Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • TSUE: co ciekawego czeka nas w listopadzie? TSUE: co ciekawego czeka nas w listopadzie?

  TSUE: co ciekawego czeka nas w listopadzie?

  W listopadzie Trybunał Sprawiedliwości UE wyda kilka wyroków, które będą istotne dla obrotu prawnego w Polsce. Przedstawiony w tekście subiektywny wybór spraw obejmuje takie kwestie jak: zwrot pomocy publicznej, prawo żywnościowe, spór o sądownictwo polskie, dopuszczalność wniosków prejudycjalnych, wymiana informacji podatkowych z in...
  04-11-2021
  Więcej 
 • Gdzie kończy się wolność a zaczyna nienawiść Gdzie kończy się wolność a zaczyna nienawiść

  Gdzie kończy się wolność a zaczyna nienawiść

  W ostatnich latach mowa nienawiści stała się elementem wielu opracowań naukowych, popularno naukowych oraz dyskusji prowadzonych w zaciszu domowym. Z uwagi na fakt, że jest to temat obarczony ładunkiem emocjonalnym i własnymi przekonaniami społeczno-politycznymi często trudno określić, gdzie kończy się wolność słowa a zaczyna mowa n...
  03-11-2021
  Więcej 
 • Bezpłatny webinar: RODO a dane na giełdzie długów Jakie informacje bezpiecznie publikować?” Bezpłatny webinar: RODO a dane na giełdzie długów Jakie informacje bezpiecznie publikować?”

  Bezpłatny webinar: RODO a dane na giełdzie długów Jakie informacje bezpiecznie publikować?”

  Upublicznianie danych dłużników, którzy uporczywie nie spłacają swoich zobowiązań jest powszechną praktyką. Korzystają z niej zarówno profesjonalne firmy windykacyjne jak i przedsiębiorcy, którzy prowadzą windykację samodzielnie. Nic dziwnego - wizja umieszczenia danych dłużnika na giełdzie długów często znacznie przyspiesza s...
  03-11-2021
  Więcej 
 • Nowelizacja ustawy AML to nowe obowiązki także dla prawników Nowelizacja ustawy AML to nowe obowiązki także dla prawników

  Nowelizacja ustawy AML to nowe obowiązki także dla prawników

  Radcowie prawni i adwokaci, zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), są instytucjami obowiązanymi do wypełniania szeregu obowiązków wskazanych w ustawie. 31 października 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy AML, z którą wiążą się nowe obowiązki także dla ...
  03-11-2021
  Więcej 
 • Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - wzory pism do nowej regulacji Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - wzory pism do nowej regulacji

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - wzory pism do nowej regulacji

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej przewiduje art. 4462 k.c., który wszedł w życie 19 września 2021 r. Zgodnie z założeniem prawodawcy, celem nowej regulacji jest ustanowienie prawidłowej podstawy normatywnej dla odpowiedzialności cywilnej za krzywdę najbliższych członków rodziny poszkodowanego.
  03-11-2021
  Więcej 
 • Ochrona sygnalistów - z jakimi obowiązkami wiążą się nowe regulacje? Ochrona sygnalistów - z jakimi obowiązkami wiążą się nowe regulacje?

  Ochrona sygnalistów - z jakimi obowiązkami wiążą się nowe regulacje?

  Problematyka sygnalizacji nieprawidłowości i ochrony sygnalistów to wyzwania, przed którymi niebawem staną podmioty z sektora prywatnego i publicznego w całej Europie. Pojawiają się w związku z tym liczne pytania, np.: czy muszę wprowadzać system ochrony sygnalisty w firmie? Co mi grozi jeżeli tego nie zrobię? To już ostatni moment, a...
  02-11-2021
  Więcej 
 • Nowe przepisy AML - wyzwanie dla instytucji obowiązanych Nowe przepisy AML - wyzwanie dla instytucji obowiązanych

  Nowe przepisy AML - wyzwanie dla instytucji obowiązanych

  Od 31.10.2021 r. wchodzą w życie kolejne zmiany wynikające z nowelizacji ustawy AML. Oznaczają one m.in. nowe obowiązki związane z weryfikacją danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz ustaleniem statusu PEP zgodnie z nowym rozporządzeniem.
  25-10-2021
  Więcej 
 • TOP 5 najpopularniejszych orzeczeń TSUE w III kwartale 2021 r. TOP 5 najpopularniejszych orzeczeń TSUE w III kwartale 2021 r.

  TOP 5 najpopularniejszych orzeczeń TSUE w III kwartale 2021 r.

  Za nami wrzesień, czyli miesiąc kończący trzeci kwartał 2021 r. W tym okresie Trybunał Sprawiedliwości UE wydał kilka istotnych orzeczeń. Które z nich spotkały się z największym zainteresowaniem Użytkowników programów LEX? Jakich zagadnień dotyczyły? Wszystkiego dowiesz się, zapoznając się z naszym raportem na ten temat.
  19-10-2021
  Więcej 
 • Digitalizacja dokumentacji medycznej krok po kroku - BEZPŁATNY WEBINAR Digitalizacja dokumentacji medycznej krok po kroku - BEZPŁATNY WEBINAR

  Digitalizacja dokumentacji medycznej krok po kroku - BEZPŁATNY WEBINAR

  Znowelizowana ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia dała świadczeniodawcom zielone światło na digitalizację papierowej dokumentacji medycznej (wprowadzenie do pamięci komputera materiałów tradycyjnych w postaci danych cyfrowych metodą skanowania). W jaki sposób bezpiecznie przeprowadzić ten proces w placówce?
  18-10-2021
  Więcej 
 • Przegląd kar nałożonych przez Prezesa UODO - praktyczne wskazówki dla administratorów danych Przegląd kar nałożonych przez Prezesa UODO - praktyczne wskazówki dla administratorów danych

  Przegląd kar nałożonych przez Prezesa UODO - praktyczne wskazówki dla administratorów danych

  Do końca 2021 r. Prezes UODO wyda ok. 1600 decyzji administracyjnych. Dotychczas opublikowano zaledwie 30, ale aż 12 z nich dotyczyło nałożenia kary pieniężnej. Jest to widoczny wzrost w porównaniu do lat ubiegłych. Za co najczęściej karano administratorów i dlaczego? Tego dowiesz się z LEX Ochrona Danych Osobowych.
  18-10-2021
  Więcej 
 • Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie egzekucyjne Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie egzekucyjne

  Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie egzekucyjne

  Jakie znaczenie dla możliwości prowadzenia egzekucji ma otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego? Czy złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zawsze uchroni przed egzekucją? Odpowiedzi na te i inne pytania już 21 października 2021 r. w czasie szkolenia!
  18-10-2021
  Więcej 
 • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji

  Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji

  Istnieją dwa tryby wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji. Postępowanie egzekucyjne wszczynać się może na wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji administracyjnej i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego. Z kolei w wypadku, gdy wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, wszczyna on postępowanie ...
  18-10-2021
  Więcej 
 • VIII Kongres Edukacja i Rozwój - zapraszamy! VIII Kongres Edukacja i Rozwój - zapraszamy!

  VIII Kongres Edukacja i Rozwój - zapraszamy!

  Trwają zapisy na VIII edycję Kongresu Edukacja i Rozwój, która odbędzie się 20–21 października 2021 r. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Wolters Kluwer Polska wraz z redakcją czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej” i „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły” oraz serwis...
  14-10-2021
  Więcej 
 • Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem UE Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem UE

  Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem UE

  Prawo do zwrotu podatku krajowego pobranego niezgodnie z prawem UE nie zostało zagwarantowane wprost ani w Traktatach, ani w prawie pochodnym UE. Ukształtowało je orzecznictwo sądowe. Pomimo długiego okresu ewolucji uprawnienie to wciąż nie zostało uregulowane i zinterpretowane w sposób wyczerpujący i nadal pojawiają się nowe wątpliwo...
  13-10-2021
  Więcej 
 • Nieważność decyzji administracyjnej po nowelizacji KPA Nieważność decyzji administracyjnej po nowelizacji KPA

  Nieważność decyzji administracyjnej po nowelizacji KPA

  Z dniem 16 września 2021 r. zmianie uległ zakres dopuszczalnych ograniczeń trwałości decyzji administracyjnej. Nowelizacja przepisów, modyfikując instytucję stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych, umożliwia podważanie wszystkich decyzji spełniających przesłanki znowelizowanego przepisu, nie tylko tych związanych z repryw...
  13-10-2021
  Więcej