Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe postępowanie w sprawach własności intelektualnej w kpc już obowiązuje

31 lipca 2020

Na początku lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja kpc wprowadzająca nowy rodzaj postępowania odrębnego. Jest to postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Dowiedz się już teraz jak przygotować wzory pism procesowych.

Ustawodawca wprowadzając do porządku prawnego nowy rodzaj postępowania kierował się głosem doktryny i przedsiębiorstw. Istniało zapotrzebowanie, by uregulować dotychczasowo rozproszone postępowanie i stworzyć wyspecjalizowane wydziały w sądach w zakresie własności intelektualnej. Stąd też sądami właściwymi dla spraw z własności intelektualnej są sądy okręgowe w:

 • Warszawie
 • Gdańsku,
 • Lublinie,
 • Katowicach,
 • Poznaniu.

Dodatkowo też właściwość sądu okręgowego w Warszawie jest szersza od pozostałych i rozszerzona o sprawy z zakresu:

 • programów komputerowych,
 • wynalazków,
 • wzorów użytkowych,
 • topografii układów scalonych,
 • odmian roślin oraz
 • tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

Powstały tylko dwa wydziały dla sądów apelacyjnych tj. w Warszawie i Poznaniu.

Złożyć pozew możesz posiłkując się przykładowymi wzorami pism dostępnych w Lexie:

Nowy środek procesowy - zabezpieczenie środków dowodowych

Celem nowej instytucji jest:

 • zapewnienie przyszłemu (lub aktualnemu) powodowi możliwości uzyskania informacji o faktach dotyczących naruszeń jego praw w zw. z toczącym się postępowaniem w sprawach własności intelektualnej
 • pozyskanie, na potrzeby trwającego lub przyszłego postępowania, materialnego substratu, za pomocą którego prowadzony będzie dowód.

W Lexie znajdziesz pomocne wzory dla nowego środka procesowego:

Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego

Instytucja wyjawienia lub wydania środka dowodowego stanowi środek procesowy przysługujący powodowi. Celem jest żądanie do pozwanego, by dostarczył do sądu dowodów o faktach dotyczących naruszenia prawa powoda lub potwierdzających dotychczasowe jego twierdzenia.

W Lexie znajdziesz:

Wezwanie do udzielenia informacji

Wezwanie do udzielenia informacji będzie możliwe zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w toku postępowania, wobec osoby trzeciej, która posiada informacje lub dostęp do nich, bez względu na to, czy uprawnionemu przysługuje roszczenie wobec tej osoby.

Dzięki wprowadzonym nowym rozwiązaniom zakłada się, że postępowanie przed sądami w sprawach z własności intelektualnej będzie przebiegać sprawniej.

Nowe postępowanie w sprawach własności intelektualnej w kpc już obowiązuje
Katarzyna Baczyńska

product manager Działu Legal