Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Usługi bankowe dla uchodźców z Ukrainy Usługi bankowe dla uchodźców z Ukrainy

  Usługi bankowe dla uchodźców z Ukrainy

  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wezwał banki do przygotowania ofert usług bankowych dla uchodźców z Ukrainy. W komunikacie wyznaczył minimalne standardy, które mają reprezentować oferty produktowe. Jednocześnie organ nie sprecyzował sposobu realizacji zaleceń. Co powinna obejmować oferta i jak ją przygotować?
  22-03-2022
  Więcej 
 • LegalTech okiem kobiet – poznaj wypowiedzi 6 cenionych ekspertek LegalTech okiem kobiet – poznaj wypowiedzi 6 cenionych ekspertek

  LegalTech okiem kobiet – poznaj wypowiedzi 6 cenionych ekspertek

  Jakie szanse otwierają przed prawnikami nowe technologie? Czym jest Legal Design? Czy warto szukać niestandardowych rozwiązań? Poznaj wypowiedzi 6 cenionych ekspertek.
  11-03-2022
  Więcej 
 • Bezpłatny e-book: Planowanie organizacji oświaty – pytania i odpowiedzi Bezpłatny e-book: Planowanie organizacji oświaty – pytania i odpowiedzi

  Bezpłatny e-book: Planowanie organizacji oświaty – pytania i odpowiedzi

  Skuteczne zarządzanie placówką oświatową w danym roku szkolnym musi być poprzedzone równie dobrym zaplanowaniem jej organizacji. Każdego roku, na przełomie marca i kwietnia dyrektorzy szkół i przedszkoli przygotowują arkusz organizacyjny – dokument zawierający założenia obejmujące główne obszary działalności tych placówek, w ...
  11-03-2022
  Więcej 
 • 3 sposoby na zdaną sesję - czy znasz je wszystkie? 3 sposoby na zdaną sesję - czy znasz je wszystkie?

  3 sposoby na zdaną sesję - czy znasz je wszystkie?

  Ile razy podczas nauki miałeś wrażenie, że nic nie wchodzi Ci do głowy? Dziesiątki informacji, notatek, ustaw, a kolokwia i egzaminy zbliżają się wielkimi krokami. Studencie, sprawdź, jak się uczyć, żeby zdać i poznaj 3 sposoby na zaliczoną sesję!
  10-03-2022
  Więcej 
 • Polski Ład: Nowe uprawnienia administracji skarbowej a tajemnica bankowa Polski Ład: Nowe uprawnienia administracji skarbowej a tajemnica bankowa

  Polski Ład: Nowe uprawnienia administracji skarbowej a tajemnica bankowa

  Przestrzeganie tajemnicy bankowej nie jest tylko obowiązkiem, jest również podstawą budowania zaufania między klientem a bankiem. Czy Polski Ład może to zmienić? 1 lipca 2022 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Co dokładnie mieści się w zakresie zmian?
  10-03-2022
  Więcej 
 • TSUE: co ciekawego czeka nas w marcu? TSUE: co ciekawego czeka nas w marcu?

  TSUE: co ciekawego czeka nas w marcu?

  W marcu w Trybunale Sprawiedliwości UE możemy się spodziewać opublikowania kilku wyroków istotnych z punktu widzenia obrotu prawnego w Polsce. Przedstawiony w tekście subiektywny wybór spraw obejmuje takie kwestie jak: prawo antymonopolowe, właściwość miejscowa sądu w sprawach dotyczących odszkodowania za opóźniony lot, prawo pracy, ...
  08-03-2022
  Więcej 
 • Bezpłatny e-book - Żywienie zbiorowe w szkołach – organizacja i rozliczanie opłat. Pytania i odpowiedzi. Bezpłatny e-book - Żywienie zbiorowe w szkołach – organizacja i rozliczanie opłat. Pytania i odpowiedzi.

  Bezpłatny e-book - Żywienie zbiorowe w szkołach – organizacja i rozliczanie opłat. Pytania i odpowiedzi.

  Zapewnienie żywienia w publicznych szkołach i przedszkolach jest zadaniem towarzyszącym działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Placówka oświatowa może zorganizować stołówkę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne dlatego wiele szkół i placó...
  02-03-2022
  Więcej 
 • Kto i do kiedy składa raport do KOBiZE? Kto i do kiedy składa raport do KOBiZE?

  Kto i do kiedy składa raport do KOBiZE?

  Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza są naliczane na podstawie raportu składanego do KOBiZE. Termin na jego sporządzenie i wprowadzenie do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji mija z końcem lutego.
  28-02-2022
  Więcej 
 • 7 najczęściej popełnianych błędów w egzekucji z rachunku bankowego 7 najczęściej popełnianych błędów w egzekucji z rachunku bankowego

  7 najczęściej popełnianych błędów w egzekucji z rachunku bankowego

  Jeden błąd przy egzekucji z rachunku bankowego może narazić pracownika na odpowiedzialność porządkową, a bank na odpowiedzialność odszkodowawczą. Czego nie robić, żeby uniknąć negatywnych konsekwencji? Zobacz 7 najczęstszych błędów w egzekucji z rachunku bankowego.
  22-02-2022
  Więcej 
 • Skarga na wpis w księdze wieczystej Skarga na wpis w księdze wieczystej

  Skarga na wpis w księdze wieczystej

  Skarga na wpis w księdze wieczystej służy kontroli legalności i zasadności wpisu w księdze wieczystej dokonanego przez referendarza sądowego. Wniesienie skargi zapobiega uprawomocnieniu się zaskarżonego wpisu. Skarga nie trafia do sądu drugiej instancji, jest rozpoznawana przez sąd pierwszej instancji.
  22-02-2022
  Więcej 
 • Od kiedy JST są zobowiązane do prowadzenia rejestru umów? Od kiedy JST są zobowiązane do prowadzenia rejestru umów?

  Od kiedy JST są zobowiązane do prowadzenia rejestru umów?

  W ramach realizacji zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi nastąpiła zmiana ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja przepisów ustanawia nowy obowiązek związany z udostępnianiem informacji o umowach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych. W efekcie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego będą zobow...
  22-02-2022
  Więcej 
 • Polski Ład: Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego Polski Ład: Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

  Polski Ład: Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

  W ramach Polskiego Ładu od maja 2022 r. będzie możliwość zaciągania kredytu hipotecznego bez wkładu własnego. Zastąpiono go gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Jaki jest cel nowego programu "Mieszkanie bez wkładu własnego" i kto na nim skorzysta?
  17-02-2022
  Więcej 
 • Już od 1 marca szkoły mogą organizować dodatkowe zajęcia specjalistyczne z pomocy psychologiczno-pedagogicznej Już od 1 marca szkoły mogą organizować dodatkowe zajęcia specjalistyczne z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  Już od 1 marca szkoły mogą organizować dodatkowe zajęcia specjalistyczne z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  Od 1.03. do 20.12.2022 r. szkoły będą mogły organizować zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Dyrektorzy szkół mają czas do 21.02.2022 r. na przekazanie do organu prowadzącego informacji o liczbie godzin zaplanowanych do realizacji w danej szkole. Jakie podmioty są uprawnione ...
  17-02-2022
  Więcej 
 • Przygotowana likwidacja po nowelizacji prawa upadłościowego Przygotowana likwidacja po nowelizacji prawa upadłościowego

  Przygotowana likwidacja po nowelizacji prawa upadłościowego

  Grudniowe zmiany prawa upadłościowego dotknęły również przygotowaną likwidację (tzw. pre-pack). W ramach przygotowanej likwidacji dochodzi do sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa. Celem przedmiotowych działań jest szybsze i ...
  17-02-2022
  Więcej 
 • Jak przygotować się do kontroli Prezesa UODO w 2022 r.? Jak przygotować się do kontroli Prezesa UODO w 2022 r.?

  Jak przygotować się do kontroli Prezesa UODO w 2022 r.?

  Na początku stycznia Prezes UODO opublikował plan kontroli na rok 2022. Został on stworzony w oparciu o liczne sygnały o naruszeniach ochrony danych, jakie spływały do organu nadzorczego. Na liście podmiotów, które mogą w tym roku spodziewać się kontrolerów UODO, znalazły się banki, podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach apli...
  16-02-2022
  Więcej