Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego

  Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego

  26 kwietnia weszły w życie nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego. Wymiar urlopu został wydłużony o 9 tygodni. Zasady jego udzielania zostały uproszczone. Ważne jest również to, że 9 tygodni urlopu zostało zagwarantowane na wyłączność dla drugiego rodzica.
  29-08-2023
  Więcej 
 • Przeciwdziałanie przemocy domowej - rewolucyjne zmiany 2023 r. Przeciwdziałanie przemocy domowej - rewolucyjne zmiany 2023 r.

  Przeciwdziałanie przemocy domowej - rewolucyjne zmiany 2023 r.

  22 czerwca 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej, które nadadzą nowy charakter funkcjonowaniu zespołów i grup pracujących w obszarze przeciwdziałania tej przemocy. W szczególności zmienione zostały przepisy dotyczące samej procedury „Niebieskie Karty”, a także rozwiązań mających ...
  29-08-2023
  Więcej 
 • WDT - eksport towarów do krajów Wspólnoty WDT - eksport towarów do krajów Wspólnoty

  WDT - eksport towarów do krajów Wspólnoty

  Jedną z czynności opodatkowanych VAT jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej można powiedzieć, używając pewnego skrótu myślowego, że zastąpiła eksport towarów z dzisiejszych krajów Wspólnoty. Dla polskich firm działających na wspólnym europejskim rynku zagadnienie o kluczowym cha...
  29-08-2023
  Więcej 
 • Powierzenie, udostępnienie a może upoważnienie – jak przekazywać dane osobowe? Powierzenie, udostępnienie a może upoważnienie – jak przekazywać dane osobowe?

  Powierzenie, udostępnienie a może upoważnienie – jak przekazywać dane osobowe?

  Wielu administratorów ma wątpliwości, kiedy faktycznie dochodzi do powierzenia danych innemu podmiotowi, a tym samym czy konieczne jest zawarcie umowy powierzenia. Kolejnym problemem, z którym borykają się administratorzy, jest rozróżnienie sytuacji, w których przekazanie danych innemu podmiotowi będzie powierzeniem, a kiedy udostępnieni...
  24-08-2023
  Więcej 
 • Co wydarzyło się w Morele.net? Co wydarzyło się w Morele.net?

  Co wydarzyło się w Morele.net?

  W 2018 r. media obiegła informacja o incydencie związanym z nieuprawnionym dostępem do danych klientów sklepu internetowego Morele.net. Otrzymywali oni smsy z komunikatem o konieczności dokonania dopłaty z odesłaniem do fałszywych witryn z płatnościami. Hackerzy uzyskali dostęp do danych ponad 2 milionów osób. W 2019 r. Prezes UODO wyd...
  23-08-2023
  Więcej 
 • Jak prawidłowo wypełnić formularz TPR? Jak prawidłowo wypełnić formularz TPR?

  Jak prawidłowo wypełnić formularz TPR?

  Informacja o cenach transferowych (TPR) jest formularzem zawierającym dane o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych.
  22-08-2023
  Więcej 
 • Nowoczesny marketing a ochrona danych osobowych Nowoczesny marketing a ochrona danych osobowych

  Nowoczesny marketing a ochrona danych osobowych

  Firmy przeznaczają coraz większe budżety na nowoczesne formy marketingu w sieci. Warto jednak wiedzieć, że internetowy marketing może wiązać się z ryzykiem naruszenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Kiedy takie ryzyko może się pojawić? Dowiesz się tego w LEX Ochrona Danych Osobowych.
  22-08-2023
  Więcej 
 • Jak zmieniły się obowiązki profesjonalnego pełnomocnika po nowelizacji KPC? Jak zmieniły się obowiązki profesjonalnego pełnomocnika po nowelizacji KPC?

  Jak zmieniły się obowiązki profesjonalnego pełnomocnika po nowelizacji KPC?

  Nowelizacja KPC z dnia 9 marca 2023 roku wprowadziła liczne zmiany dążące do ulepszenia reformy KPC z 2019 roku oraz ogólnego usprawnienia przebiegu procedury cywilnej. Co zmieniło się w zakresie nowych obowiązków profesjonalnych pełnomocników po wejściu nowelizacji w życie?
  21-08-2023
  Więcej 
 • Unijne rozporządzenie w sprawie wylesiania: jakie ryzyka, obowiązki i sankcje niesie dla firm spożywczych? Unijne rozporządzenie w sprawie wylesiania: jakie ryzyka, obowiązki i sankcje niesie dla firm spożywczych?

  Unijne rozporządzenie w sprawie wylesiania: jakie ryzyka, obowiązki i sankcje niesie dla firm spożywczych?

  Nowe unijne rozporządzenie, przewidujące, że niektóre surowce i produkty mogą trafić na rynek UE, o ile nie prowadzą do wylesiania, wzbudza coraz więcej kontrowersji. Zaniepokojeni są zwłaszcza producenci kawy i słodyczy. Obawy z ich strony dotyczą m.in. wdrożenia prawa w praktyce i jego ekonomicznych skutków.
  18-08-2023
  Więcej 
 • Plan nadzoru pedagogicznego - wrześniowy obowiązek dyrektora szkoły Plan nadzoru pedagogicznego - wrześniowy obowiązek dyrektora szkoły

  Plan nadzoru pedagogicznego - wrześniowy obowiązek dyrektora szkoły

  Do 15 września dyrektorzy szkół i placówek muszą przygotować plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Jakie obowiązkowe elementy powinien zawierać plan i na co zwróc...
  18-08-2023
  Więcej 
 • Rewolucyjny wyrok TK w sprawie definicji budowli i budynków Rewolucyjny wyrok TK w sprawie definicji budowli i budynków

  Rewolucyjny wyrok TK w sprawie definicji budowli i budynków

  Trybunał Konstytucyjny orzekł w wyroku z dnia 4.07.2023 r. w sprawie o sygn. SK 14/21 o niekonstytucyjności definicji budowli z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis (art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) ma utracić moc po upływie półtora roku od ogłoszenia orzeczenia.
  18-08-2023
  Więcej 
 • Dokumenty umożliwiające potwierdzenie tożsamości w banku Dokumenty umożliwiające potwierdzenie tożsamości w banku

  Dokumenty umożliwiające potwierdzenie tożsamości w banku

  Bank jako podmiot zaufania publicznego jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych. Jednym z jego obowiązków zmierzających do realizacji tego celu jest prowadzenie rzetelnej identyfikacji klientów i weryfikacji ich tożsamości. W ramach realizacji tego zadania banki są zobligowane do potwierd...
  18-08-2023
  Więcej 
 • Zaświadczenie w postępowaniu administracyjnym Zaświadczenie w postępowaniu administracyjnym

  Zaświadczenie w postępowaniu administracyjnym

  Zaświadczenie jest dokumentem, który ma na celu stwierdzenie istnienie określonego faktu lub stanu prawnego. Nie jest ono aktem prawotwórczym, a jedynie potwierdzającym prawo lub obowiązek, uznane uprzednio decyzją administracyjną lub innym indywidualnym aktem administracyjnym. Według kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczenie ...
  14-08-2023
  Więcej 
 • Elektromobilność a zamówienia publiczne Elektromobilność a zamówienia publiczne

  Elektromobilność a zamówienia publiczne

  W dniu 21.12.2021 r. w życie weszła ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269), której celem było wdrożenie. m.in. postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z 20.06.2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania eko...
  14-08-2023
  Więcej 
 • Wznowienie postępowania cywilnego Wznowienie postępowania cywilnego

  Wznowienie postępowania cywilnego

  Wznowienie postępowania cywilnego to instytucja prawna, której celem jest stworzenie możliwości ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy, która została już prawomocnie osądzona. Postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania łączy cechy procedury uruchamianej wniesieniem środka zaskarżenia i pisma wszczynającego postępowani...
  10-08-2023
  Więcej