Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Zmiany w PCC od zakupu wielu mieszkań Zmiany w PCC od zakupu wielu mieszkań

  Zmiany w PCC od zakupu wielu mieszkań

  Od 1.01.2024 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące wprowadzenia podwyższonej stawki podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w przypadku zakupu powyżej pięciu mieszkań przez tą samą osobę. Od od tego roku, kupujący w takim przypadku zapłaci przy tej okazji 6 % podatku. Ponadto, co nie mniej ważne, nabywcy będą musieli zapła...
  29-01-2024
  Więcej 
 • Koniec z papierowymi wnioskami o wiążące informacje Koniec z papierowymi wnioskami o wiążące informacje

  Koniec z papierowymi wnioskami o wiążące informacje

  Aby zagwarantować podatnikom efektywne wsparcie w zakresie ustalenia prawidłowej stawki podatku mogą oni złożyć do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie różnego rodzaju wiążącej informacji. Od 1 stycznia 2024 r. wnioski można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.
  26-01-2024
  Więcej 
 • Akredytacja w ochronie zdrowia po 1 stycznia 2024 r. - co się zmieniło? Akredytacja w ochronie zdrowia po 1 stycznia 2024 r. - co się zmieniło?

  Akredytacja w ochronie zdrowia po 1 stycznia 2024 r. - co się zmieniło?

  Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące procesu akredytacji (wynikające z ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta). Zmiany dot. warunków wnioskowania o akredytację, poszczególnych etapów procesu jej przyznawania oraz wpływają na zakres obowiązków i uprawnień placówek zainteresowanych jej uzys...
  26-01-2024
  Więcej 
 • Zmiana formy opodatkowania na 2024 rok Zmiana formy opodatkowania na 2024 rok

  Zmiana formy opodatkowania na 2024 rok

  Początek roku dla przedsiębiorców wiąże się z koniecznością wyboru metody opodatkowania na dany rok. Zgodnie z przepisami, taką decyzję należy podjąć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął pierwszy przychód. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą zdecydować w jakiej formie będą opo...
  26-01-2024
  Więcej 
 • Podatek minimalny CIT od 1 stycznia 2024 r. Podatek minimalny CIT od 1 stycznia 2024 r.

  Podatek minimalny CIT od 1 stycznia 2024 r.

  Od 1 stycznia 2024 r. zaczęły obowiązywać, po dwuletnim okresie zawieszenia, przepisy o podatku minimalnym CIT. Oznacza to, że pierwsze rozliczenie podatku minimalnego CIT nastąpi w 2025 r. wraz z rozliczeniem dochodów za 2024 r. Sprawdź już teraz, kogo dotyczy nowa danina.
  24-01-2024
  Więcej 
 • Ile wynosi składka zdrowotna w 2024 r.? Ile wynosi składka zdrowotna w 2024 r.?

  Ile wynosi składka zdrowotna w 2024 r.?

  Już wiadomo ile wynosi w 2024 r. składka zdrowotna przedsiębiorcy na ryczałcie, według skali, na karcie podatkowej i podatku liniowym. Ostatnią niewiadomą była składka przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak w poniedziałek (22 stycznia) GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagro...
  22-01-2024
  Więcej 
 • Efektywna analiza orzecznicza - jak usprawnić pracę z orzeczeniami w LEX? Efektywna analiza orzecznicza - jak usprawnić pracę z orzeczeniami w LEX?

  Efektywna analiza orzecznicza - jak usprawnić pracę z orzeczeniami w LEX?

  Analiza orzecznicza to jeden z podstawowych elementów pracy każdego pełnomocnika. Orzecznictwo bowiem jest źródłem silnych, pewnych argumentów i rozważań prawnych. Jak zwiększyć efektywność tej pracy?
  18-01-2024
  Więcej 
 • Samorząd terytorialny w mediach społecznościowych Samorząd terytorialny w mediach społecznościowych

  Samorząd terytorialny w mediach społecznościowych

  Prowadzenie w mediach społecznościowych profili jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek organizacyjnych czy osobiście włodarzy JST jest współcześnie powszechne. Warto poznać podstawowe reguły funkcjonowania tych profili, aby zapewnić bezpieczeństwo prawne i organizacyjne zarówno JST, włodarzy, jak i osób bezpośr...
  17-01-2024
  Więcej 
 • Obrót nieruchomościami rolnymi - zmiany po 5 października 2023 r. Obrót nieruchomościami rolnymi - zmiany po 5 października 2023 r.

  Obrót nieruchomościami rolnymi - zmiany po 5 października 2023 r.

  5 października 2023 r. weszły w życie zmiany regulujące obrót nieruchomościami rolnymi wprowadzone ustawą z dnia 13.07.2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu doprecyzowanie i uproszczenie przepisów regulujących obrót nieruchomościami rolnym...
  17-01-2024
  Więcej 
 • Problemy z pozyskiwaniem i wycofywaniem zgody na przetwarzanie danych Problemy z pozyskiwaniem i wycofywaniem zgody na przetwarzanie danych

  Problemy z pozyskiwaniem i wycofywaniem zgody na przetwarzanie danych

  Zdaniem wielu ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych, zgoda często uważana jest za najsłabszą i najgorszą przesłankę legalizującą przetwarzanie. Niewłaściwy sposób pozyskania zgody czy też jej źle sformułowana treść może prowadzić do jej nieważności. Ponadto wycofanie zgody może także okazać się problematyczne do rea...
  12-01-2024
  Więcej 
 • Nowe zasady dziedziczenia oraz ustalania zachowku Nowe zasady dziedziczenia oraz ustalania zachowku

  Nowe zasady dziedziczenia oraz ustalania zachowku

  W wyniku nowelizacji KPC, KRiO oraz KC, a także wprowadzenia ustawy o fundacjach rodzinnych znacząco zmieniły się przepisy postępowania spadkowego. Ustawodawca wprowadził nowo obowiązujące zasady, które dotyczą między innymi dziedziczenia oraz ustalania zachowku. Jakie brzmienie nadano powyższym zasadom?
  10-01-2024
  Więcej 
 • Prawo spadkowe - podsumowanie zmian w systemie dziedziczenia z lat 2015-2023 Prawo spadkowe - podsumowanie zmian w systemie dziedziczenia z lat 2015-2023

  Prawo spadkowe - podsumowanie zmian w systemie dziedziczenia z lat 2015-2023

  Spadek, dziedziczenie, testament, to tematy, które prędzej, czy później pojawią się w życiu większości z nas. Społeczne znaczenie prawa spadkowego jest zatem ogromne. W efekcie, wszelkie zmiany w systemie dziedziczenia mają potencjalnie olbrzymi wpływ na społeczeństwo. Lata 2015-2023, jeśli mowa o tym obszarze prawa, to okres, w któ...
  04-01-2024
  Więcej 
 • Świadczenia opiekuńcze po wprowadzeniu świadczenia wspierającego Świadczenia opiekuńcze po wprowadzeniu świadczenia wspierającego

  Świadczenia opiekuńcze po wprowadzeniu świadczenia wspierającego

  Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła nowe świadczenie dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Jest nim świadczenie wspierające. Na mocy ustawy wprowadzono zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w szczególności w zakresie świadczeń opiekuńczych. Wchodząca w życie 1 stycznia 2024 r. ustawa wpłynęła m.in. na katalo...
  03-01-2024
  Więcej 
 • Księgowanie faktur na przełomie roku budżetowego w jednostkach publicznych Księgowanie faktur na przełomie roku budżetowego w jednostkach publicznych

  Księgowanie faktur na przełomie roku budżetowego w jednostkach publicznych

  Na przełomie roku, księgowi sektora finansów publicznych mają w pracy zawodowej gorący okres, związany głównie zamknięciem ksiąg rachunkowych. Nie trudno o różnego rodzaju błędy, czy pojawiające się wątpliwości, co do sposobu ujmowania niektórych kosztów. Księgowi zastanawiają się, czy faktury, które zostały wystawione jako...
  03-01-2024
  Więcej 
 • Nowe zasady udzielania pożyczek na rzecz rolników Nowe zasady udzielania pożyczek na rzecz rolników

  Nowe zasady udzielania pożyczek na rzecz rolników

  Zmiany wprowadzone przez ustawę o konsumenckiej pożyczce lombardowej powodują, że każdy podmiot, który do tej pory świadczył usługi udzielania finansowania na rzecz osób zajmujących się działalnością rolniczą, powinien przeprowadzić audyt swoich procedur i procesów w celu zidentyfikowania ewentualnych luk bądź konieczności dost...
  03-01-2024
  Więcej