Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Zmiany w budownictwie: system c-KOB od stycznia 2023 r.

  Od stycznia 2023 r. zaczyna działać system c-KOB, czyli Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego. Narzędzie to zostało wprowadzone przez nowelizację Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1557). Podmiotem odpowiedzialnym za realizację systemu Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego jest GUNB.
  23-12-2022
  Więcej 
 • Wykonywanie kary pozbawienia wolności po nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego z 2022 r.

  1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie większość zmian przewidzianych nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego z 5 sierpnia 2022 r. (niektóre zaczęły obowiązywać we wrześniu 2022 r.). Zgodnie z zapowiedzią, wprowadzane zmiany mają na celu poprawę warunków wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej,...
  21-12-2022
  Więcej 
 • Co się dzieje z pakietem legislacyjnym Co się dzieje z pakietem legislacyjnym

  Co się dzieje z pakietem legislacyjnym "Fit for 55"?

  W ciągu ostatnich trzech miesięcy Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły tymczasowe porozumienia w sprawie sześciu projektów legislacyjnych wchodzących w skład pakietu legislacyjnego "Fit for 55" ("Gotowi na 55"), którego celem jest zmniejszenie do 2030 r. unijnych emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w porównaniu do 1...
  21-12-2022
  Więcej 
 • Trwają prace legislacyjne nad unijnym aktem o sztucznej inteligencji Trwają prace legislacyjne nad unijnym aktem o sztucznej inteligencji

  Trwają prace legislacyjne nad unijnym aktem o sztucznej inteligencji

  Na kolejny etap legislacyjny trafiły prace nad unijnym aktem o sztucznej inteligencji. Zaproponowany przez Komisję Europejską projekt został rozpatrzony przez Radę UE, która wprowadziła do niego pewne zmiany. Uzgodniona przez Radę UE nowa wersja projektu będzie teraz przedmiotem negocjacji tej instytucji z Parlamentem Europejskim.
  21-12-2022
  Więcej 
 • UE walczy z wylesianiem na świecie. Czy zabraknie nam kawy i czekolady? UE walczy z wylesianiem na świecie. Czy zabraknie nam kawy i czekolady?

  UE walczy z wylesianiem na świecie. Czy zabraknie nam kawy i czekolady?

  Zgodnie z projektem nowej unijnej regulacji, towary takie jak kawa czy kakao będą mogły trafić na rynek UE, o ile nie będą powodować wylesiania. Ta niewątpliwie ambitna i nowatorska próba zaangażowania się Unii w rozwiązanie problemu niszczenia lasów na świecie może mieć jednak też drugie oblicze. Niesie bowiem ze sobą ryzyko nega...
  21-12-2022
  Więcej 
 • Reklamy polityczne w UE. Projekt regulacji wkracza w kolejną fazę Reklamy polityczne w UE. Projekt regulacji wkracza w kolejną fazę

  Reklamy polityczne w UE. Projekt regulacji wkracza w kolejną fazę

  Zaproponowany przez Komisję Europejską w listopadzie 2021 r. projekt rozporządzenia w sprawie reklam politycznych został zmieniony przez Radę UE. W porównaniu do pierwotnej wersji Rada wprowadziła surowsze wymogi w zakresie przejrzystości tego rodzaju reklam, zwłaszcza jeśli chodzi o ich targetowanie i amplifikację. Uzgodniona przez Rad...
  21-12-2022
  Więcej 
 • Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

  Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

  Postępowanie upominawcze może toczyć się w odniesieniu do postępowania zwykłego, uproszczonego, a także w zakresie prawa pracy i spraw gospodarczych. Osobą właściwą do wykonywania czynności postępowaniu upominawczym, oprócz sądu, jest także referendarz sądowy.
  15-12-2022
  Więcej 
 • Przepisy AML - raport z postępu prac nad unijnym pakietem legislacyjnym Przepisy AML - raport z postępu prac nad unijnym pakietem legislacyjnym

  Przepisy AML - raport z postępu prac nad unijnym pakietem legislacyjnym

  Posuwają się do przodu prace legislacyjne nad unijnym pakietem przepisów dotyczących prania pieniędzy (AML). Na początku grudnia Rada UE uzgodniła swoje stanowisko w sprawie dwóch z czterech projektów wchodzących w skład pakietu, których teksty będą teraz przedmiotem negocjacji z Parlamentem Europejskim. Redakcja LEX Prawo Europejskie...
  15-12-2022
  Więcej 
 • Od 1 stycznia wyższa dieta z tytułu krajowej podróży służbowej Od 1 stycznia wyższa dieta z tytułu krajowej podróży służbowej

  Od 1 stycznia wyższa dieta z tytułu krajowej podróży służbowej

  Od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie dieta z tytułu krajowej podróży służbowej. Będzie to już kolejna podwyżka diety krajowej w ostatnim czasie.
  15-12-2022
  Więcej 
 • Sąd w postępowaniu karnym - czy wiesz o nim wszystko? Sąd w postępowaniu karnym - czy wiesz o nim wszystko?

  Sąd w postępowaniu karnym - czy wiesz o nim wszystko?

  System organów ochrony prawnej w sprawach karnych jest podstawą zrozumienia i przyswojenia najważniejszych elementów postępowania. Dowiedz się wszystkiego o funkcji sądu w procesie karnym!
  14-12-2022
  Więcej 
 • Odpowiedzialność karna nieletnich w świetle nowej ustawy Odpowiedzialność karna nieletnich w świetle nowej ustawy

  Odpowiedzialność karna nieletnich w świetle nowej ustawy

  Po prawie 40 latach obowiązywania ustawa z 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich została zastąpiona nowym aktem - ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Nowe przepisy mają poprawić skuteczność resocjalizacji nieletnich poprzez intensywniejsze wspieranie ich w walce o powrót do funkcjonowania w społeczeństwie zgodnie z p...
  12-12-2022
  Więcej 
 • Zmiany w PIT od 1 stycznia 2023 r. Zmiany w PIT od 1 stycznia 2023 r.

  Zmiany w PIT od 1 stycznia 2023 r.

  Zmiany w prawie podatkowym wprowadzone z początkiem 2022 r. określane mianem Polskiego Ładu okazały się dopiero początkiem złożonego procesu legislacyjnego. Wadliwość, niekompletność takich regulacji wymusiła na ustawodawcy kolejne nowelizacje. Każda kolejna nowelizacja Polskiego Ładu zawierała zmiany w ustawie o PIT. Część tych ...
  12-12-2022
  Więcej 
 • Czy instytucje finansowe powinny zaktualizować wewnętrzną ocenę ryzyka? Sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie oceny ryzyka AML i CFT Czy instytucje finansowe powinny zaktualizować wewnętrzną ocenę ryzyka? Sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie oceny ryzyka AML i CFT

  Czy instytucje finansowe powinny zaktualizować wewnętrzną ocenę ryzyka? Sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie oceny ryzyka AML i CFT

  Nowe sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie oceny ryzyka AML i CFT wymusza na instytucjach finansowych przeprowadzenie aktualizacji ich wewnętrznej oceny ryzyka. Metodologia i zalecenia zawarte w sprawozdaniu niewystarczająco precyzują, jak w praktyce ma wyglądać aktualizacja, dlatego ważne jest dokładne przeanalizowanie przepisów usta...
  12-12-2022
  Więcej 
 • Ulga na złe długi na ratunek podatnikom VAT w czasie kryzysu Ulga na złe długi na ratunek podatnikom VAT w czasie kryzysu

  Ulga na złe długi na ratunek podatnikom VAT w czasie kryzysu

  W biznesie często się zdarza, że kontrahent nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Galopująca inflacja, rosnące ceny, pogarszająca się sytuacja gospodarcza w większości branż powoduje, że jeszcze więcej podatników ma problem z odzyskiwaniem należnych kwot. Pewnym ratunkiem dla tych, któ...
  07-12-2022
  Więcej 
 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniu administracyjnym Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniu administracyjnym

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniu administracyjnym

  Kodeks postępowania administracyjnego wprowadza zasadę dwuinstancyjności postępowania. Ustawa określa jednak szczególne przypadki, w których od wydawanych decyzji kończących sprawę w danej instancji nie przysługuje odwołanie. Zaliczają się do nich między innymi decyzje ministrów i samorządowych kolegiów odwoławczych wydawane w I ...
  06-12-2022
  Więcej