Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Nowe prawo rodzinne w UE Nowe prawo rodzinne w UE

  Nowe prawo rodzinne w UE

  2 sierpnia 2022 roku rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia 2019/1111 o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich, odpowiedzialności rodzicielskiej oraz uprowadzenia dziecka za granicę - w skrócie Bruksela II ter. Co reguluje ten akt?
  30-01-2023
  Więcej 
 • Podatek u źródła od 1 stycznia 2023 r. Podatek u źródła od 1 stycznia 2023 r.

  Podatek u źródła od 1 stycznia 2023 r.

  Podatek u źródła (WHT) od kilku lat wywołuje u podatników emocje w związku ze zmianami, które zostały zapoczątkowane z początkiem 2019 r., a następnie wielokrotnie odraczane poprzez rozporządzenia wykonawcze. W ramach tzw. Polskiego Ładu podatek u źródła również przeszedł wiele zmian. Na co zatem należy zwrócić uwagę w zakres...
  30-01-2023
  Więcej 
 • Dodatek gazowy - refundacja podatku VAT Dodatek gazowy - refundacja podatku VAT

  Dodatek gazowy - refundacja podatku VAT

  Aby ograniczyć wzrost kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zaproponowano mechanizm refundacji podatku od towarów i usług, poniesionego przez tych odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r., udokumentowane dokumentem potwierdzającym dostarczenie tych paliw do odbiorców.
  27-01-2023
  Więcej 
 • Elektromobilność a zamówienia publiczne Elektromobilność a zamówienia publiczne

  Elektromobilność a zamówienia publiczne

  W dniu 21.12.2021 r. w życie weszła ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269), której celem było wdrożenie. m.in. postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z 20.06.2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania eko...
  25-01-2023
  Więcej 
 • Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/24 Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/24

  Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/24

  Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół i przedszkoli to proces długotrwały i składa się z kilku etapów. Pierwsze czynności rozpoczynają się już w styczniu, a cały proces może zakończyć się dopiero w siepniu - postępowaniem uzupełniającym.
  23-01-2023
  Więcej 
 • Wykonywanie zawodu ratownika medycznego w świetle nowej ustawy Wykonywanie zawodu ratownika medycznego w świetle nowej ustawy

  Wykonywanie zawodu ratownika medycznego w świetle nowej ustawy

  22 czerwca 2023 r. wejdzie w życie ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Nowa ustawa wprowadza szerokie zmiany m. in. w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej i stwierdzania zgonu podczas akcji medycznej. Placówkom medycznym i samym ratownikom pozostało już niewiele czasu na zapoznanie się z nimi...
  23-01-2023
  Więcej 
 • Czy zmiany w ponagleniach upraszczają postępowania administracyjne? Czy zmiany w ponagleniach upraszczają postępowania administracyjne?

  Czy zmiany w ponagleniach upraszczają postępowania administracyjne?

  Nowelizacja przepisów w celu uproszczenia procedur administracyjnych dotknęła również instytucję ponagleń uregulowaną w kpa. Celem, jak tłumaczy ustawodawca, miało być odciążenie działalności organów administracji publicznej.
  23-01-2023
  Więcej 
 • Jaka jest kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w 2023 r.? Jaka jest kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w 2023 r.?

  Jaka jest kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w 2023 r.?

  Ile wynosi kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w 2023 r.? Czy zwolnienie ma także zastosowanie do posiadaczy rachunków walutowych? Jak poprawnie obliczyć kwotę wolną w odniesieniu do rachunków wspólnych? Które z transakcji dokonywanych przez dłużnika nie pomniejszają kwoty wolnej?
  20-01-2023
  Więcej 
 • Greenwashing jako nieetyczna praktyka w świecie finansów Greenwashing jako nieetyczna praktyka w świecie finansów

  Greenwashing jako nieetyczna praktyka w świecie finansów

  Greenwashing często kojarzy się z branżą spożywczą lub odzieżową, ale jest dość powszechnym zjawiskiem i wiele podmiotów wykorzystuje modę na ekologię by zyskać przewagę konkurencyjną. Zjawisko to jest też niestety obecne na rynku kapitałowym i podobnie jak misseling nie ma definicji, ale może przybierać różne formy i występo...
  20-01-2023
  Więcej 
 • Skuteczne stanowienie aktów prawa miejscowego Skuteczne stanowienie aktów prawa miejscowego

  Skuteczne stanowienie aktów prawa miejscowego

  Stanowienie aktów prawnych jest jedną z form wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Z jednej strony to uprawnienie, a z drugiej - obowiązek, bowiem przepisy ustaw najczęściej zmuszają organy samorządowe do wydania aktów normatywnych w celu dokonania regulacji na szczeblu lokalnym.
  18-01-2023
  Więcej 
 • Procedura cofnięcia pozwu Procedura cofnięcia pozwu

  Procedura cofnięcia pozwu

  Cofnięcie pozwu przez powoda jest środkiem procesowym, wyrażającym rezygnację z dotychczasowego stanowiska w sprawie. Wycofanie pozwu jest równoznaczne z odwołaniem powództwa i pozbawia mocy prawnej wszystkich czynności dokonanych w przebiegu postępowania przez powoda.
  17-01-2023
  Więcej 
 • Retencja danych osobowych w BIP Retencja danych osobowych w BIP

  Retencja danych osobowych w BIP

  Interes publiczny wymaga udostępniania określonych przepisami informacji w BIP. Nierzadko w ramach publikowanych dokumentów znajdują się dane osobowe. Podmioty publiczne muszą więc nie tylko wiedzieć, jakie dokumenty publikować, ale także są zobowiązane do ustalenia okresu, przez jaki powinny być one udostępniane i przechowywane. To n...
  10-01-2023
  Więcej 
 • TSUE: co ciekawego czeka nas w styczniu? TSUE: co ciekawego czeka nas w styczniu?

  TSUE: co ciekawego czeka nas w styczniu?

  Styczeń nie zapowiada tak pokaźnej ilości znaczących orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, jak to miało miejsce w ubiegłym miesiącu. Nie mniej jednak warto zwrócić uwagę na trzy wyroki. Dwa z nich dotyczyć będą ochrony danych osobowych, jedno - równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.
  10-01-2023
  Więcej 
 • Pomoc publiczna dla firm energochłonnych Pomoc publiczna dla firm energochłonnych

  Pomoc publiczna dla firm energochłonnych

  Pomoc publiczna to narzędzie służące do okazania wsparcia dla przedsiebiorstw w często trudnych i zagrażającyh ich działalności warunkach. Obecna sytuacja na rynku energetycznym zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania pomocy i wyjścia z dość trudnej sytuacji. Czym jest pomoc publiczna? Jak się o nią ubiegać?
  10-01-2023
  Więcej 
 • Doręczenia komornicze a nowelizacja KPC Doręczenia komornicze a nowelizacja KPC

  Doręczenia komornicze a nowelizacja KPC

  Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego z 2019 roku zmieniła prawie 300 artykułów, co pozwala nam określić ją mianem rewolucyjnej. Wprowadziła m.in. tzw. doręczenia komornicze do procedury cywilnej. Czym się charakteryzują i dlaczego są tak bardzo problematyczne?
  10-01-2023
  Więcej