Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Kontrola trzeźwości pracowników a ochrona danych osobowych Kontrola trzeźwości pracowników a ochrona danych osobowych

  Kontrola trzeźwości pracowników a ochrona danych osobowych

  Kontrola stanu trzeźwości pracowników, dotychczas zaliczanego przez UODO do danych szczególnej kategorii, została uregulowana na nowo w Kodeksie pracy. Pracodawcy zyskali podstawę prawną do przetwarzania danych pochodzących z badania stanu trzeźwości oraz badania na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Jednocześnie j...
  28-02-2023
  Więcej 
 • Jak regulować kontakty z dzieckiem? Jak regulować kontakty z dzieckiem?

  Jak regulować kontakty z dzieckiem?

  Kontakty z dzieckiem to jeden z najczęstszych rodzajów spraw występujących na wokandach sądów rodzinnych. Są trudne nie tylko względów emocjonalnych, ale także prawnych. Problematyczne mogą okazać się zarówno przepisy materialne, jak i te regulujące procedurę ustalania kontaktów. Na co należy więc zwrócić szczególną uwagę?
  24-02-2023
  Więcej 
 • Egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty 2023 Egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty 2023

  Egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty 2023

  W 2023 roku egzaminy maturalne i egzaminy ósmoklasisty przeprowadzane będą na podstawie zmienionych wymagań egzaminacyjnych. Zmiany dotyczą także przedmiotów objętych egzaminem, a także wyboru przedmiotów egzaminacyjnych przez uczniów będących obywatelami Ukrainy.
  24-02-2023
  Więcej 
 • Kary umowne w zamówieniach publicznych Kary umowne w zamówieniach publicznych

  Kary umowne w zamówieniach publicznych

  Kara umowna to instytucja wywodząca się z systemu prawa cywilnego, pełniąca funkcję swego rodzaju zadośćuczynienia bądź naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych. Do czynienia z karami umownymi mamy również w przypadku umów zawieranych przez podmioty publiczne wydatkujące środki p...
  24-02-2023
  Więcej 
 • Śmierć strony w postępowaniu administracyjnym Śmierć strony w postępowaniu administracyjnym

  Śmierć strony w postępowaniu administracyjnym

  W postępowaniu administracyjnym zawsze rozpatruje się sprawę konkretnego podmiotu. W przypadku śmierci strony postępowania pojawia się problem jego dalszego przebiegu. Do uregulowania tej kwestii służy instytucja sukcesji procesowej, która charakteryzuje się wejściem w ogół praw i obowiązków osoby zmarłej.
  23-02-2023
  Więcej 
 • Niekonstytucyjna abolicja za wybory kopertowe Niekonstytucyjna abolicja za wybory kopertowe

  Niekonstytucyjna abolicja za wybory kopertowe

  Przy okazji tzw. wyborów kopertowych doszło do szeregu przestępstw, za które władze chcą uniknąć odpowiedzialności. Środkiem do osiągnięcia tego celu okazała się tzw. abolicja za wybory kopertowe, wprowadzona ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów na urząd Prezyde...
  23-02-2023
  Więcej 
 • Skarga na bezczynność organu administracji Skarga na bezczynność organu administracji

  Skarga na bezczynność organu administracji

  Nie jest tajemnicą, że działalność organów administracji czasami pozostawia sporo do życzenia. Powody tej sytuacji mogą być oczywiście różne, chociażby zbyt duże obłożenie urzędników pracą. Z punktu widzenia obywatela nie powinno to jednak mieć wpływu na sprawę, którą ma do załatwienia. W sytuacji zbyt długiego braku reakc...
  23-02-2023
  Więcej 
 • Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny

  Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny

  Specjalizacja zawodowa w zawodzie pracownik socjalny została wprowadzona jako niezbędny element budowania znaczenia i prestiżu ww. zawodu regulowanego. Ustawowe ustalenie stopni specjalizacji to także szerszy element podnoszenia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych w toku zdobywania przez nich doświadczenia ...
  23-02-2023
  Więcej 
 • Ulga termomodernizacyjna - zasady stosowania Ulga termomodernizacyjna - zasady stosowania

  Ulga termomodernizacyjna - zasady stosowania

  Ulga termomodernizacyjna jest ulgą podatkową, która daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na realizację tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł. Z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy, którzy opodatkowują swoje dochody według skali...
  21-02-2023
  Więcej 
 • Zadania gmin związane z rejestracją i kwalifikacją wojskową Zadania gmin związane z rejestracją i kwalifikacją wojskową

  Zadania gmin związane z rejestracją i kwalifikacją wojskową

  Przeprowadzenie ewidencji oraz kwalifikacji wojskowej wymaga cyklicznego zaangażowania urzędników zajmujących się kwestiami obronności w gminach w proces rejestracji poborowych. Poza rejestracją wojskową, urzędy mają również inne zadania związane z kwalifikacją wojskową, której celem jest dokonanie oceny zdolności fizycznej i psych...
  21-02-2023
  Więcej 
 • ESG, taksonomia, CSRD - co to znaczy dla przedsiębiorcy? ESG, taksonomia, CSRD - co to znaczy dla przedsiębiorcy?

  ESG, taksonomia, CSRD - co to znaczy dla przedsiębiorcy?

  ESG to zbiór przepisów i reguł odnoszących się do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Na to zagadnienie składają się trzy obszary tematyczne takie jak: E- środowisko, S- kwestie społeczne i G-ład korporacyjny. Jaka jest przyszłość tego zagadnienia i co oznacza dla rynku?
  21-02-2023
  Więcej 
 • Dzikie zwierzęta w mieście Dzikie zwierzęta w mieście

  Dzikie zwierzęta w mieście

  Z roku na rok rośnie liczba zgłoszeń i interwencji dotyczących dzikich zwierząt w miastach. Istnieje wiele przepisów prawa, które odnoszą się do postępowania ze zwierzętami, ale nie wszystkie dotyczą zwierząt dzikich.
  16-02-2023
  Więcej 
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w uczelniach wyższych Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w uczelniach wyższych

  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w uczelniach wyższych

  Kontrola zarządcza jest narzędziem pozwalającym na lepszą i sprawniejszą realizację celów i zadań uczelni wyższej. Coroczny obowiązek sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej ma zagwarantować wyciągnięcie wniosków z działalności jednostki, a co za tym idzie: osiągnięcie odpowiednich rezultatów. Czym jednak takowe...
  16-02-2023
  Więcej 
 • Zasady rozpatrywania reklamacji przez banki Zasady rozpatrywania reklamacji przez banki

  Zasady rozpatrywania reklamacji przez banki

  Powszechny dostęp do usług finansowych, a zwłaszcza popularyzacja nowoczesnych technologii oprócz licznych korzyści, spowodowały, że zwiększyło się prawdopodobieństwo zaistnienia różnorakich nieprawidłowości i błędów, które skłaniają klientów banków do zgłaszania swych zastrzeżeń i pretensji co do jakości obsługi.
  16-02-2023
  Więcej 
 • SLIM VAT 3 zmniejszy ilość rocznych korekt w VAT SLIM VAT 3 zmniejszy ilość rocznych korekt w VAT

  SLIM VAT 3 zmniejszy ilość rocznych korekt w VAT

  Po blisko 12 latach znacząco zwiększy się kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja odliczenia która przekroczyła u podatnika 98 proc. wynosi 100 proc. Zmianę od 1 kwietnia 2023 r. ma wprowadzić procedowany właśnie w Sejmie pakiet SLIM VAT 3. To dobra wiadomość dla działów księgowych, które mają nadzieję zmniejszenie się liczby...
  15-02-2023
  Więcej