Zmiany dla wykonawców zamówień publicznych w tarczy 4.0 Zmiany dla wykonawców zamówień publicznych w tarczy 4.0

  Zmiany dla wykonawców zamówień publicznych w tarczy 4.0

  Tarcza 4.0 przyniosła korzystne zmiany dla wykonawców zamówień publicznych. Kontrakty zawierane na okres dłuższy niż 12 miesięcy muszą przewidywać płatność wynagrodzenia w częściach albo płatność zaliczki. Nowe procedury w LEX omawiają te rozwiązania.
  23-07-2020
  Więcej 
 • Zamówienia bagatelne na gruncie nowego PZP Zamówienia bagatelne na gruncie nowego PZP

  Zamówienia bagatelne na gruncie nowego PZP

  Zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych, zamówienia bagatelne to zamówienia klasyczne, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130.000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50.000 złotych. Ustawodawca zdecydował o stosowaniu wybranych przepisów nowego p.z.p. do udzielania zam...
  10-07-2020
  Więcej 
 • Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności związanych z COVID-19 Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności związanych z COVID-19

  Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności związanych z COVID-19

  Specustawa przewiduje w art. 15r możliwość dostosowania treści łączącego strony stosunku prawnego do zmian warunków społeczno-gospodarczych wywołanych przez COVID-19. Warto znać procedurę postępowania w tym przypadku. Przedstawiają ją trzy najnowsze procedury dostępne w LEX.
  24-06-2020
  Więcej