Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem UE Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem UE

  Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem UE

  Prawo do zwrotu podatku krajowego pobranego niezgodnie z prawem UE nie zostało zagwarantowane wprost ani w Traktatach, ani w prawie pochodnym UE. Ukształtowało je orzecznictwo sądowe. Pomimo długiego okresu ewolucji uprawnienie to wciąż nie zostało uregulowane i zinterpretowane w sposób wyczerpujący i nadal pojawiają się nowe wątpliwo...
  13-10-2021
  Więcej 
 • Nieważność decyzji administracyjnej po nowelizacji KPA Nieważność decyzji administracyjnej po nowelizacji KPA

  Nieważność decyzji administracyjnej po nowelizacji KPA

  Z dniem 16 września 2021 r. zmianie uległ zakres dopuszczalnych ograniczeń trwałości decyzji administracyjnej. Nowelizacja przepisów, modyfikując instytucję stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych, umożliwia podważanie wszystkich decyzji spełniających przesłanki znowelizowanego przepisu, nie tylko tych związanych z repryw...
  13-10-2021
  Więcej 
 • REACH, czyli co powinien wiedzieć polski przedsiębiorca? REACH, czyli co powinien wiedzieć polski przedsiębiorca?

  REACH, czyli co powinien wiedzieć polski przedsiębiorca?

  Produkcję i sprzedaż chemikaliów w Polsce reguluje unijne rozporządzenie REACH. Ma ono na celu zapewnienie swobody przepływu chemikaliów na terenie UE przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Akt ten nakłada na przedsiębiorców wiele obowiązków, w tym wymóg rejestracji i stworzenia karty charakterystyki.
  11-10-2021
  Więcej 
 • Kolejna nowelizacja procedury cywilnej już obowiązuje - co się zmieniło? Kolejna nowelizacja procedury cywilnej już obowiązuje - co się zmieniło?

  Kolejna nowelizacja procedury cywilnej już obowiązuje - co się zmieniło?

  Od 24 września obowiązuje kolejna już w tym roku nowelizacja postępowania cywilnego. Zmiany mają na celu dostosowanie procedury cywilnej do przepisów UE dotyczących ochrony konsumentów. Co się zmieniło i jakie są konsekwencje wprowadzonych zmian?
  07-10-2021
  Więcej 
 • Plan działalności w urzędzie od A do Z - podwójne szkolenie! Plan działalności w urzędzie od A do Z - podwójne szkolenie!

  Plan działalności w urzędzie od A do Z - podwójne szkolenie!

  Dobry plan to podstawa skutecznego działania. Nie inaczej jest w procesach kontroli zarządczej - odpowiednio przygotowany plan działalności będzie stanowił fundament efektywnego funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego w kolejnym roku. Biorąc pod uwagę, że plan działalności urzędu musi mieć oparcie w przepisach, dokumentach s...
  07-10-2021
  Więcej 
 • TSUE: co ciekawego czeka nas w październiku? TSUE: co ciekawego czeka nas w październiku?

  TSUE: co ciekawego czeka nas w październiku?

  W październiku Trybunał Sprawiedliwości UE wyda kilka wyroków, które będą istotne dla obrotu prawnego w Polsce. Przedstawiony w tekście subiektywny wybór spraw obejmuje takie kwestie jak: zmiany w polskim sądownictwie, prawo autorskie, postępowanie karne i rolnictwo. Trzy sprawy wniosły do TSUE polskie sądy, jedną - sąd zagraniczny.
  06-10-2021
  Więcej 
 • Praktycznie o upadłości konsumenckiej w 2021 r. - bezpłatny webinar Praktycznie o upadłości konsumenckiej w 2021 r. - bezpłatny webinar

  Praktycznie o upadłości konsumenckiej w 2021 r. - bezpłatny webinar

  Już 12 października o godzinie 14:00 odbędzie się bezpłatny webinar poświęcony praktycznym aspektom upadłości konsumenckiej. Rok 2021 r. był rekordowy pod względem wniesionych wniosków o upadłość konsumencką na co znaczący wpływ miała epidemia koronawirusa.
  04-10-2021
  Więcej 
 • Nowe unijne projekty legislacyjne: uniwersalna ładowarka i nowelizacja dyrektywy Wypłacalność II Nowe unijne projekty legislacyjne: uniwersalna ładowarka i nowelizacja dyrektywy Wypłacalność II

  Nowe unijne projekty legislacyjne: uniwersalna ładowarka i nowelizacja dyrektywy Wypłacalność II

  Komisja Europejska przedstawiła w zeszłym tygodniu dwa ważne projekty legislacyjne. Pierwszy z nich dotyczy wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania urządzeń elektronicznych. Drugi - kompleksowych zmian unijnych przepisów ubezpieczeniowych, znanych pod nazwą „Wypłacalność II".
  01-10-2021
  Więcej 
 • Jakie czynności mogą być zaskarżone skargą pauliańską? Jakie czynności mogą być zaskarżone skargą pauliańską?

  Jakie czynności mogą być zaskarżone skargą pauliańską?

  Skarga pauliańska jest kojarzona z zaskarżaniem „klasycznych” przesunięć majątku między dłużnikiem a osobą trzecią, przede wszystkim z darowiznami. Wywołuje to mylne wrażenie, że instytucja ta ma ograniczone zastosowanie jedynie do transferów własnościowych i to na podstawie typowych tytułów prawnych. Tymczasem skarga pauliań...
  01-10-2021
  Więcej 
 • Trzy decyzje Komisji przeciwko Polsce o naruszenie prawa UE Trzy decyzje Komisji przeciwko Polsce o naruszenie prawa UE

  Trzy decyzje Komisji przeciwko Polsce o naruszenie prawa UE

  W ubiegłym tygodniu Komisja podjęła trzy decyzje w związku z niedostosowaniem się przez Polskę do prawa UE. Chodzi o wdrożenie Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, przepisów o eksploatacji źródeł energii na morzu oraz o niezależność UKE. W ostatnim przypadku KE postanowiła wystąpić do Trybunału unijnego. O sprawach t...
  28-09-2021
  Więcej 
 • Prawo żywnościowe w LEX Prawo Europejskie Prawo żywnościowe w LEX Prawo Europejskie

  Prawo żywnościowe w LEX Prawo Europejskie

  W programie LEX Prawo Europejskie od dłuższego czasu ukazują się różnego rodzaju publikacje dotyczące prawa żywnościowego. Dlaczego właśnie w tym programie? Co wartościowego można w nim znaleźć w zakresie tej problematyki? Jakie ważne publikacje ukazały się w nim ostatnio?
  28-09-2021
  Więcej 
 • Skarga na orzeczenie referendarza Skarga na orzeczenie referendarza

  Skarga na orzeczenie referendarza

  Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie. Skutki wniesienia skargi na orzeczenie referendarza mogą być, w zależności od sytuacji, różne.
  28-09-2021
  Więcej 
 • Ustawa o doręczeniach elektronicznych - co z niej wynika dla jednostek samorządu terytorialnego? Ustawa o doręczeniach elektronicznych - co z niej wynika dla jednostek samorządu terytorialnego?

  Ustawa o doręczeniach elektronicznych - co z niej wynika dla jednostek samorządu terytorialnego?

  Od 5 października 2021 r. obowiązują przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych, które w znaczący sposób wpłyną na system funkcjonowania e-doręczeń i elektroniczną komunikację z administracją publiczną. Nie od razu jednak, bowiem jest wiele kilkuletnich okresów przejściowych. Co dokładnie się zmieni, na czym te nowości będ...
  28-09-2021
  Więcej 
 • E-licytacje z nieruchomości obowiązują już od 19 września! E-licytacje z nieruchomości obowiązują już od 19 września!

  E-licytacje z nieruchomości obowiązują już od 19 września!

  Od 19 września zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące elektronicznych licytacji z nieruchomości. Czy wiesz już jak przebiegać będą e-licytacje? Czy jest to ułatwienie dla komorników?
  23-09-2021
  Więcej 
 • Wstrzymanie wykonalności orzeczenia Wstrzymanie wykonalności orzeczenia

  Wstrzymanie wykonalności orzeczenia

  Wykonanie orzeczenia sądu drugiej instancji może wyrządzić stronie niepowetowaną szkodę. W efekcie, sąd drugiej instancji może wstrzymać wykonanie swego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego. Sąd drugiej instancji może też wstrzymać wykonanie orzeczenia sądu pierwszej instancji, pod warunkiem jednak oddalenia apela...
  23-09-2021
  Więcej