Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Zmiany w wersji 23.1 LEX-a i jego wersji mobilnej Zmiany w wersji 23.1 LEX-a i jego wersji mobilnej

  Zmiany w wersji 23.1 LEX-a i jego wersji mobilnej

  Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy o najnowszych zmianach w LEX-ie i jego wersji mobilnej.
  11-01-2022
  Więcej 
 • Zmiana mpzp - jakie są możliwości Zmiana mpzp - jakie są możliwości

  Zmiana mpzp - jakie są możliwości

  Postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określają przeznaczenie terenów oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Samo uchwalenie, jak i zmiana planu leżą w zakresie władztwa planistycznego gminy. Bywają jednak sytuacje, w których prywatni inwestorzy chcą mieć bezpośredni wpływ na zapisy planu.
  05-01-2022
  Więcej 
 • Sygnaliści w instytucji bankowej Sygnaliści w instytucji bankowej

  Sygnaliści w instytucji bankowej

  17 grudnia 2021 r. minął termin na implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, a projekt ustawy utknął na etapie opiniowania. Co to oznacza dla instytucji bankowych? Czy wdrażać nowe procedury, czy czekać na ustawę?
  03-01-2022
  Więcej 
 • Co się zmieni w ustawie o odpadach od 1 stycznia 2022 r.? Co się zmieni w ustawie o odpadach od 1 stycznia 2022 r.?

  Co się zmieni w ustawie o odpadach od 1 stycznia 2022 r.?

  Nowelizacja ustawy o odpadach z 17.11.2021 r. kończy wprowadzanie do prawa polskiego dyrektyw tzw. pakietu odpadowego. Ustawa dodaje nowe regulacje dotyczące m.in. odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz postępowania z nimi i innymi odpadami selektywnie zebranymi, jak również przepisy dotyczące produktów ubocznych, utraty statusu odpadów...
  03-01-2022
  Więcej 
 • Raporty o polskich prawnikach przed sądami europejskimi Raporty o polskich prawnikach przed sądami europejskimi

  Raporty o polskich prawnikach przed sądami europejskimi

  Grudzień to czas różnego rodzaju podsumowań. W związku z tym w programie LEX Prawo Europejskie można znaleźć dwa raporty o polskich prawnikach przed sądami europejskimi. Pierwszy z nich to raport "Polskie sprawy podatkowe przed TSUE. 2004-2021". Drugi raport nosi tytuł "Polscy prawnicy przed ETPC: 1994-2021".
  03-01-2022
  Więcej 
 • Grudzień 2021: sypnęło unijnymi projektami legislacyjnymi Grudzień 2021: sypnęło unijnymi projektami legislacyjnymi

  Grudzień 2021: sypnęło unijnymi projektami legislacyjnymi

  W LEX Prawo Europejskie, jedynej na polskim rynku publikacji, gdzie znaleźć można streszczenia unijnych projektów legislacyjnych, ukazało się w tym miesiącu aż 9 interesujących, zdaniem Redakcji, tego rodzaju opracowań.
  31-12-2021
  Więcej 
 • Gospodarowanie odpadami przez gminy po 1 stycznia 2022 r. Gospodarowanie odpadami przez gminy po 1 stycznia 2022 r.

  Gospodarowanie odpadami przez gminy po 1 stycznia 2022 r.

  Tak zwana ustawa śmieciowa przeszła kolejną nowelizację, która ma być odpowiedzią na wyzwania gmin związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Nowe przepisy wymuszą wprowadzenie zmian w gminnych systemach gospodarki odpadami. Co się zmieni po 1 stycznia 2022 r.?
  31-12-2021
  Więcej 
 • Jak Polski Ład wpłynie na opodatkowanie prawników? Jak Polski Ład wpłynie na opodatkowanie prawników?

  Jak Polski Ład wpłynie na opodatkowanie prawników?

  Zmiany jakie zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego w ramach tzw. Polskiego Ładu wejdą w życie od stycznia 2022 r. Nowe regulacje zarówno w obszarze prawnym jak i podatkowym, przyniosą wiele modyfikacji dla przedsiębiorców w tym również z branży prawniczej. Jakie?
  30-12-2021
  Więcej 
 • Zażalenie poziome w postępowaniu cywilnym na schematach procedur Zażalenie poziome w postępowaniu cywilnym na schematach procedur

  Zażalenie poziome w postępowaniu cywilnym na schematach procedur

  Instytucja zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji do innego składu tego sądu, czyli tzw. zażalenie poziome w postępowaniu cywilnym, to jedna z bardziej kontrowersyjnych instytucji związanych z reformą k.p.c. z 2019 r. Po dwóch latach obowiązywania przepisów, nadal pojawia się szereg wątpliwości dotyczących jej stosowania...
  30-12-2021
  Więcej 
 • Sygnaliści w placówkach wykonujących działalność leczniczą - kim są? Sygnaliści w placówkach wykonujących działalność leczniczą - kim są?

  Sygnaliści w placówkach wykonujących działalność leczniczą - kim są?

  Do 17 grudnia 2021 r. Polska miała czas na implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii - tzw. dyrektywę o sygnalistach. Jej przepisy nakładają szereg nowych obowiązków m.in. na placówki wykonujące działalność lecznic...
  29-12-2021
  Więcej 
 • Alimenty - co prawnik wiedzieć powinien? Alimenty - co prawnik wiedzieć powinien?

  Alimenty - co prawnik wiedzieć powinien?

  Sprawy o alimenty to statystycznie najczęstsze sprawy trafiające na wokandy sądów rodzinnych. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Jak wygląda w praktyce?
  10-12-2021
  Więcej 
 • Uchodźcy na granicy państwa - prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową Uchodźcy na granicy państwa - prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową

  Uchodźcy na granicy państwa - prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową

  W ostatnich miesiącach społeczność międzynarodowa boryka się z napływem uchodźców na wschodnich granicach Unii Europejskiej. Do tej pory nie opracowano jednego stanowiska w kwestii otwarcia lub zamknięcia granic. Powstaje pytanie jak powinny postąpić państwa, żeby zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom, a jednocześnie postępowa...
  10-12-2021
  Więcej 
 • Ważny komunikat dla użytkowników przeglądarki Internet Explorer 11 Ważny komunikat dla użytkowników przeglądarki Internet Explorer 11

  Ważny komunikat dla użytkowników przeglądarki Internet Explorer 11

  Szanowni Użytkownicy LEX!Firma Microsoft oficjalnie wycofała się z dalszego wspierania swojej popularnej przeglądarki Internet Explorer 11 (oficjalny komunikat TUTAJ. W związku z tym podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu wspierania przeglądarki Internet Explorer przez system LEX od 15 czerwca 2022 r.
  08-12-2021
  Więcej 
 • Grudniowe szkolenia dla szpitali i przychodni Grudniowe szkolenia dla szpitali i przychodni

  Grudniowe szkolenia dla szpitali i przychodni

  Przegląd najważniejszych zmian w prawie ochrony zdrowia w 2022 r. oraz nowe standardy opieki nad pacjentem, wynikające z projektowanej ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, to tematy naszych grudniowych webinarów w ochronie zdrowia. Zapisz się na szkolenia już dziś!
  06-12-2021
  Więcej 
 • TSUE: co ciekawego czeka nas w grudniu? TSUE: co ciekawego czeka nas w grudniu?

  TSUE: co ciekawego czeka nas w grudniu?

  W grudniu w Trybunale Sprawiedliwości UE możemy się spodziewać opublikowania kilku istotnych wyroków a także opinii rzeczników generalnych. Przedstawiony w tekście subiektywny wybór spraw obejmuje takie kwestie jak: mechanizm "pieniądze za praworządność", obywatelstwo Unii i związane z nim prawo do swobodnego przemieszczania się i poby...
  06-12-2021
  Więcej