Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: zamówienia publiczne

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

  Zbliża się nowy rok, a wraz z nim obowiązek przyjęcia uchwały budżetowej lub planu finansowego przez uprawnione do tego organy. Od momentu ich przyjęcia zaczyna biec termin 30-dniowy dla zamawiających do sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują oni przeprowadzić w danym roku finansowym.
  27-12-2023
  Więcej 
 • Opcja w zamówieniach publicznych Opcja w zamówieniach publicznych

  Opcja w zamówieniach publicznych

  Zarówno ustawa z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych jak i dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2014/24/UE i 2014/25/UE nie zawierają definicji prawa opcji, natomiast posiłkując się orzecznictwem można przyjąć, że jest to uprawnienie zamawiającego do rozszerzenia zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego i dotyczy to wszystkich ...
  22-12-2023
  Więcej 
 • Elektromobilność a zamówienia publiczne Elektromobilność a zamówienia publiczne

  Elektromobilność a zamówienia publiczne

  W dniu 21.12.2021 r. w życie weszła ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269), której celem było wdrożenie. m.in. postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z 20.06.2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania eko...
  14-08-2023
  Więcej 
 • Jak udzielać zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł? Jak udzielać zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł?

  Jak udzielać zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł?

  Ustawa z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej p.z.p.) wskazuje, że jej przepisy mają zastosowanie do zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotych. Co w takim razie z udzielaniem zamówień, których wartość jest niższa niż próg podany w p.z.p.?
  10-08-2023
  Więcej 
 • Jak oszacować wartość zamówienia publicznego? Jak oszacować wartość zamówienia publicznego?

  Jak oszacować wartość zamówienia publicznego?

  Właściwe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia publicznego jest jedną z pierwszych czynności w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która ma kluczowe znaczenie dla wyboru procedury udzielenia tego zamówienia i daje zamawiającemu odpowiedź na to, czy do stosowania przepisów ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zam...
  27-07-2023
  Więcej 
 • Jak określić warunki udziału w postępowaniu na gruncie nowego PZP po 1 stycznia 2021 r.? Jak określić warunki udziału w postępowaniu na gruncie nowego PZP po 1 stycznia 2021 r.?

  Jak określić warunki udziału w postępowaniu na gruncie nowego PZP po 1 stycznia 2021 r.?

  Warunki udziału w postępowaniu zostały uregulowane na nowo w Prawie zamówień publicznych, które obowiązuje od 1 stycznia 2021 r., choć w zdecydowanej większości opierają się na rozwiązaniach, które znamy z dotychczasowej ustawy.
  26-07-2023
  Więcej 
 • Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Bezproblemowy przebieg procedury udzielania zamówienia i otrzymanie w wyznaczonym terminie kompletnego, zgodnego z oczekiwaniami przedmiotu zamówienia to cel każdego zamawiającego. Kluczem do takiego przebiegu całego procesu niewątpliwie jest zakontraktowanie właściwego wykonawcy, który zapewni terminowe i rzetelne zrealizowanie zamówieni...
  28-03-2023
  Więcej