Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Fundusz żelazny od 1 lipca 2023 r. Fundusz żelazny od 1 lipca 2023 r.

  Fundusz żelazny od 1 lipca 2023 r.

  Duża nowelizacja KPC weszła w życie 1 lipca 2023 r. zmieniając w znacznej części przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego. Wprowadziła również do porządku prawnego nową instytucję tzw. fundusz żelazny. Co to jest fundusz żelazny? Kogo dotyczy?
  18-07-2023
  Więcej 
 • Większe korzyści z ulgi B+R Większe korzyści z ulgi B+R

  Większe korzyści z ulgi B+R

  W 2023 r. przedsiębiorcy nadal mają możliwość rozliczenia ulgi na prace badawczo-rozwojowe (tzw. ulga B+R). Jej uzupełnieniem od 1 stycznia jest ulga na innowacyjnych pracowników. Przed Polską dużo jednak jeszcze pracy i konieczności stymulowania inwestycji w B+R mechanizmami fiskalnymi i organizacyjnymi.
  18-07-2023
  Więcej 
 • Dopłaty do kredytów mieszkaniowych w ramach programu Dopłaty do kredytów mieszkaniowych w ramach programu

  Dopłaty do kredytów mieszkaniowych w ramach programu "Pierwsze mieszkanie"

  Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe weszła w życie, a razem z nią program, w ramach którego zakup pierwszego mieszkania czy budowa domu mają być prostsze niż dotychczas. O tym, jak program będzie przebiegał w praktyce i kto będzie mógł z niego skorzystać, dowiesz się z LEX Banki.
  18-07-2023
  Więcej 
 • Lex silos - czy i co można budować bez formalności? Lex silos - czy i co można budować bez formalności?

  Lex silos - czy i co można budować bez formalności?

  3 czerwca 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo budowlane ułatwiająca budowę silosów zbożowych oraz innych obiektów budowlanych związanych z produkcją rolną. Niestety przepisy nie precyzują, o jaką produkcję rolną chodzi.
  14-07-2023
  Więcej 
 • Kryptoaktywa doczekały się unijnej regulacji Kryptoaktywa doczekały się unijnej regulacji

  Kryptoaktywa doczekały się unijnej regulacji

  W Dzienniku Urzędowym UE zostały opublikowane dwa akty prawne dot. kryptoaktywów. Jako kluczowe należy uznać długo oczekiwane rozporządzenie MiCA, które po raz pierwszy reguluje na poziomie unijnym rynek kryptoaktywów.
  14-07-2023
  Więcej 
 • Projekt nowego Unijnego Kodeksu Celnego - najważniejsze zmiany Projekt nowego Unijnego Kodeksu Celnego - najważniejsze zmiany

  Projekt nowego Unijnego Kodeksu Celnego - najważniejsze zmiany

  W maju br. Komisja Europejska przedstawiła projekt nowego Unijnego Kodeksu Celnego. Zakłada on m.in. powstanie Centrum Danych Celnych, które ma zastąpić istniejącą infrastrukturę informatyczną służb celnych w państwach członkowskich UE. Zostanie powołany również nowy organ Urząd UE ds. Celnych.
  13-07-2023
  Więcej 
 • Nowe wydanie angielsko-polskiego słownika prawniczego Nowe wydanie angielsko-polskiego słownika prawniczego

  Nowe wydanie angielsko-polskiego słownika prawniczego

  Dostępny m.in. w programie LEX Prawo Europejskie angielsko-polski słownik prawniczy charakteryzuje się tym, że podlega regularnej aktualizacji i jest zintegrowany z orzeczeniami w języku angielskim. Udostępniona aktualizacja słownika różni się wyraźnie od dotychczasowych jego aktualizacji. Na czym zatem polega jej inność?
  13-07-2023
  Więcej 
 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły - mocne narzędzie, które zapewnia jakość Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły - mocne narzędzie, które zapewnia jakość

  Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły - mocne narzędzie, które zapewnia jakość

  Do 31 sierpnia dyrektor szkoły musi przedstawić radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2022/2023. W tym celu sporządza dokument z nadzoru pedagogicznego, a sprawozdanie, nie tylko umożliwia efektywną ocenę pracy nauczycieli, ale także wpływa na ogólny rozwój szkoły.
  13-07-2023
  Więcej 
 • Immisje, czyli jak walczyć z uciążliwym sąsiadem? Immisje, czyli jak walczyć z uciążliwym sąsiadem?

  Immisje, czyli jak walczyć z uciążliwym sąsiadem?

  Nie zawsze jest nam dane mieć miłych, kulturalnych i spokojnych sąsiadów. Zdarza się, że trzeba sąsiadom przypominać, że mieszkasz obok. Czasami rozmowa nie wystarcza i trzeba wejść na drogę sądową, by dochodzić swoich praw. Polskie prawo przewiduje takie sytuacje, określając je immisjami i przewiduje określone środki prawne, kt...
  12-07-2023
  Więcej 
 • Wypowiedzenie umowy kredytu a bieg terminu przedawnienia roszczeń Wypowiedzenie umowy kredytu a bieg terminu przedawnienia roszczeń

  Wypowiedzenie umowy kredytu a bieg terminu przedawnienia roszczeń

  10 maja 2023 roku SN wydał w składzie 7 sędziów uchwałę dotyczącą interpretacji art. 120 § 1 k.c. Ma ona duży wpływ na praktykę banków związaną z wypowiadaniem umów kredytów i liczeniem terminów przedawnienia oraz na dochodzenie roszczeń. Banki do tej pory kierowały się różnymi normami dlatego konieczne będzie ujednolicenie ...
  12-07-2023
  Więcej 
 • Ryczałt od najmu prywatnego Ryczałt od najmu prywatnego

  Ryczałt od najmu prywatnego

  Od 1 stycznia 2023 r. jedyną dopuszczalną formą opodatkowania najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów.
  12-07-2023
  Więcej 
 • Ochrona danych osobowych w procesie windykacji Ochrona danych osobowych w procesie windykacji

  Ochrona danych osobowych w procesie windykacji

  Do skutecznej windykacji niezbędne jest posiadanie danych osobowych dłużnika. Przetwarza je nie tylko wierzyciel, ale również inne podmioty, za pomocą których dochodzi on wierzytelności, jak komornik czy firma windykacyjna. W konsekwencji pojawiają się wątpliwości na jakiej podstawie dany podmiot przetwarza dane oraz czy powinien on zre...
  06-07-2023
  Więcej 
 • Udzielenie absolutorium członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Udzielenie absolutorium członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Udzielenie absolutorium członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Udzielenie absolutorium członkom zarządu spółki z o.o. ma stanowić wyraz zadowolenia zgromadzenia wspólników z działania zarządu spółki. Stanowi akceptację sposobu sprawowania funkcji i podejmowanych w związku z tym działań przez członków zarządu w poprzednim roku obrotowym. Absolutorium nie jest udzielane całemu zarządowi spó...
  05-07-2023
  Więcej 
 • Wzrost płacy minimalnej to również wzrost innych świadczeń i składek Wzrost płacy minimalnej to również wzrost innych świadczeń i składek

  Wzrost płacy minimalnej to również wzrost innych świadczeń i składek

  Od 1 lipca wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia. Od tego dnia pracownicy zatrudnieni na pełen etat nie mogą zarobić mniej niż 3600 zł brutto. Podobnie wzrosła również stawka godzinowa zleceniobiorców oraz inne świadczenia uzależnione od wysokości płacy minimalnej.
  05-07-2023
  Więcej 
 • Wydanie decyzji administracyjnej Wydanie decyzji administracyjnej

  Wydanie decyzji administracyjnej

  Decyzja administracyjna jest jednostronną czynnością prawną, dokonywaną przez organ administracji publicznej w konkretnej sprawie dotyczącej indywidualnego podmiotu. Celem wydania takiej decyzji jest załatwienie sprawy, a co za tym idzie, skutecznie wydana decyzja jest aktem kończącym postępowanie administracyjne. Decyzje administracyjne ...
  05-07-2023
  Więcej