Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Bezpłatny webinar: Podsumowanie roku szkolnego 2021/22 - zadania dyrektora Bezpłatny webinar: Podsumowanie roku szkolnego 2021/22 - zadania dyrektora

  Bezpłatny webinar: Podsumowanie roku szkolnego 2021/22 - zadania dyrektora

  Koniec roku szkolnego to wiele cyklicznych obowiązków po stronie dyrektorów związanych z klasyfikacją i promocją uczniów, wypełnianiem arkuszy ocen i świadectw szkolnych oraz przygotowaniem informacji dotyczącej podsumowania nadzoru pedagogicznego. Poznaj wszystkie zadania dyrektora podczas bezpłatnego szkolenia już 1.06.2022 r.
  18-05-2022
  Więcej 
 • Konstrukcja powierzeniowa w działalności spółek komunalnych - zaproszenie na szkolenie Konstrukcja powierzeniowa w działalności spółek komunalnych - zaproszenie na szkolenie

  Konstrukcja powierzeniowa w działalności spółek komunalnych - zaproszenie na szkolenie

  Jednostki samorządu terytorialnego wykonywanie zadań własnych mogą powierzyć powołanej do tego spółce komunalnej. Wspomniane powierzenie może opierać się na tzw. zamówieniu in-house, inaczej zwanym konstrukcją powierzeniową. W jaki sposób prawidłowo ją ukształtować?
  18-05-2022
  Więcej 
 • Czy wynagrodzenie pełnomocnika może być obniżone? Czy wynagrodzenie pełnomocnika może być obniżone?

  Czy wynagrodzenie pełnomocnika może być obniżone?

  W orzecznictwie sądów administracyjnych okazało się sporne, czy organ podatkowy, uwzględniając niski nakład pracy pełnomocnika, może ustalić wynagrodzenie niższe niż określone w przepisach. Czy praktyka jest korzystna czy niekorzystna dla pełnomocników?
  17-05-2022
  Więcej 
 • Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa – szkolenie online Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa – szkolenie online

  Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa – szkolenie online

  Cyberbezpieczeństwo ze względu na specyfikę to bardzo trudny obszar. Zawiera się w nim szereg specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa, ale także szeroko pojętego IT. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że część cyberbezpieczeństwa związana bezpośrednio z IT jest tą przeważającą w dyskusjach. Jak więc postrzegać cyberbezpie...
  16-05-2022
  Więcej 
 • Upadłość konsumencka w 2022 r. - problemy i praktyka - bezpłatne szkolenie Upadłość konsumencka w 2022 r. - problemy i praktyka - bezpłatne szkolenie

  Upadłość konsumencka w 2022 r. - problemy i praktyka - bezpłatne szkolenie

  Pandemia, galopująca inflacja, wzrost stóp procentowych - te wszystkie czynniki przyczyniają się do problemów z wypłacalnością osób fizycznych. Celem polepszenia swojej i tak trudnej sytuacji jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka w latach 2021 i 2022 pobija rekord za rekordem.
  16-05-2022
  Więcej 
 • Uprawnienia organów w postępowaniach o zmianę decyzji środowiskowej - zaproszenie na szkolenie Uprawnienia organów w postępowaniach o zmianę decyzji środowiskowej - zaproszenie na szkolenie

  Uprawnienia organów w postępowaniach o zmianę decyzji środowiskowej - zaproszenie na szkolenie

  Zmiana decyzji środowiskowej jest wyjątkiem od zasady trwałości decyzji administracyjnych. Aby skorzystać z tej możliwości należy spełnić łącznie określone warunki. Jakie problemy mogą pojawić się w trakcie postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej? Jakie uprawnienia przysługują organom?
  16-05-2022
  Więcej 
 • Jak wojna w Ukrainie wpływa na zamówienia publiczne? Jak wojna w Ukrainie wpływa na zamówienia publiczne?

  Jak wojna w Ukrainie wpływa na zamówienia publiczne?

  Wojna w Ukrainie wywołuje szereg skutków w wielu sferach, a zwłaszcza w sferze społeczno-gospodarczej. Reagując na tę kryzysową sytuację ustawodawca, zdecydował się wprowadzić nowe regulacje także w zakresie zamówień publicznych. Regulacje te mają wspomagać sankcjonowanie podmiotów związanych z Rosją oraz upraszczać nabywanie d...
  12-05-2022
  Więcej 
 • Modyfikacje przedsięwzięć a decyzje środowiskowe z perspektywy inwestora - zaproszenie na szkolenie Modyfikacje przedsięwzięć a decyzje środowiskowe z perspektywy inwestora - zaproszenie na szkolenie

  Modyfikacje przedsięwzięć a decyzje środowiskowe z perspektywy inwestora - zaproszenie na szkolenie

  Przedsiębiorca rozważający rozwój prowadzonej działalności powinien się do niego odpowiednio przygotować. Dotyczy to w szczególności inwestycji, przy których konieczne jest uzyskanie bądź zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  10-05-2022
  Więcej 
 • TSUE: co ciekawego czeka nas w maju? TSUE: co ciekawego czeka nas w maju?

  TSUE: co ciekawego czeka nas w maju?

  Przeglądając majowe zapowiedzi orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE znaleźć można takie, którym warto bacznie się przyglądnąć. Poniżej zamieszczamy kilka wybranych przez naszą Redakcję LEX propozycji, które powinny szczególnie zainteresować uczestników obrotu prawnego w Polsce. Pierwsze rozstrzygnięcie dotyczyć będzie prawa ...
  06-05-2022
  Więcej 
 • Uchylenie zakazu eksmisji z lokalu mieszkalnego - powrót do stanu sprzed pandemii Uchylenie zakazu eksmisji z lokalu mieszkalnego - powrót do stanu sprzed pandemii

  Uchylenie zakazu eksmisji z lokalu mieszkalnego - powrót do stanu sprzed pandemii

  Wprowadzony specustawą koronawirusową zakaz eksmisji z lokalu mieszkalnego już nie obowiązuje. Zakaz, o ile miał sens na samym początku pandemii, tak od dłuższego czasu był powszechnie krytykowany. Jak łatwo się domyśleć, zakaz eksmisji skutecznie utrudniał właścicielom lokali pozbycie się niechcianych, nieuczciwych lokatorów.
  04-05-2022
  Więcej 
 • Zmiany w unijnym rodzinnym prawie procesowym Zmiany w unijnym rodzinnym prawie procesowym

  Zmiany w unijnym rodzinnym prawie procesowym

  1 sierpnia 2022 r. rozpocznie stosowanie rozporządzenie 2019/1111 o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich, odpowiedzialności rodzicielskiej oraz uprowadzenia dziecka za granicę. To już trzecia regulacja UE w tej dziedzinie. W LEX Prawo Europejskie udostępniliśmy właśnie komentarz do tegoż aktu.
  26-04-2022
  Więcej 
 • Zmiany w prawie UE: roaming, VAT, prawo pracy, transport drogowy i rachunkowość Zmiany w prawie UE: roaming, VAT, prawo pracy, transport drogowy i rachunkowość

  Zmiany w prawie UE: roaming, VAT, prawo pracy, transport drogowy i rachunkowość

  W ostatnim czasie w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano kilka istotnych regulacji. Dotyczą one takich obszarów prawa jak: telekomunikacja, podatki, prawo pracy, transport drogowy i rachunkowość. Wszystkie te regulacje omawiamy w streszczeniach do nich dostępnych w LEX Prawo Europejskie.
  26-04-2022
  Więcej 
 • Zadania inspektora ochrony danych osobowych w dobie sytuacji kryzysowych Zadania inspektora ochrony danych osobowych w dobie sytuacji kryzysowych

  Zadania inspektora ochrony danych osobowych w dobie sytuacji kryzysowych

  Kiedy ostatni raz dokonałeś przeglądu zabezpieczeń systemowych? Czy regularnie aktualizujesz hasła? Kiedy przeprowadziłeś szkolenie dla pracowników o bezpieczeństwie w sieci? To tylko parę pytań, które powinni w ostatnim czasie zadawać sobie inspektorzy ochrony danych. Jakie zadania ma IOD w dobie sytuacji kryzysowych? Tego dowiesz si...
  20-04-2022
  Więcej 
 • Świadczenie usług przez spółki komunalne dla ościennych JST - zaproszenie na szkolenie Świadczenie usług przez spółki komunalne dla ościennych JST - zaproszenie na szkolenie

  Świadczenie usług przez spółki komunalne dla ościennych JST - zaproszenie na szkolenie

  Spółki komunalne to podmioty, którym jednostki samorządku terytorialnego powierzają wykonywanie zadań własnych. Ich działalność opiera się na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności. Niekiedy działalność spółki komunalnej może obejmować terytorium więc niż jednej jst. W jaki sposób zorganizować taką współpracę?
  14-04-2022
  Więcej 
 • Jak ustanowić opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy? Jak ustanowić opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy?

  Jak ustanowić opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy?

  W związku z rosyjskim atakiem zbrojnym na Ukrainę nastąpił masowy napływ do Polski osób uciekającym z terytorium Ukrainy. Wśród tych osób ogromną część stanowią małoletni czyli osoby poniżej 18tego roku życia. W praktyce pojawiła się więc potrzeba uregulowania chociażby zasad wjazdu i ich pobytu. Ważne stało się uregulowani...
  14-04-2022
  Więcej