Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wykorzystaj wakacje na poznanie tajników reformy KPC

23 czerwca 2020

Nowelizacja k.p.c. z lipca 2019 r., określana jako największa nowelizacja procedury cywilnej od kilku lat, obowiązuje już ponad pół roku. Wprowadziła ona szereg rewolucyjnych rozwiązań w postępowaniu cywilnym. Mimo faktu, że od wejścia w życie przepisów minęło już sporo czasu, nadal wywołują one problemy w praktyce.

Nowelizacja k.p.c. z ubiegłego roku wprowadziła m.in.: posiedzenia organizacyjne, na których mają być tworzone plany rozprawy, regulacje ograniczające możliwość wnoszenia zarzutów potrącenia, przywrócenie odrębnego postępowania gospodarczego dla przedsiębiorców, mechanizmy zapobiegające obstrukcji procesowej, zmiany dotyczące gromadzenia materiału dowodowego, przemodelowanie instytucji zażalenia oraz zmiany w zakresie wysokości opłat sądowych od pism procesowych. W programie LEX znajduje się publikacja Reforma KPC w praktyce - krótkie podsumowanie, która ułatwi uinterpretację nowych przepisów oraz przybliży ich zastosowanie w praktyce.

Który sąd rozpoznaje zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia? - przykładowe pytanie z praktyki

W dostępnej w LEX publikacji Apelacja i zażalenie po nowelizacji KPC znajdują się odpowiedzi na liczne pytania dotyczące zmian w postepowaniu odwoławczym. Jak piszą Autorzy publikacji, odpowiadając na pytanie, który sąd rozpoznaje zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia: "Zgodnie z art. 741 § 2 k.p.c. zażalenie rozpoznaje sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów. Sądem właściwym do rozpoznania zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia (zarówno uwzględniający wniosek, jak i oddalający) jest sąd pierwszej instancji, a zatem sąd ten jest właściwy do rozpoznania zażalenia, zaś w przypadku złożenia apelacji lub zażalenia, do którego rozpoznania właściwy jest sąd drugiej instancji akta sprawy są przekazywane sądowi drugiej instancji po rozpoznaniu zażalenia w przedmiocie zabezpieczenia".

Reforma k.p.c. w praktyce - zaproszenie na wakacyjne webinary

Zapraszam na wakacyjny cykl webinarów online, podczas których specjaliści, sędziowie, praktycy omówią jak stosować w praktyce wprowadzone zmiany do postępowania cywilnego. Już dzisiaj zapisz się na następujące szkolenia online:

Wykorzystaj wakacje na poznanie tajników reformy KPC
Katarzyna Irytowska

product manager LEX Kancelaria Prawna

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.