Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Prawniczy słownik angielsko-polski rozbudowany o nową terminologię podatkową

29 marca 2022

Niewiele osób wie, że ponad 1/3 rozstrzygnięć trybunałów europejskich z zakresu podatków nie występuje w powszechnym obiegu w języku polskim. Zaradzić temu problemowi próbuje na różne sposoby System Informacji Prawnej LEX. Jednym z nich jest dostępny w programie Prawo Europejskie angielsko-polski słownik prawniczy, w którym od dawna można było znaleźć terminologię poświęconą prawu podatkowemu, teraz właśnie wzbogaconą o nowy zbiór pojęć.

Słownik i jego nowe wydanie

Dostępny w LEX Prawo Europejskie angielsko-polski słownik prawniczy, a właściwie Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich to regularnie aktualizowany zbiór terminologii stosowanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC).

Jeśli chodzi o terminologię podatkową w orzecznictwie sądów europejskich, to niewątpliwie kluczową rolę zarówno, jeśli chodzi o ilość orzeczeń jak i wielkość i różnorodność zasobu pojęciowego, odgrywa orzecznictwo TSUE. Nie oznacza to jednak, że drugi z trybunałów - ETPC - nie rozstrzyga w ogóle żadnych sporów podatkowych. Również i on wydaje decyzje w tej materii, choć z całą pewnością jest ich mniej i nie o takim ciężarze gatunkowym.

Co się tyczy opublikowanego w bieżącym miesiącu kolejnego wydania słownika, to zostało ono uzupełnione o 169 nowych haseł z zakresu w szczególności prawa podatkowego. Ponadto około 200 już istniejących haseł zostało wydatnie rozwiniętych o podhasła i zdania kontekstowe, w tym zawierające terminy z zakresu tej tematyki. W rezultacie w chwili obecnej słownik liczy sobie 13 850 samodzielnych haseł.

A oto linki do przykładowych nowych tematycznych haseł w słowniku w programie:

Jak korzystać ze słownika w programie?

Słownik można znaleźć w programie na kilka sposobów.

Aby odnaleźć konkretne hasło, najłatwiej jest skorzystać z okna wyszukiwania pełnotekstowego na ekranie powitalnym. W tym celu w okno to należy wpisać poszukiwany wyraz w języku angielskim. Już wpisanie kilku pierwszych liter wyrazu powoduje wyświetlenie się listy podpowiedzi haseł słownikowych. Im więcej liter danego wyrazu lub wyrazów wchodzących w skład danego pojęcia, tym wynik wyszukiwania będzie bardziej precyzyjny.

Po drugie, słownik jest on dostępny jako klasyczna lista haseł słownikowych ułożona w kolejności alfabetycznej. Aby skorzystać z tego sposobu przeszukiwania, należy na ekranie powitalnym w lewym panelu kliknąć w odnośnik "ZASOBY". Po wyświetleniu się okna zasobów pojawi się po tej samej stronie ekranu rozwijana lista kategorii dokumentów, spośród których należy wybrać kategorię "WZORY I NARZĘDZIA" i następnie w ramach tej kategorii - podkategorię "SŁOWNIKI". Uzyskaną w ten sposób listę haseł słownikowych można zawęzić do haseł poszczególnych słowników, w tym do omawianego Angielsko-polskiego słownika orzecznictwa sądów europejskich, wybierając w filtrze nazwę tego słownika.

Bardzo przydatnym sposobem pracy ze słownikiem jest funkcjonalność umożliwiająca Użytkownikowi szybki podgląd tłumaczenia wyrazu lub wyrażenia podczas czytania anglojęzycznego tekstu orzeczenia jednego z ww. sądów. W tym celu Użytkownik, który ma otwarty tekst takiego orzeczenia, może po dwukrotnym kliknięciu wyrazu w tekście lub zaznaczeniu blokiem fragmentu tekstu kliknąć na ikonę "abc" z globusem, co powoduje wyświetlenie się treści hasła lub haseł zawierających w sobie wybrany wyraz.

Zob. również:

Prawniczy słownik angielsko-polski rozbudowany o nową terminologię podatkową
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.