Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Samorząd terytorialny w mediach społecznościowych Samorząd terytorialny w mediach społecznościowych

  Samorząd terytorialny w mediach społecznościowych

  Prowadzenie w mediach społecznościowych profili jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek organizacyjnych czy osobiście włodarzy JST jest współcześnie powszechne. Warto poznać podstawowe reguły funkcjonowania tych profili, aby zapewnić bezpieczeństwo prawne i organizacyjne zarówno JST, włodarzy, jak i osób bezpośr...
  17-01-2024
  Więcej 
 • Obrót nieruchomościami rolnymi - zmiany po 5 października 2023 r. Obrót nieruchomościami rolnymi - zmiany po 5 października 2023 r.

  Obrót nieruchomościami rolnymi - zmiany po 5 października 2023 r.

  5 października 2023 r. weszły w życie zmiany regulujące obrót nieruchomościami rolnymi wprowadzone ustawą z dnia 13.07.2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu doprecyzowanie i uproszczenie przepisów regulujących obrót nieruchomościami rolnym...
  17-01-2024
  Więcej 
 • Problemy z pozyskiwaniem i wycofywaniem zgody na przetwarzanie danych Problemy z pozyskiwaniem i wycofywaniem zgody na przetwarzanie danych

  Problemy z pozyskiwaniem i wycofywaniem zgody na przetwarzanie danych

  Zdaniem wielu ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych, zgoda często uważana jest za najsłabszą i najgorszą przesłankę legalizującą przetwarzanie. Niewłaściwy sposób pozyskania zgody czy też jej źle sformułowana treść może prowadzić do jej nieważności. Ponadto wycofanie zgody może także okazać się problematyczne do rea...
  12-01-2024
  Więcej 
 • Nowe zasady dziedziczenia oraz ustalania zachowku Nowe zasady dziedziczenia oraz ustalania zachowku

  Nowe zasady dziedziczenia oraz ustalania zachowku

  W wyniku nowelizacji KPC, KRiO oraz KC, a także wprowadzenia ustawy o fundacjach rodzinnych znacząco zmieniły się przepisy postępowania spadkowego. Ustawodawca wprowadził nowo obowiązujące zasady, które dotyczą między innymi dziedziczenia oraz ustalania zachowku. Jakie brzmienie nadano powyższym zasadom?
  10-01-2024
  Więcej 
 • Prawo spadkowe - podsumowanie zmian w systemie dziedziczenia z lat 2015-2023 Prawo spadkowe - podsumowanie zmian w systemie dziedziczenia z lat 2015-2023

  Prawo spadkowe - podsumowanie zmian w systemie dziedziczenia z lat 2015-2023

  Spadek, dziedziczenie, testament, to tematy, które prędzej, czy później pojawią się w życiu większości z nas. Społeczne znaczenie prawa spadkowego jest zatem ogromne. W efekcie, wszelkie zmiany w systemie dziedziczenia mają potencjalnie olbrzymi wpływ na społeczeństwo. Lata 2015-2023, jeśli mowa o tym obszarze prawa, to okres, w któ...
  04-01-2024
  Więcej 
 • Świadczenia opiekuńcze po wprowadzeniu świadczenia wspierającego Świadczenia opiekuńcze po wprowadzeniu świadczenia wspierającego

  Świadczenia opiekuńcze po wprowadzeniu świadczenia wspierającego

  Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła nowe świadczenie dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Jest nim świadczenie wspierające. Na mocy ustawy wprowadzono zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w szczególności w zakresie świadczeń opiekuńczych. Wchodząca w życie 1 stycznia 2024 r. ustawa wpłynęła m.in. na katalo...
  03-01-2024
  Więcej 
 • Księgowanie faktur na przełomie roku budżetowego w jednostkach publicznych Księgowanie faktur na przełomie roku budżetowego w jednostkach publicznych

  Księgowanie faktur na przełomie roku budżetowego w jednostkach publicznych

  Na przełomie roku, księgowi sektora finansów publicznych mają w pracy zawodowej gorący okres, związany głównie zamknięciem ksiąg rachunkowych. Nie trudno o różnego rodzaju błędy, czy pojawiające się wątpliwości, co do sposobu ujmowania niektórych kosztów. Księgowi zastanawiają się, czy faktury, które zostały wystawione jako...
  03-01-2024
  Więcej 
 • Nowe zasady udzielania pożyczek na rzecz rolników Nowe zasady udzielania pożyczek na rzecz rolników

  Nowe zasady udzielania pożyczek na rzecz rolników

  Zmiany wprowadzone przez ustawę o konsumenckiej pożyczce lombardowej powodują, że każdy podmiot, który do tej pory świadczył usługi udzielania finansowania na rzecz osób zajmujących się działalnością rolniczą, powinien przeprowadzić audyt swoich procedur i procesów w celu zidentyfikowania ewentualnych luk bądź konieczności dost...
  03-01-2024
  Więcej 
 • Komentarz do Traktatu o UE w LEX Prawo Europejskie Komentarz do Traktatu o UE w LEX Prawo Europejskie

  Komentarz do Traktatu o UE w LEX Prawo Europejskie

  Traktatu o Unii Europejskiej właściwie nie trzeba przedstawiać. To jeden z tzw. Aktów podstawowych UE, swego rodzaju akt konstytucyjny tej jedynej w swoim rodzaju międzynarodowej organizacji. Od niedawna w programie LEX Prawo Europejskie Traktatowi towarzyszy nowy całościowy komentarz.
  30-12-2023
  Więcej 
 • Trybunał Sprawiedliwości bez części pytań prejudycjalnych i z mniejszą ilością odwołań z Sądu UE Trybunał Sprawiedliwości bez części pytań prejudycjalnych i z mniejszą ilością odwołań z Sądu UE

  Trybunał Sprawiedliwości bez części pytań prejudycjalnych i z mniejszą ilością odwołań z Sądu UE

  Przekazanie przez Trybunał Sprawiedliwości Sądowi UE niektórych spraw dotyczących pytań prejudycjalnych oraz ograniczenie odwołań od wyroków Sądu UE do TS to najważniejsze zmiany w projekcie nowelizacji Statutu TSUE. Wstępnie w tej sprawie porozumiały się Rada UE i Europarlament. Zmiany omawiamy w LEX Prawo Europejskie.
  29-12-2023
  Więcej 
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

  Zbliża się nowy rok, a wraz z nim obowiązek przyjęcia uchwały budżetowej lub planu finansowego przez uprawnione do tego organy. Od momentu ich przyjęcia zaczyna biec termin 30-dniowy dla zamawiających do sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują oni przeprowadzić w danym roku finansowym.
  27-12-2023
  Więcej 
 • Podstawy odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania - wnioski z grudniowych wyroków TSUE Podstawy odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania - wnioski z grudniowych wyroków TSUE

  Podstawy odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania - wnioski z grudniowych wyroków TSUE

  W czterech grudniowych wyrokach Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się na temat różnych aspektów odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania (ENA). Dotyczyły one możliwości odmowy wykonania ENA wobec matki dziecka oraz w przypadku zaocznie wydanych wyroków. Dwa z tych wyroków odnosiły się do polskich obywateli.
  26-12-2023
  Więcej 
 • Odpowiedzialność administratora danych osobowych za szkodę niemajątkową Odpowiedzialność administratora danych osobowych za szkodę niemajątkową

  Odpowiedzialność administratora danych osobowych za szkodę niemajątkową

  14 grudnia zapadł ważny wyrok Trybunału UE dotyczący ochrony danych osobowych. Odpowiada on na pytanie, czy w przypadku ataku hakerskiego administrator danych może ponieść odpowiedzialność za szkodę niemajątkową osoby, której dane osobowe zostały udostępnione. Omówienie orzeczenia znaleźć można w LEX Prawo Europejskie.
  22-12-2023
  Więcej 
 • Jak monitorować zdarzenia niepożądane w placówce medycznej? Jak monitorować zdarzenia niepożądane w placówce medycznej?

  Jak monitorować zdarzenia niepożądane w placówce medycznej?

  Od lipca 2024 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą w ramach umowy o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych zawartej z NFZ muszą obowiązkowo identyfikować oraz monitorować zdarzenia niepożądane, które mają miejsce w placówce. W ramach publikacji sygnalizujemy jak realizować ten proces, kto bierze w nim u...
  22-12-2023
  Więcej 
 • Jakie wnioski wynikają z wyroku TSUE w sprawie Provident? Jakie wnioski wynikają z wyroku TSUE w sprawie Provident?

  Jakie wnioski wynikają z wyroku TSUE w sprawie Provident?

  Listopadowy wyrok TSUE w sprawie Provident wywołał w Polsce duże zainteresowanie. Skupiło się ono jednak głównie na dość powierzchownych wnioskach dotyczących rażąco nadmiernych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Tymczasem głębsza analiza orzeczenia rodzi inne, równie ciekawe konkluzje.
  22-12-2023
  Więcej