Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • SLIM VAT 3 precyzuje warunki korekty podatku w TAX FREE SLIM VAT 3 precyzuje warunki korekty podatku w TAX FREE

  SLIM VAT 3 precyzuje warunki korekty podatku w TAX FREE

  Korekta podatku należnego w systemie TAX FREE ma być dokonywana na bieżąco, a więc w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał dokument uprawniający do stosowania stawki 0% VAT. Istnieją jednak wątpliwości co do korekty podatku od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego, gdy zwrot podatku nastąpił w formie wypłaty gotówkow...
  14-02-2023
  Więcej 
 • Podział majątku wspólnego małżonków Podział majątku wspólnego małżonków

  Podział majątku wspólnego małżonków

  Zasadą jest, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Nie oznacza to wcale, że ten stan nie może ulec zmianie. Małżonek, bą...
  13-02-2023
  Więcej 
 • Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach należy przesłać do 1 marca Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach należy przesłać do 1 marca

  Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach należy przesłać do 1 marca

  Zgodnie z art. 82  Prawa zamówień publicznych, na zamawiających ciąży obowiązek przekazania prezesowi UZP sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych, w terminie do 1 marca każdego roku.
  13-02-2023
  Więcej 
 • Kolejna edycja raportu „Poprawmy prawo” gotowa do pobrania Kolejna edycja raportu „Poprawmy prawo” gotowa do pobrania

  Kolejna edycja raportu „Poprawmy prawo” gotowa do pobrania

  Jak zawsze w lutym, redakcje Prawo.pl i LEX, serwisów wydawanych przez Wolters Kluwer Polska, przygotowały raport „Poprawmy prawo”. Wskazuje on regulacje wymagające pilnej zmiany. Przez złe przepisy, problemy mają wszyscy. Skarbówka zagląda w konta i blokuje rachunki jak chce. Firmy, które zainwestowały w fotowoltaikę, by obniżyć k...
  09-02-2023
  Więcej 
 • SLIM VAT 3 poszerzy katalog należności do opłacenia z rachunku VAT SLIM VAT 3 poszerzy katalog należności do opłacenia z rachunku VAT

  SLIM VAT 3 poszerzy katalog należności do opłacenia z rachunku VAT

  Już blisko cztery i pół roku istnieje możliwość płacenia za faktury przy wykorzystaniu tzw. podzielonej płatności. Kręgosłupem tego systemu są rachunki VAT. To specjalne rachunki bankowe otwierane przy rachunkach bieżących podatników, na które trafiają środki odpowiadające VAT z faktury. Regulacje dotyczące rachunków VAT były ...
  09-02-2023
  Więcej 
 • Wsteczna zmiana formy opodatkowania na 2022 rok Wsteczna zmiana formy opodatkowania na 2022 rok

  Wsteczna zmiana formy opodatkowania na 2022 rok

  Polski Ład 2.0 w związku z obniżeniem stawki PIT z 17% do 12% umożliwił przedsiębiorcom wsteczną zmianę formy opodatkowania za 2022 rok na skalę podatkową. Możliwość wstecznej zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową dotyczy przedsiębiorców, którzy wybrali wcześniej podatek liniowy lub ryczałt. O wstecznej zmianie formy opo...
  09-02-2023
  Więcej 
 • SLIM VAT 3 skonsoliduje obsługę wiążących informacji SLIM VAT 3 skonsoliduje obsługę wiążących informacji

  SLIM VAT 3 skonsoliduje obsługę wiążących informacji

  Pod koniec stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt trzeciej nowelizacji ustawy o VAT wywodzącej się spod szyldu SLIM VAT. Pakiet SLIM VAT 3 jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców do Ministerstwa Finansów. Projekt usuwa wiele niepotrzebnych obowiązków, które spoczywają na firmach oraz wprowadza rozwiązania, k...
  06-02-2023
  Więcej 
 • Umowa o prace projektowe Umowa o prace projektowe

  Umowa o prace projektowe

  Umowa o prace projektowe jest szczególnym rodzajem umowy o dzieło. Warto pamiętać, że powinna zawierać nie tylko postanowienia dotyczące samego projektu, ale także postanowienia dotyczące praw autorskich. W praktyce często sie o nich zapomina.
  06-02-2023
  Więcej 
 • Zarzut potrącenia w procesie cywilnym Zarzut potrącenia w procesie cywilnym

  Zarzut potrącenia w procesie cywilnym

  Zarzut potrącenia należy do zarzutów, które pozwany może podnieść w odpowiedzi na powództwo o zapłatę sumy pieniężnej w postępowaniu cywilnym. Pozwany może to zrobić powołując się na złożone poza tokiem procesu oświadczenie o potrąceniu albo złożyć przedmiotowe oświadczenie dopiero w toku procesu. Zgłoszenie procesowego z...
  06-02-2023
  Więcej 
 • Proszę wstać, Sąd idzie! Model rozprawy głównej w polskim procesie karnym Proszę wstać, Sąd idzie! Model rozprawy głównej w polskim procesie karnym

  Proszę wstać, Sąd idzie! Model rozprawy głównej w polskim procesie karnym

  Postępowanie karne wyróznia się wieloma etapami, ale centralnym jego punktem jest nic innego, jak rozprawa. Znajomość jej struktury jest jedną z ważniejszych informacji, którą należy przyswoić przed sesją. Sprawdź na jakie części dzieli się rozprawa oraz ile osób orzekających niezbędnych jest do wydania wyroku!
  03-02-2023
  Więcej 
 • Naczelnicy UCS przez 5 miesięcy bez prawa do blokady rachunków bankowych Naczelnicy UCS przez 5 miesięcy bez prawa do blokady rachunków bankowych

  Naczelnicy UCS przez 5 miesięcy bez prawa do blokady rachunków bankowych

  Mija właśnie 5. rok obowiązywania przepisów dotyczących blokowania rachunków bankowych przez Szefa KAS. Zostały one wprowadzone w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Przez ten czas nie było bardzo istotnych wątpliwości związanych z ich stosowaniem, a przykładowo te dotyczące charakteru p...
  03-02-2023
  Więcej 
 • Łączenie się spółek przez przejęcie spółki zależnej Łączenie się spółek przez przejęcie spółki zależnej

  Łączenie się spółek przez przejęcie spółki zależnej

  Spółki kapitałowe mogą łączyć się ze sobą. Łączenie może nastąpić przez przejęcie bądź przez zawiązanie nowej spółki. W przypadku łączenia przez przejęcie funkcjonują uproszczone procedury. Różnica w stosunku do ogólnych zasad łączenia się spółek kapitałowych polega przede wszystkim na tym, że zgromadzenie wspólni...
  31-01-2023
  Więcej 
 • Zadania gminy dotyczące inwazyjnych gatunków obcych Zadania gminy dotyczące inwazyjnych gatunków obcych

  Zadania gminy dotyczące inwazyjnych gatunków obcych

  Inwazyjne gatunki obce (IGO) są zagrożeniem dla różnorodności biologicznej Polski. Ich zwalczanie jest trudne, czasochłonne i wiąże się ze znacznymi kosztami. Ustawa o gatunkach obcych nakłada na gminy zadania wynikające ze stwierdzenia obecności IGO na ich terenie.
  31-01-2023
  Więcej 
 • Uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej Uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

  Uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

  Funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych od wielu już lat jest stałym elementem polskiej rzeczywistości. Tam, gdzie powstają nowe osiedla mieszkaniowe, zazwyczaj zawiązują się również wspólnoty mieszkaniowe, tworzone przez ogół właścicieli lokali, które wchodzą w skład danej nieruchomości. Są to zazwyczaj tzw. duże wspólnoty mie...
  30-01-2023
  Więcej 
 • Jak udzielać zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł? Jak udzielać zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł?

  Jak udzielać zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł?

  Ustawa z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej p.z.p.) wskazuje, że jej przepisy mają zastosowanie do zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotych. Co w takim razie z udzielaniem zamówień, których wartość jest niższa niż próg podany w p.z.p.?
  30-01-2023
  Więcej