Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Wzrost płacy minimalnej to również wzrost innych świadczeń i składek Wzrost płacy minimalnej to również wzrost innych świadczeń i składek

  Wzrost płacy minimalnej to również wzrost innych świadczeń i składek

  Od 1 lipca wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia. Od tego dnia pracownicy zatrudnieni na pełen etat nie mogą zarobić mniej niż 3600 zł brutto. Podobnie wzrosła również stawka godzinowa zleceniobiorców oraz inne świadczenia uzależnione od wysokości płacy minimalnej.
  05-07-2023
  Więcej 
 • Wydanie decyzji administracyjnej Wydanie decyzji administracyjnej

  Wydanie decyzji administracyjnej

  Decyzja administracyjna jest jednostronną czynnością prawną, dokonywaną przez organ administracji publicznej w konkretnej sprawie dotyczącej indywidualnego podmiotu. Celem wydania takiej decyzji jest załatwienie sprawy, a co za tym idzie, skutecznie wydana decyzja jest aktem kończącym postępowanie administracyjne. Decyzje administracyjne ...
  05-07-2023
  Więcej 
 • Zażalenie na postanowienie w postępowaniu administracyjnym Zażalenie na postanowienie w postępowaniu administracyjnym

  Zażalenie na postanowienie w postępowaniu administracyjnym

  Zażalenie w postępowaniu administracyjnym, jako środek zaskarżenia przenosi na organ wyższego stopnia kompetencje do rozstrzygnięcia tylko tej kwestii, której dotyczy rozstrzygnięcie w zaskarżonym postanowieniu. Nie daje natomiast podstaw do przejęcia rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej, stanowiącej przedmiot toczącego się postęp...
  05-07-2023
  Więcej 
 • Nowe instrumenty finansowe w JST - kto skorzysta? Nowe instrumenty finansowe w JST - kto skorzysta?

  Nowe instrumenty finansowe w JST - kto skorzysta?

  Trudna sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, spowodowana problemami inflacyjnymi, rosnącymi kosztami utrzymania jednostek podległych, finansowania prowadzonych inwestycji, czy wywiązywania się z istniejących zobowiązań dłużnych, wpłynęła znacząco na kondycję finansową i gospodarkę większości samorządów w Polsce...
  04-07-2023
  Więcej 
 • Szczegółowe zasady umieszczania danych w e-CRUB Szczegółowe zasady umieszczania danych w e-CRUB

  Szczegółowe zasady umieszczania danych w e-CRUB

  Od 5 czerwca 2023 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie systemu Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (Dz. U. poz. 746), które szczegółowo określa sposób prowadzenia systemu e-CRUB oraz wzory formularzy: osobowego, zawodowego i kary.
  01-07-2023
  Więcej 
 • Kontrola domów w zakresie źródeł ciepła Kontrola domów w zakresie źródeł ciepła

  Kontrola domów w zakresie źródeł ciepła

  CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków obowiązująca od lipca 2021 r., nałożyła na właścicieli i zarządców budynków obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w użytkowanych budynkach i lokalach. Kontrola tych deklaracji ze stanem rzeczywistym bezpośrednio wynika z funkcjonowania...
  30-06-2023
  Więcej 
 • Kurs historyczny przy korektach rozliczeń. Zniknęła wątpliwość, powstał niepokój Kurs historyczny przy korektach rozliczeń. Zniknęła wątpliwość, powstał niepokój

  Kurs historyczny przy korektach rozliczeń. Zniknęła wątpliwość, powstał niepokój

  Od 1 lipca 2023 r. zaczęła obowiązywać sztandarowa zmiana wprowadzona pakietem SLIM VAT 3. Dotyczy ona kursów rozliczeń w korekcie VAT. Dotychczasowe zasady ustalania tego kursu nie były objęte regulacją ustawową, a wynikały z ugruntowanej linii interpretacyjnej. To mogło sprzyjać niepewności prawa u podatników przy korektach zmniejs...
  30-06-2023
  Więcej 
 • Implementacja dyrektywy plastikowej - nowe obowiązki Implementacja dyrektywy plastikowej - nowe obowiązki

  Implementacja dyrektywy plastikowej - nowe obowiązki

  Celem dyrektywy plastikowej jest ograniczenie stosowania jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych. Jakie obowiązki nałożono w związku z jej implementacją na wprowadzających te produkty?
  29-06-2023
  Więcej 
 • Kredyt konsumencki a obowiązki informacyjne banku Kredyt konsumencki a obowiązki informacyjne banku

  Kredyt konsumencki a obowiązki informacyjne banku

  Choć problematyka umów kredytów konsumenckich jest przedmiotem szczegółowej regulacji w ustawie o kredycie konsumenckim , konieczne jest uwzględnienie jej specyficznego charakteru na etapie dystrybucyjnym.
  28-06-2023
  Więcej 
 • Przełomowy wyrok TSUE dla frankowiczów Przełomowy wyrok TSUE dla frankowiczów

  Przełomowy wyrok TSUE dla frankowiczów

  15 czerwca 2023 zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w głośnej sprawie C-520/21. Zgodnie z orzeczeniem Banki nie mogą domagać się od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku stwierdzenia nieważności umowy.
  28-06-2023
  Więcej 
 • Podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023 r. - dla kogo i o ile? Podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023 r. - dla kogo i o ile?

  Podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023 r. - dla kogo i o ile?

  Z początkiem lipca po raz kolejny wzrosły pensje minimalne w ochronie zdrowia. Podwyżki obejmują m.in. lekarzy, pielęgniarki ale również inny personel medyczny i niemedyczny. Dowiedz się jakich pracowników podmiotów leczniczych objął wzrost wynagrodzeń i o ile wzrosły ich płace po 1 lipca.
  28-06-2023
  Więcej 
 • Kontrola trzeźwości pracowników oraz kontrola na obecność innych substancji działających podobnie do alkoholu Kontrola trzeźwości pracowników oraz kontrola na obecność innych substancji działających podobnie do alkoholu

  Kontrola trzeźwości pracowników oraz kontrola na obecność innych substancji działających podobnie do alkoholu

  W związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących kontroli trzeźwości przez pracodawcę pojawia się wiele wątpliwości i pytań zarówno o zasady dokonywania pomiarów jak i uzasadniające je okoliczności. Dodatkowo, pracodawcy mogą przeprowadzić również badanie na obecność środków działających podobnie do alkoholu co jest ...
  28-06-2023
  Więcej 
 • Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie powiatów, które skontroluje NIK Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie powiatów, które skontroluje NIK

  Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie powiatów, które skontroluje NIK

  Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna to zadania nałożone na organy administracji publicznej, przy czym w przypadku samorządów najbardziej znaczący jest udział powiatów. W drugiej połowie 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli zweryfikuje czy ten system funkcjonuje prawidłowo i efektywnie.
  28-06-2023
  Więcej 
 • Awans zawodowy nauczycieli a przepisy przejściowe Awans zawodowy nauczycieli a przepisy przejściowe

  Awans zawodowy nauczycieli a przepisy przejściowe

  Od 1.09.2022 r. obowiązują nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli, które znacznie modyfikują ścieżkę zawodową nauczyciela. Zmiany dotyczą także oceny pracy i jej powiązania ze ścieżką awansu zawodowego. Należy pamiętać, że przepisy przejściowe pozwalają na dokończenie nauczycielom ścieżki awansu na "starych" zasadach. Kiedy ...
  27-06-2023
  Więcej 
 • Optymalizacja wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych - czy to działa? Optymalizacja wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych - czy to działa?

  Optymalizacja wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych - czy to działa?

  Z roku na rok rośnie dysproporcja pomiędzy środkami pochodzącymi z budżetu państwa, np. z subwencji oświatowej, którą otrzymują samorządy, a wydatkami na utrzymanie jednostek podległych w tym także oświaty. Czy są jakieś efektywne rozwiązania, które pozwalają na wypracowanie oszczędności, zwiększenie dochodów i polepszenie sy...
  27-06-2023
  Więcej